OPPIVA TYÖYHTEISÖ

Miten paljon teillä panostetaan jatkuvaan oppimiseen?

Mahdollistaako johto työyhteisön oppimista, ja onko jokaiselle tarjolla mahdollisuus löytää oma motivaationsa,
vahvuutensa sekä oppimissuuntansa?

 Työn tulevaisuudessa jatkuva oppiminen on ainoa todellinen kilpailuetu.

OPPIVA TYÖYHTEISÖ
-valmennus

Oppiva työyhteisö -valmennus on täydellinen valinta, jos organisaatiossanne etsitään konkreettista tapaa aloittaa työyhteisön oppimiskulttuurin kehittäminen.

Lähtötilanteen kartoitus on keskeisessä roolissa: missä yritys on nyt ja mihin suuntaan halutaan edetä? Kun lähtötilanne on selvä, on helpompi laatia yhteiset oppimisen periaatteet, jotka toimivat oppimiskulttuurin perustana ja antavat raamit arjen toiminnalle niin yksilö- kuin tiimitasolla.

tiimin vahvuudet

 

Valmennus alkaa usein koko henkilöstölle suunnatulla oppimispäivällä, joka luo pohjan keskustelulle ja dialogitaitojen vahvistamiselle. Digitaalisen Howspace-työkalun avulla työ onnistuu vaikka organisaatiossa olisi yli 10 000 ihmistä töissä.

Organisaation tarpeista ja tavoitteista riippuen prosessi voi sisältää myös konsultointia tai HRD-sparrausta. Lisäksi prosessin tukena käytetään erilaisia menetelmiä, kuten webinaareja, työpajoja ja visuaalista työskentelyä, joka auttaa hahmottamaan oppimiskulttuurin nykytilaa ja tavoiteltavaa suuntaa.

Panostus oppimiseen näkyy yksilöiden ja tiimien nopeampana kykynä omaksua uutta ja päivittää osaamistaan itseohjautuvasti. Oppimiskulttuurin tietoinen rakentaminen edistää myös organisaation strategiaa ja missiota.

Oppiva työyhteisö -valmennus tehostaa oppimisvalmiutta organisaation kaikilla tasolla. Jos tavoitteena on työyhteisö, joka tunnistaa oppimisen merkityksen sekä työhyvinvoinnin että kilpailukyvyn parantamisessa, autamme mielellämme.

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ! 

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.