TARINOITA ASIAKKAILTA

Osallistava työskentelytapamme perustuu käsitykseen, jossa oppiminen ja kehittäminen tapahtuu tietoa ja ymmärrystä yhdessä rakentaen – oli kyseessä sitten koulutus tai fasilitoitu kehittämisprosessi. Lue asiakkaiden kokemuksista, kuinka olemme onnistuneet auttamaan heitä!

Genelec

Avain menestykseen löytyy uuden oppimisesta

“Osaamisen kehittäminen on meillä ikään kuin yrityksen DNA:ssa. Esimerkiksi tuotekehitys pohjautuu täysin uuden oppimiseen ja opitun hyödyntämiseen. Koska Genelec on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, halusimme löytää uusia prosesseja, toimintatapoja ja ajatusmalleja, joiden avulla osaamiseen voi panostaa entistäkin enemmän.

Mukamas fasilitoi meille kaksi oppimispilottia, joiden teemoja olivat henkilökohtainen oppiminen, oppimissprintit ja tiimioppiminen. On ollut tosi hieno huomata, miten prosessi on aktivoinut ihmisiä ja herättänyt innostusta. Sen sijaan, että oppimista lähestyttäisiin yhdestä kapeasta näkökulmasta, jokainen osallistuja on saanut miettiä aihetta omalla tavallaan. Siitä on syntynyt hienoa keskustelua.

Tietoisuus jokapäiväisestä oppimisesta on kasvanut. On huomattu uusia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia, jotka voivat olla hyvinkin lähellä ja helposti saavutettavissa. On ymmärretty paremmin, että osaamisen kehittämisen ei tarvitse tarkoittaa isoja ja kaukaisia asioita.

Tämän päivän työelämässä osaamisen kehittäminen ja oppiminen on ainoa keino menestyä. Ihmisten kehittäessä omaa osaamistaan kehittyy koko yritys. Myös muuttuvan toimintaympäristön haasteista on helpompi selvitä, kun ollaan liikkeellä oppiminen ja kehittäminen edellä.

Suosittelemme Mukamasta, sillä heillä on taito innostaa ihmisiä oppimaan, herättää osallistujien mielenkiinto ja virittää keskustelua yrityksen sisällä.”

Piia-Riitta Bergman, Production Director
Minna Pappi, Competence Development Manager

Genelec Oy

Gofore

Oppimisen johtamisen konsepti itseohjautuvassa organisaatiossa 

 

“Gofore on pitkälti itseohjautuva organisaatio, jossa ajatellaan, että oppiminen lähtee pohjimmiltaan liikkeelle ihmisen omasta motivaatiosta, kiinnostuksen kohteista ja asiakkaidemme muuttuvista tarpeista. Itseohjautuvuus tarvitsee kuitenkin toimiakseen tukea ja rakenteita, ja siksi halusimme tarjota työntekijöillemme monipuolisempia ratkaisuja oman oppimisen johtamiseen.

Tähän tarpeeseen kehitimme yhdessä Mukamaksen kanssa konkreettisen työkalun, Personal Development Path -canvaksen, jota työstetään Mukamaksen fasilitoimissa työpajoissa. Canvaksen avulla osallistujat pääsevät pohtimaan omaa työhistoriaa ja nykytilannetta, luomaan tulevaisuuden oppimisunelmia, pohtimaan itselle sopivia oppimisen tapoja ja rakentamaan konkreettisia, aikaan sidottuja oppimistavoitteita.”

 

Konsepti luo pohjan oman oppimissuunnitelman tekemiselle ja toteuttamiselle

 

“Canvas ja työpaja luovat hyvän pohjan oman oppimissuunnitelman tekemiselle ja toteuttamiselle. Vuoden aikana useat kymmenet goforelaiset ovat ehtineet osallistumaan työpajoihin ja sana niistä leviää koko ajan. Olemme voineet yhdessä Mukamaksen kanssa tuoda ihmisille uudenlaisen tavan oman oppimissuunnitelman tekemiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.

Mukamas on myös kouluttanut Goforen esihenkilöitä canvaksen käyttöön. Osaamisen johtaminen on Goforella tärkeä osa työntekijöiden oppimisen tukemista ja canvas on yksi työkalu, jota esihenkilöt voivat hyödyntää sopivissa tilanteissa.

