YKSILÖN OPPIMISPOLUT

Miten teillä huolehditaan siitä, että henkilöstön osaaminen kehittyy yhdessä yrityksen kanssa?

Tarkoittaako se puolivuosittaisia kehityskeskusteluja, jotka pikemminkin turhauttavat esihenkilöitä ja henkilöstöä kuin vievät asioita eteenpäin?
Osaajapulan keskellä asiantuntijoille on tarjottava mielekkäitä keinoja jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen työssään.

YKSILÖN OPPIMISPOLUT
-valmennus

Yksilön oppimispolut -valmennus tarjoaa yksilöiden osaamisen kehittämiseen konkreettisen ratkaisun, joka ottaa huomioon organisaation laajemmat tavoitteet.

On aika vaihtaa turhauttavat kehityskeskustelut voimauttaviin oppimiskeskusteluihin. Minun oppimispolkuni™ -canvas on vuosien kokemuksella hiottu konsepti, joka vauhdittaa oppimiskulttuurin muutosta. Canvaksen avulla työntekijät perehtyvät oman oppimisen johtamiseen ja innostuvat ottamaan enemmän vastuuta oman osaamisensa kehittämisestä.

 

Valmennus räätälöidään juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivaksi. Yhteistyö voi näyttää esimerkiksi siltä, että koko henkilöstölle tai yksikölle tarjotaan mahdollisuus työstää canvasta Mukamaksen fasilitoimissa työpajoissa. Helposti lähestyttävä canvas auttaa osallistujat ymmärtämään oman tilanteensa ja oppimistarpeensa ja laatimaan konkreettisen oppimissuunnitelman, joka on linjassa yrityksen strategian kanssa.

Kun yrityksessä tunnetaan ihmiset ja heidän unelmansa, on helpompi varmistaa, että he kehittyvät ja kasvavat yhdessä yrityksen kanssa. Samalla vastataan työelämän polttaviin haasteisiin, kuten osaajapulaan, henkilöstön sitouttamiseen ja työnantajamielikuvan parantamiseen.

Valmennusprosessin lopuksi canvas jää organisaationne käyttöön ja sitä voidaan päivittää joko yhdessä Mukamaksen kanssa tai itsenäisesti. Valmiin työpohjan avulla oppimistavoitteiden toteutumista ja seurantaa on helppo jatkaa arjessa ja työn lomassa.

LUE MITEN!
Tarinoita asiakkailta:

Oppimisen johtamisen konsepti itseohjautuvassa organisaatiossa 

 

“Gofore on pitkälti itseohjautuva organisaatio, jossa ajatellaan, että oppiminen lähtee pohjimmiltaan liikkeelle ihmisen omasta motivaatiosta, kiinnostuksen kohteista ja asiakkaidemme muuttuvista tarpeista. Itseohjautuvuus tarvitsee kuitenkin toimiakseen tukea ja rakenteita, ja siksi halusimme tarjota työntekijöillemme monipuolisempia ratkaisuja oman oppimisen johtamiseen.

Tähän tarpeeseen kehitimme yhdessä Mukamaksen kanssa konkreettisen työkalun, Personal Development Path -canvaksen, jota työstetään Mukamaksen fasilitoimissa työpajoissa. Canvaksen avulla osallistujat pääsevät pohtimaan omaa työhistoriaa ja nykytilannetta, luomaan tulevaisuuden oppimisunelmia, pohtimaan itselle sopivia oppimisen tapoja ja rakentamaan konkreettisia, aikaan sidottuja oppimistavoitteita.”

 

Konsepti luo pohjan oman oppimissuunnitelman tekemiselle ja toteuttamiselle

 

“Canvas ja työpaja luovat hyvän pohjan oman oppimissuunnitelman tekemiselle ja toteuttamiselle. Vuoden aikana useat kymmenet goforelaiset ovat ehtineet osallistumaan työpajoihin ja sana niistä leviää koko ajan. Olemme voineet yhdessä Mukamaksen kanssa tuoda ihmisille uudenlaisen tavan oman oppimissuunnitelman tekemiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.

Mukamas on myös kouluttanut Goforen esihenkilöitä canvaksen käyttöön. Osaamisen johtaminen on Goforella tärkeä osa työntekijöiden oppimisen tukemista ja canvas on yksi työkalu, jota esihenkilöt voivat hyödyntää sopivissa tilanteissa.

Mukamas on ollut meille merkittävä kumppani oppimisen fasilitoinnin eteenpäin viemisessä. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut sujuvaa ja idearikasta, sekä Mukamaksen osaaminen oppimisen johtamisesta arvokasta.”

Elina Seppänen

Gofore Academy Lead, Gofore Oyj

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ! 

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.