OPPIMISEN JOHTAMINEN

Miten teillä johdetaan oppimista arjessa?
Onko esihenkilöillä valmiudet luoda oppimiseen kannustavaa ilmapiiriä ja rohkaista yksilöitä sanoittamaan omia oppimisunelmiaan?

 Nykypäivän työelämässä esihenkilöiden rooli ja työnkuva kasvaa yhä enemmän kohti oppimisen fasilitointia työn lomassa.

 

 

 

OPPIMISEN JOHTAMINEN
-valmennus

Oppimisen johtaminen -valmennus vahvistaa oppimisen johtamisessa tarvittavia taitoja. Se tarjoaa esihenkilöille konkreettiset välineet ja prosessit, joiden avulla he voivat edistää tulevaisuustietoista oppimista työn lomassa.

 Tärkeässä roolissa ovat dialogin fasilitointi sekä erilaiset fasilitointityökalut, joiden avulla ihmiset saadaan keskustelemaan oppimisesta ja ottamaan aktiivinen rooli omassa oppimisprosessissaan.

 

Prosessin aluksi jokainen esihenkilö laatii oman oppimispolkunsa Minun oppimispolkuni™ -canvaksen avulla. Valmennukseen sisältyy myös sessioita, joissa keskitytään parempiin kohtaamisiin ja keskusteluihin työpaikalla, oppimisen johtamiseen arjessa sekä oppimiskeskustelujen integroimiseen palavereihin. Esihenkilöiden oma oppimisverkosto on myös olennainen vertaistuki arjessa.

Toimivat prosessit oppimisen johtamisessa lisäävät selkeyttä ja varmuutta esihenkilöiden päivittäiseen työhön. Ne myös vahvistavat organisaation oppimiskulttuuria ja takaavat, että johtaminen on linjassa yrityksen tavoitteiden sekä strategian kanssa.

Hyvällä johtamisella on väliä: se vetää puoleensa, edistää työtyytyväisyyttä ja pitää asiantuntijat yrityksessä. Yhteistyö Mukamaksen kanssa säästää sekä aikaa että rahaa, sillä saatte meiltä takuulla toimivat työkalut oppimisen johtamiseen.

LUE MITEN!
Tarinoita asiakkailta:

 

Avain menestykseen löytyy uuden oppimisesta

“Osaamisen kehittäminen on meillä ikään kuin yrityksen DNA:ssa. Esimerkiksi tuotekehitys pohjautuu täysin uuden oppimiseen ja opitun hyödyntämiseen. Koska Genelec on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, halusimme löytää uusia prosesseja, toimintatapoja ja ajatusmalleja, joiden avulla osaamiseen voi panostaa entistäkin enemmän.

Mukamas fasilitoi meille kaksi oppimispilottia, joiden teemoja olivat henkilökohtainen oppiminen, oppimissprintit ja tiimioppiminen. On ollut tosi hieno huomata, miten prosessi on aktivoinut ihmisiä ja herättänyt innostusta. Sen sijaan, että oppimista lähestyttäisiin yhdestä kapeasta näkökulmasta, jokainen osallistuja on saanut miettiä aihetta omalla tavallaan. Siitä on syntynyt hienoa keskustelua.

Tietoisuus jokapäiväisestä oppimisesta on kasvanut. On huomattu uusia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia, jotka voivat olla hyvinkin lähellä ja helposti saavutettavissa. On ymmärretty paremmin, että osaamisen kehittämisen ei tarvitse tarkoittaa isoja ja kaukaisia asioita.

Tämän päivän työelämässä osaamisen kehittäminen ja oppiminen on ainoa keino menestyä. Ihmisten kehittäessä omaa osaamistaan kehittyy koko yritys. Myös muuttuvan toimintaympäristön haasteista on helpompi selvitä, kun ollaan liikkeellä oppiminen ja kehittäminen edellä.

Suosittelemme Mukamasta, sillä heillä on taito innostaa ihmisiä oppimaan, herättää osallistujien mielenkiinto ja virittää keskustelua yrityksen sisällä.”

Piia-Riitta Bergman, Production Director

Minna Pappi, Competence Development Manager, Genelec Oy

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ! 

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.