Mukamas on ollut meille merkittävä kumppani oppimisen fasilitoinnin eteenpäin viemisessä. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut sujuvaa ja idearikasta, sekä Mukamaksen osaaminen oppimisen johtamisesta arvokasta.”

Elina Seppänen
Gofore Academy Lead
Gofore Oyj

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Osaamisen kehittäminen on koko henkilöstön yhteinen asia

“Satakunnan ammattikorkeakoulussa lanseerattiin keväällä 2020 uusi strategia. Sen myötä tarpeeksi tuli tuoda strategialähtöisiä osaamistarpeita paremmin näkyviin ja selvittää, millaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa.

Halusimme löytää prosessin toteuttamiseen uudenlaisia toimintatapoja ja Mukamas valikoitui kumppaniksi erityisesti yhden valttikortin ansiosta; heiltä löytyi käytännönläheisen fasilitointiosaamisen lisäksi laaja asiantuntemus oppimismuotoilusta. 

Mukamas teki työn helpoksi tuomalla meille prosessin läpiviemiseen valmiita ratkaisuja, mutta ei yhtä lukkoon lyötyä sabluunaa. Pystyimme yhdessä kehittämään tekemistä jatkuvasti matkan varrella.”

Toimivaa vuorovaikutusta verkossa

“Toteutimme Mukamaksen kanssa reilun vuoden aikana SAMKin henkilöstölle neljä strategialähtöistä osaamispajaa, yhden jokaiselle ammattikorkeakoulun neljästä osaamisalueesta, joiden alle jakaantuvat oppilaitoksen eri koulutusohjelmat ja toimintayksiköt. Pajoissa pureuduttiin siihen, mitä uusi strategia käytännössä tarkoittaa osaamisen näkökulmasta, mitä vahvuuksia meillä jo on ja mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa.

Digitaalinen yhteistyöalusta Howspace toimi prosessin punaisena lankana. Se mahdollisti ennakkotyöskentelyn sekä jälkikeskustelun ja sinne jäi talteen myös kaikki tärkeät dokumentit. Saimme luotua verkossa toimivaa vuorovaikutusta ja hyvää keskustelua.

Yhteistyö Mukamaksen kanssa oli helppoa ja mielekästä – ajatukset menivät heidän kanssaan alusta asti hyvin yhteen. Meillä toiveet ja tarpeet vaihteli matkan varrella, milloin piti vetää työpajaa englanniksi ja milloin päivittää suunnitelmia organisaatiorakenteen muuttumisen takia, mutta kertaakaan he eivät todenneet, että ei onnistu.”

Saara Jäntti
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Satakunnan ammattikorkeakoulu

Elisa Oyj

Tarvitsimme oppimismuotoilun valmennuskumppania ja valitsimme yhteistyöhön Mukamaksen. Mukamaksen kanssa yhteistyössä nousi esiin näkemyksellisyys ja mutkattomuus sekä mahdollisuus konseptoida sekä jatkokehittää yhdessä valmennusisältöä.

Näkemyksemme ja ajatusmallimme kohtaavat hyvin Mukamaksen kanssa, joten on helppoa rakentaa yhteistä sisältöä ja ajattelua. Yhteistyöhenkilöiden positiivinen asenne, suunnitelmallisuus ja ottautuminen tekee myös yhteistyöstä helppoa. Voimme luottaa, että sovitut asiat hoituvat mallikkaasti. Palvelu – ja oppimismuotoiluajattelu yhteisen sisällön tuottamisessa on todella tärkeää ja Mukamaksen noston pohjalta  valmennuksen sisältöön lisättiin enemmän dialoginäkökulmaa osana oppimista. 

Yhteistyön myötä olemme pystyneet tuottamaan tärkeää oppimisen valmennusta tehokkaasti isommille kohderyhmille. Tämä on vapauttanut tiimin aikaa muulle kehitystyölle.

 

Piia Säylä, Vice President Human Resource, Elisa Oyj
Mikko Reijonen, HR manager, Elisa Oyj

 

Suomen kansallismuseo

Miltä näyttää tulevaisuuden museo Mukamas fasilitoimassa Kansallismuseon visiotyöskentelyä

“Helsingissä sijaitsevaan Kansallismuseoon rakennetaan merkittävä uudisosa, jonka ovet avautuvat yleisölle vuonna 2026. Museon laajentuminen tarjoaa meille ainutlaatuisen tilaisuuden pohtia, millaista museon toiminta, sen tuottamat sisällöt ja tarjoamat palvelut voivat olla viiden tai kymmenen vuoden päästä. Näihin kysymyksiin lähdimme etsimään vastausta yhteistyössä Mukamaksen kanssa. 

