Jos sinun pitäisi mainita yksi sisäinen ongelmakohta organisaationne tai yrityksenne toiminnassa, mikä se olisi? Liittyykö asia ehkä viestimiseen, liialliseen yksilösuorittamiseen, tarpeettomaan tekemiseen tai epätietoisuuteen muiden tekemisistä? Onko tiimi levällään ja yhteisen tekemisen suunta hukassa? Sinulla kuitenkin olisi intoa ja halua lähteä kehittämään asiaa, mutta et aivan tiedä mistä voisit aloittaa?

Vaikuttamisen mahdollisuus

Me Mukamas-tiimissä uskomme aidosti oppimiseen,osallistamiseen ja yhdessä ajatteluun työn tekemisen tehostajana ja kilpailukyvyn ylläpitäjänä. Tutkimukset ja arjen jaetut kokemukset puhuvat sen puolesta, että ihmisen motivaatio, innostus ja työssä kehittyminen on usein sidoksissa siihen, millaiset vaikuttamis- ja oppimismahdollisuudet hänellä on työssään. Yrityksen sisäisillä malleilla ja kulttuurilla on tässä iso merkitys. (Tutustu halutessasi JDC-malliin, Robert Karasek).

Yrityskulttuuri on asia, jonka pitäisi olla linjassa yrityksen strategian ja arvojen kanssa, mutta yrityskulttuuri on myös asia, jota luodaan yhdessä ja joka parhaimmillaan saattaa muokata myös strategiaa. Vincitin Leadership as a service -ajattelussa on heitetty jopa niin villi ajatus ilmoille, että entäs jos ajattelu siirtyykin siihen, että työntekijä on asiakkaan roolissa? Haluamme kuitenkin vaalia nykyisiä arvokkaita, osaavia tekijöitämme sekä olla mielenkiintoinen vaihtoehto uusille tulokkaille.

Työnantajanbrändin luominen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää työtä hakeville, omaehtoisuutta korostaville milleniaaneille. Yrityksen ja organisaation työkulttuuri sekä joustavat työmahdollisuudet kulkevat käsi kädessä myös brändin kanssa. Olemmeko me haluttava ja kiinnostava työpaikka? Joustavuus, mahdolliset etätyöt ja yksilöiden toiveisiin ja tarpeisiin vastaaminen vaatii kuitenkin hyviä, yhdessä luotuja rakenteita, jotta homma ei lähde käsistä.


Hyvinvoiva yhteisö oppii helpommin

Kaikkea ei voida valvoa, joten toiminnan kehyksien ja yksilön vastuunottamisen ( ja siihen luottamisen) on hyvä olla osa kulttuuria. Osallistava työilmapiiri ja kulttuuri sitouttaa ihmisiä paremmin, kun he pääsevät itse pohtimaan kuinka voisimme tehdä oman työmme paremmin – toisin sanoen oppia yhdessäohjautuvasti. Sitoutuneet, motivoituneet, työstään innostuneet ja sitä kehittävät tekijät edesauttavat varmasti liiketoimintaa paremmin, kuin ylhäältä ohjatut passiivisen koneiston osiksi pakotetut ihmiset.

Voimme jokainen kulkea koulutuksissa ja kehittämässä yksittäisen ihmisen ydinosaamista, mutta kuinka mahdollistaa se, että minun osaamiseni tukee myös sinun osaamistasi? Miten kohtaamme toisemme, keskustelemme aidosti ja jaamme tietoamme yrityksen sisällä ja miksi ihmeessä tämä on tärkeää? Näitä ja monia muita asioita pohdimme Oppimismuotoilun Bootcampilla.

Lähtökohtana on kuitenkin tehdä liiketoimintaa ja tuottaa asiakkaille onnistunut kokemus. Pienten lasten vanhemmille sanotaan usein, että ollaksesi hyvä vanhempi, sinun täytyy pitää huolta myös itsestäsi. Ollaksenne hyvä palveluntarjoaja asiakkaillenne, teidän täytyy yhdessä pitää huolta yrityksestänne. Jos haluatte menestystä huomenna, täytyy oppimisen kulttuurin rakentaminen aloittaa jo tänään.

Annu Karkama on fasilitaattori ja valmentaja. Hänen erikoisalaansa ovat tiimioppiminen,  yhteisöllinen oppiminen ja suurena mielenkiinnon kohteena myös johtajuuden teemat. Hyvä dialogi ja näkökulmia avartava keskustelu ovat parasta bensaa Annun moottoriin.