OPPIVAT TIIMIT

Miten teillä opitaan ja työskennellään tiimeissä?

Onko työkulttuuri sellainen, että kaikkien aivot pääsevät käyttöön ja koko tiimi ottaa yhdessä vastuuta työn onnistumisesta?

Tiimityön määrä on jatkuvassa kasvussa, ja muuttuvassa työelämässä korostuvat kyky tehdä yhteistyötä ja ratkoa ongelmia yhdessä.

OPPIVAT TIIMIT
-valmennus

Oppivat tiimit -valmennus rakentaa oppivia ja itseohjautuvia tiimejä, jotka tukevat sekä yksilöiden oppimista että yhteisöllistä arjen oppimista. Tavoitteena on koko tiimin oppimiskyvyn kasvattaminen.

Jotta tiimi pystyy toimimaan itsenäisesti ja pääsemään tavoitteisiin onnistuneesti, tarvitaan paitsi taitoa oppia jatkuvasti, myös dialogia, psykologista turvallisuutta ja ymmärrystä yhteisistä toimintatavoista. Vasta silloin tiimit toimivat ketterästi ja niin, että kaikilla tiimin jäsenillä on mahdollisuuksia vaikuttaa, kehittyä ja kasvaa.

tiimin vahvuudet

 

Tiimivalmennus räätälöidään juuri teidän organisaationne tarpeiden mukaiseksi. Näkökulma voi olla esihenkilön matka tiimin valmentajaksi, tiimin oppimisvalmentajaksi tai koko tiimin yhteinen keskustelu ja sparraus.

Yhteistyö voi olla esimerkiksi muutaman kuukauden pituinen prosessi, joka alkaa yksilöiden oppimispolusta. Valmennuksessa on mukana usein tiimicanvas ja oppimissprintit, joiden avulla oppiminen sidotaan arkeen ja tavoitteiden edistymistä voidaan seurata yksilön ja tiimin tasolla.

Tiimioppimisen avulla yhteinen oppiminen ja työnteko tehostuvat, ja strategiset oppimistavoitteet muuttuvat yhteisiksi. Tällä tavoin rakennetaan huipputiimejä sekä sellaista arkea, jossa esihenkilöt uskaltavat antaa tiimille tilaisuuden tunnistaa oma potentiaalinsa ja toimia itsenäisesti selkeiden raamien ja tavoitteiden puitteissa.

LUE KUINKA!

Tarinoita asiakkailta:

“Googlen huipputiimitutkimus korostaa, että menestyneitä tiimejä yhdistää psykologinen turvallisuus, selkeä roolitus, yhdessä oppiminen ja hyvä viestintä. Lähdimme selvittämään, kuka olisi sopiva kumppani kehittämään näitä asioita meidän liiketoiminnamme perusyksikössä eli asiakkuustiimissä.

Mukamaksen kanssa löysimme heti ikään kuin yhteisen kielen. He ymmärsivät yhtiöryhmärakenteemme ja pystyivät ottamaan huomioon osallistujien erilaiset tarpeet. Saimme juuri meille sopivan valmennuskokonaisuuden.

Prosessi aktivoi oivalluksia arjessa ja tuki jokaisen osallistujan oppimista hänen oman tilanteensa ja tiiminsä tarpeiden mukaan. Meille jäi käteen paljon konkreettisia keinoja, työkaluja, ymmärrystä ja oivalluksia hyvän tiimityön perusteista – sekä keinoja kehittää erilaisten tiimien työskentelyä tulevaisuudessakin.

Kokemuksemme mukaan Mukamas on juuri oikea yhteistyökumppani meidän kaltaiselle organisaatiolle, joka toimii ketterästi, verkostomaisesti ja asiakaslähtöisesti – ja jossa halutaan vahvistaa oppimista.

Suosittelen Mukamasta kumppaniksi, kun halutaan kehittää yrityksen oppimiskäytäntöjä, yhdessä tekemistä ja tiiminä onnistumista. Työelämän haasteet ovat nykyään niin kompleksisia, että niitä on vaikea kenenkään ratkaista yksin. Silloin pitää löytää keinot yhdessä.”

Mari Svahn

CHRO, Salomaa Yhtiöt Oy

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ! 

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.