Halusimme käynnistää visiotyöskentelyn yhdessä koko Suomen kansallismuseon henkilökunnan voimin. Koska emme voineet olosuhteista johtuen kokoontua yhteen fyysisesti, yritimme yhdessä Mukamaksen kanssa löytää toiseksi parhaan ratkaisun ihmisten innostamiseen ja työskentelyn fasilitoimiseen etäyhteyksin. 

Mukamaksen kanssa toteutetun visiotyöskentelyn pohjana oli kolme työpajaa, joiden välissä pienempi työryhmä reflektoi ja työsti kasaan saatua materiaalia. Yhteistyöalusta Howspace toimi hyvänä kokoavana työkaluna yhteiselle ajattelulle.” 

Työskentely Mukamaksen kanssa oli mutkatonta

“Mukamaksen fasilitointiosaaminen toi projektiin huomattavaa lisäarvoa. Jo pelkästään se, että koko meidän henkilökunta pääsi osallistumaan yhteiseen ideointiin eikä kenenkään työpanosta tarvinnut käyttää työpajojen vetämiseen, oli merkittävää. Lisäksi saimme työpajoihin paljon sellaisia työkaluja ja menetelmiä, joita emme olisi itse osanneet ajatella. Kaiken kaikkiaan yhteistyö Mukamaksen kanssa oli mutkatonta, helppoa ja joustavaa. 

Yhteistyön lopputuloksena syntyi se, mitä lähdimme hakemaan: Kansallismuseon uudistumista ohjaava visio. Emme halua että se jää pelkäksi sanahelinäksi, vaan vision konkretisointi jatkuu käytännön tasolla osana projektiorganisaation arkea tästä eteenpäin. Tämä on koko työyhteisömme yhteinen projekti.

Seuraavaksi pohdintaa tulevaisuuden museosta jatketaan laajasti vuorovaikutuksessa yleisöjen, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Siksi fasilitointiosaamista tullaan varmasti hyödyntämään projektissa myös jatkossa.”

 

Tiitus Uusoksa
Tuottaja
Suomen kansallismuseo

 

Woolman

“Fasilitointi on niin tärkeä työyhteisötaito, että tulemme ottamaan sen huomioon uusien työntekijöiden perehdytyksessä”

Mukamaksen järjestämä valmennus oli meille yksi vuoden tärkeimmistä, ellei tärkein. Yhteistyö sai alkunsa halustamme oppia, mitä fasilitointi tarkoittaa meidän työssämme ja kuinka voimme hyödyntää sitä muun muassa asiakasprojekteissa, yhteiskehittämisessä ja osallistavan ilmapiirin luomisessa. Tavoitteenamme oli myös ottaa fasilitointiosaamisen avulla kaikki hyöty irti käytössämme olevasta digitaalisesta yhteistyöalustasta, Howspacesta.

Mukamaksen meille räätälöimään fasilitointivalmennukseen osallistui koottu joukko projekti- ja palvelupäälliköitä, sekä muita aiheesta kiinnostuneita yrityksen avainhenkilöitä. Kokoonnuimme puolentoista kuukauden aikana yhteen kolme kertaa ja tapaamisten välillä harjoittelimme fasilitointitaitoja käytännössä. Yksi konkreettinen esimerkki käytännön kokeiluista oli myyntitiimin kaksiosainen työpaja, joista ensimmäisessä rakennettiin fasilitointia hyödyntäen yhteisiä käytäntöjä ja toisessa syvennyttiin tiimityöskentelyn kehittämiseen. 

Käytännön harjoittelun ja yhteisen reflektoinnin myötä oivalsimme, että kukaan ei ole tällä oppimisen matkalla yksin. Valmennus vahvisti yhdessä tekemistä ja tarjosi sekä konkreettisia työkaluja että uutta ajateltavaa. Ymmärrämme nyt laajemmin mihin kaikkeen fasilitointia voi hyödyntää – se ei ole vain kokoelma palavereissa käytettäviä kikka kolmosia, vaan paljon enemmän.” 

