oppiva työyhteisö menestyy ja kukoistaa

Menestyvissä yrityksissä ja työyhteisöissä oppiminen on kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lähde. Tärkeintä on synnyttää ihmisissä halu ja kyky oppia. Oppimismuotoilulla voit rakentaa puitteet, joiden avulla jatkuvaa, ketterää oppimista tapahtuu joka päivä.

mitä on oppimismuotoilu? 

mitä on oppimis-muotoilu? 

Oppimismuotoilu sovittaa yhteen liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen tarpeet uudella ja raikkaalla tavalla. Se tarkoittaa ketterää, oppijalähtöistä kehittämistä, joka vastaa tämän päivän organisaatioiden kehittämishaasteisiin. Kyky oppia jatkuvasti on tämän päivän tärkein työelämätaito ja edellytys koko työyhteisön menestykselle. 

Yhdistämme oppimismuotoilu-mallissamme yhteisöllisen oppimisen ja muotoiluajattelun työkalut. Oppimismuotoilun teoreettiset juuret ovat syvällä sosiokonstruktivistisessa oppimisteoriassa, jonka mukaan rakentelemme tietoa jatkuvasti yhdessä. Oppimismuotoilu ammentaa vahvasti systeemiälykkyydestä ja Peter Sengen ajatuksista oppivasta organisaatiosta.

 

Alunperin learning design -termillä on viitattu ensisijaisesti digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaan koulutusmuotoiluun.  Modernin työssä oppimisen kontekstissa suomenkielinen “oppimismuotoilu” tarkoittaa holistista näkemystä oppimisesta, jota tapahtuu kaikkialla ja kaiken aikaa arjessa, ei vain koulutuksissa.

Oppimismuotoilun lähtökohtana toimii oppijan uteliaisuuden herättäminen oman ajattelun ja toiminnan suhteen. Yksilön oppimisen taitojen lisäksi onnistumisen elementtejä ovat organisaation positiivinen oppimista arvostava kulttuuri ja strategia, riittävän yhteinen käsitys oppimisen tarpeista nyt ja tulevaisuudessa sekä arjen jatkuvaa oppimista tukevat toimintamallit. 
Lue lisää oppimismuotoilusta Wikipedia-artikkelista! 

Oppimismuotoilu

oppimiskäsityksemme 

oppimis-

käsityksemme 

Kovimmat ja kestävimmät tulokset luodaan yhdessä oppimalla! 


Oppimiskäsityksemme ja valmennusfilosofiamme perustuu käsitykseen, jossa oppiminen tapahtuu tekemisen ja kokemisen sekä dialogin kautta.  Uutta tietoa ja ymmärrystä rakennetaan yhdessä. Taustalla vaikuttavat myös ajatukset työyhteisöjen systeemiälykkyydestä, tiimioppimisesta ja muotoiluajattelusta. Näihin oppeihin pohjautuu myös oppimismuotoilu-mallimme, joka valjastaa jatkuvan, ketterän oppimisen työyhteisön ja liiketoiminnan strategiseksi voimavaraksi. Uskomme ja näemme työssämme asiakkaiden kanssa, että oppiminen ja työn kehittäminen voi olla myös hauskaa ja elämyksellistä!

 

Arvoihimme kuuluu, että haluamme kehittyä ihmisinä ja ammattilaisina jatkuvasti, toisiamme tukien ja kannustaen. Elämme kuten opetamme: opimme tulevaisuustietoisesti ja ketterästi työssä ja haemme uusimmat opit koulutuksista maailmalta. Toimimme ja vaikutamme aktiivisesti verkostoissa (mm. Tiimiakatemia, Henry, kansainväliset Art of Hosting ja fasilitaattoriyhteisöt). 


Mukamaksen tehtävä on synnyttää maailmaan lisää oppivia työyhteisöjä. Lue lisää miten voimme auttaa teitä oppimisen matkalla!

haluatko oppia lisää oppimismuotoilusta?

 

Tästä löydät blogeja ja oppimismuotoilun teemoista!

 

OPPIMISMUOTOILU™ ON KETTERÄÄ, OPPIJALÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ

 

MITÄ ON OPPIMISMUOTOILU 2020-LUVULLA? -BLOGISARJAN OSA 1

KOLME ASKELTA KOHTI OPPIVAA TYÖYHTEISÖÄ

MISTÄ AIKAA OPPIMISELLE? 7 VINKKIÄ

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ! 

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.