Fasilitoinnin siemen on nyt kylvetty yrityksen maaperään

“Fasilitointi on niin tärkeä osa nykypäivän työyhteisötaitoja, että tulemme jatkossa ottamaan sen huomioon uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Kyse on perustavanlaatuisista, yrityskulttuuriamme tukevista asioista. 

Valmennus sai yrityksemme sisällä aikaan useita uusia aihioita, kuten sisäiset fasilitointivalmentajat ja osaamismerkit fasilitointitaitoja opiskelleille. Kynnys toimia fasilitaattorina on madaltunut: edellisessä Woolman-päivässä saimme nimitettyä tilaisuuden pienryhmiin parikymmentä fasilitaattoria omista työntekijöistä yhden päivän varoitusajalla. Yksikään ehdotettu henkilö ei kieltäytynyt tehtävästä.

 Lisäksi tiimit ovat kehittäneet omaa toimintaansa, rutiinejaan ja yksittäisten palavereiden sujuvuutta fasilitointikoulutuksessa opituilla työkaluilla ja ajatusmalleilla. Koulutuksen anti ja sen tuoma kehitys näkyvät käytännössä kaikilla tasoilla: koko yritys, tiimit ja yksilöt. Fasilitoinnin siemen on nyt toden teolla kylvetty yrityksen maaperään.”

Petteri Mustalahti
COO
Woolman 

Juha Harju
CEO
Woolman

 

ABB Oy, Distribution Solutions

Päädyimme keskustelemaan Mukamaksen kanssa, sillä olimme tunnistaneet tarpeen oppia fasilitointitaitoja sekä tiimidynamiikkaa. Valitsimme Mukamaksen valmennuksen tarjoajaksi, sillä jo ensimmäisestä keskustelusta jäi vaikutelma, että meidän haasteet tunnistettiin erittäin syvällisesti, eikä yritettykään myydä mitään ’valmista pakettia’. Mukamas räätälöi juuri meidän tarpeisiimme sopivan  kokonaisuuden. Valmentaja oli aivan huippu, hän osasi kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi vaikeista asioista, sekä haastaa juuri sillä tasolla että sai meidät ajattelemaan – vankka ammattitaito tuli esille jokaisessa lauseessa. Opimme  reflektoinnin tärkeyden ja kuinka usein eri pienin tavoin pystyy saamaan isommankin joukon ihmisiä tähtäämään yhteiseen tavoitteeseen. Olemme saaneet jo muutaman työpajan läpi paljon rakenteellisemmin, sekä uskon vakaasti että lopputulemat valmennuksen opeilla ovat olleet parempia!

 

ABB Oy, Distribution Solutions
Katja Rantanen

 

BRP Finland Oy

Minulla oli sama ongelma kuin miljoonilla muillakin, minun tikku-ukkoja ei ymmärrä yksikään! Pohdin visualisointia ja vaikuttamista ja törmäsin Lapin Yliopiston tarjonnassa Mukamas jengin visuaalisen fasilitoinnin työpajaan. Tämän jälkeen perehdyin teihin enemmän ja seurailin webinaaritarjontaa. Tässä vaiheessa ei vielä juuri keskusteltu, tutusteltiin vasta – sitten myöhemmin oppimismuotoilun bootcampilla juteltiin sitäkin enemmän.

Mukamas on kulkenut omalla oppimisen polullani vahvasti mukana viime vuodet. Olen käynyt kanssanne lukuisia hyviä keskusteluja henkilökohtaisen kehittymisen kannalta sekä saanut todella hienoja älynväläyksiä organisaation osaamisen ja oppimisen kannalta.

Tykkään kovasti teidän kaikkien asenteesta. Siinä huokuu ilo ja onni tehdä asioita ja olla avuksi. Välittömyys ja suorasanaisuus auttaa meidän Lappilaisten kanssa toimiessa yllättävän pitkälle. Koen, että yhteistyö on ollut jatkuvasti kaksisuuntaista. Minä ja maailma olemme muuttuneet vuosien varrella ja on ollut hienoa kehittyä tässä matkalla, molemmat.

Mukamaksen palvelujen kautta saatu hyöty näkyy arjessamme – esimerkkinä elokuussa 2019 mietimme lähes 100 henkilön voimin, mitä työn tuunaaminen voi olla ja on meillä. Olen oppinut Mukamaksen matkassa rauhoittumista, tilan antamista sekä mahdollisuuksien luomista. Suosittelen Mukamaksen palveluita ehdottomasti muillekin, koska saamani palvelu on ollut erinomaista!” 

Heli Satokangas, BRP Finland Oy

 

Polygon Finland Oy

Polygon Finland Oy halusi koota esimiehet ympäri Suomea yhteen kehityspäiville. Emme kaivanneet luentopäiviä, vaan käytännönläheistä, osallistavaa tekemisen ilmapiiriä. Kehityspäivien teemat olivat työmotivaatioon, työilmapiiriin sekä asiakastyytyväisyyteen liittyviä, kuten motivaatio ja vastuun kantaminen johtamisen näkökulmasta sekä itsensä johtaminen, otsikkona: “Miten tulevaisuudessa johdan itse itseäni?”. Tavoitteena oli näiden tärkeiden teemojen työstäminen, ideoiminen ja yhteiskehittely työyhteisössä kohti käytäntöä. 

Prosessi, menetelmät, visuaalinen fasilitointi ja digitaalinen oppimisalusta erotti Mukamaksen muista toimijoista edukseen. Ennakkotehtävä, osallistujien orientointi, osallistaminen ja päivien visuaaliset koonnit/ tiivistykset tukivat valintaamme ja olivat juuri tarpeisiimme sopivat.

Uskon kaikkien osallistujien oivaltaneen, että meillä on lupa oppia, kehittää ja toimia. Löysimme uuden tavan lähestyä asioita ja tekemistä, ei enää kahden päivän numero- ja prosessisulkeisia. Osallistujat kiittelivät palautteessa asioiden yhdessä ideointia – osallistavaa tekemistä. Myönteisen palautteen pohjalta voidaan sanoa, että onnistuimme yhdessä!

 

Isot kiitokset Mukamaksen väelle. Oli ilo tehdä yhteistyötä ja toivottavasti näemme jatkossakin oppimisen ja kehittämisen merkeissä!

 

Markus Niskanen, Polygon Finland Oy

LAB Ammattikorkeakoulu

Järjestimme tulevaisuuden ennakointiin liittyvän foorumin ja tähän liittyen muutamia työpajoja, joihin tarvitsimme apua mahdollisimman hyvän vuorovaikutuksen sekä osallistujien osallistamisen saavuttamiseksi. Tarvitsimme apua muiden fasilitaattorien valmennukseen, itse tilaisuuksien ja käytettävien menetelmien suunnitteluun sekä tilaisuuksien käytännön toteutuksiin fasilitoinnin kautta. Halusimme itse päästä keskittymään mahdollisimman paljon käsiteltävään teemaan ja osallistujien kuuntelemiseen.

Yhteistyökumppania valitessamme olimme vaikuttuneita Mukamaksen yksityiskohtaisista palveluiden kuvauksista, työntekijöiden osaamisesta ja yrityksen referensseistä. Tiesimme mitä saamme, kun valitsemme Mukamaksen yhteistyökumppaniksemme.

Yhteistyö Mukamaksen kanssa sujui erittäin hyvin koko prosessin ajan. Yhden lähityöpajan jouduimme vallitsevien olosuhteiden johdosta siirtämään kokonaan verkkoon, mutta verkkototeutus oli pidetty ja todella positiivinen kokemus. Tässä verkkototeutuksessa todella onnistuttiin. Työpajan osallistujat olivat tyytyväisiä ammattimaiseen työpajan ohjaukseen ja käytettävissämme olleeseen Howspace-yhteistyöalustaan.

Yhteistyömme aikana opimme paljon ennakkotyön ja osallistamisprosessin loppuun saattamisen merkityksestä. Emme halunneet järjestää työpajoja vain työpajojen takia, vaan haimme tästä työstä konkreettisia tuloksia kun kerran saimme osallistujien kallisarvoista aikaa käyttöömme.

Saimme ennen kaikkea itsellemme paljon tärkeää oppia fasilitoinnista ja sen hyvistä käytänteistä. Hyvin suunnitellut työpajat tuottivat meille mielekkään lopputuloksen ja saavutimme ne tavoitteet jotka työpajoillemme asetimme. Kiitoksia paljon antoisasta yhteistyöstä.”

 

Mauri Huttunen, LAB-ammattikorkeakoulu

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ! 

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.