KEHITTÄMIS- JA STRATEGIAPROSESSIEN FASILITOINTI

KEHITTÄMIS- JA STRATEGIA
PROSESSIEN FASILITOINTI

Kaipaatko parempia tuloksia kehittämisprosesseista ja yhteisistä kohtaamisista?

Olemme kumppanisi, kun tarvitset apua tärkeän kehittämisprosessin muotoiluun ja läpivientiin – täysin digitaalisesti, monikanavaisesti ja kasvokkain. Apunamme ovat monipuoliset työkalut: dialogiset menetelmät, Howspace -alusta, visuaalinen fasilitointi ja Lego® Serious Play®.

Strategiatyön fasilitointi

Kirkastamme yhdessä matkakarttaa kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta. Autamme kiteyttämään toiminnan tarkoituksen tai visualisoimaan työyhteisön arvot ja miten ne näkyvät arjen työssä.

Laajan kokemuksemme lisäksi tuomme mielekkyyttä, kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä strategiatyöhön. Innostava ja oivalluttava fasilitointi- ja visualisointiosaamisemme saa jatkuvasti kiitosta niin johdolta kuin koko henkilöstöltä.

Oppimis- ja osaamisstrategiat

Autamme kartoittamaan tämän päivän vahvuudet ja tulevaisuuden osaamistarpeet organisaatiossanne.

Osallistamme eri menetelmillä ja työpajoissa ihmiset pohtimaan omaa ja tiimitason osaamista sekä työyhteisön strategisia kyvykkyyksiä. Samalla rakennamme yhteistä oppimiskäsitystä ja vauhditamme oppimisvalmiuksia koko organisaation tasolla.

 

Henkilöstö- ja kehittämispäivät

Innostamme kaikki mukaan yhteiseen ajatteluun ja tulevaisuuden luomiseen. Kuulemme tavoitteenne herkällä korvalla ja kysymme oikeat kysymykset.  

Muotoilemme ja fasilitoimme yhteiset kohtaamiset sekä ennen ja jälkeen -työskentelyn.

Kehittäminen on kanssamme myös hauskaa, saatat itsekin innostua!

RIKASTA KOKEMUSTA LUOVILLA FASILITOINTI MENETELMILLÄMME!

Lego® Serious Play®

Legomallit työskentelyn tukena syventävät ajattelua ja kirkastavat yhteistä kuvaa.

LEGO® SERIOUS PLAY® – menetelmä tuottaa kehityksen kohteesta systeemisen mallin, jonka avulla tunnistetaan visioon vaikuttavat voimat sekä systeemin vahvuudet ja heikkoudet. Työskentely Legoilla on erilaisuudessaan oivalluttavaa, hauskaa ja erittäin tehokasta

Visuaalinen fasilitointi

Visuaalisuus osana kehittämisprosessia auttaa kiteyttämään monimutkaisia asiakokonaisuuksia helppotajuiseen, ihmisläheiseen muotoon.

Visuaaliset menetelmät aktivoivat osallistujaa uudella tavalla ja auttavat sanoittamaan ajattelua kuvien ja piirustelun kautta. Visuaalisten mallien avulla helpotetaan yhteisen ymmärryksen rakentamista, jättäen myös vahvemman muistijäljen yhteisestä työskentelystä ja sen tuloksista.

KOKEMUKSIA ASIAKKAILTAMME

Taitavaa fasilitointia kestävän tulevaisuuden hyväksi

”Eat4Change on WWF Suomen koordinoima kansainvälinen hanke, joka edistää kestävää ruokajärjestelmää. Mukamas auttoi meitä fasilitoimaan hankkeen Midterm Meetingin, johon osallistui noin 50 eri ikäistä, eri äidinkielistä ihmistä yhdeksästä maasta.

Kahden vuoden etäpalaverien jälkeen halusimme, että ensimmäisestä live-kohtaamisesta jäisi käteen mahdollisimman hyvä yhteishenki ja onnistumisen tunne.

Mukamaksen fasilitaattorit onnistuivat tehtävässä erinomaisesti. Emme ole pönöttävä organisaatio, ja heidän persoonansa ja työskentelytapansa sopivat meidän työskentely-ympäristöömme todella hyvin. Heidän avullaan kiteytimme ja kirkastimme myös seuraavat askeleet. Meillä on nyt selkeämpi kuva opeista ja onnistumisista sekä siitä, mihin keskittyä ja mihin suuntaan ei kannata lähteä.

Menetelmistä jäi erityisesti mieleen niin kutsuttu Gallery Walk, jossa hankekumppanit esittelivät tapahtumia ja onnistumisia erilaisten luovien menetelmien avulla – käytössä olivat niin posterit, legot, maalit kuin muovailuvahakin. Siitä sai ihan eri tavalla ahaa-elämyksiä ja inspiraatiota kuin jos olisi vain katsellut PowerPoint-esitystä Zoomissa.

Olimme myös vaikuttuneita siitä, että fasilitaattorit eivät säikähtäneet viime hetken muutoksia. Kun on vastuussa kaikesta – siitä että kokous onnistuu ja kaikki ovat tyytyväisiä – omaa roolia helpottaa huomattavasti yhteistyökumppanin ideoiva ja joustava suhtautuminen.”

 

Katja Lähdesmäki-Josefsson 
Hankeneuvonantaja
WWF Suomi

Case: Kick Off -tapahtuma verkossa

Fasilitoimme kaupungin yksikölle yli 400 osallistujan innostavan kick off -tapahtuman verkossa. Toimintaympäristön suurten muutosten keskellä kirkastimme yhdessä arvoja ja toiminnan periaatteita sekä yhteistä suuntaa. Teimme myös case-harjoitteita pohtien ratkaisuja loppuasiakkaiden erilaisiin tilanteisiin. Hyödynsimme prosessissa digitaalista Howspace-alustaa, jossa osallistujat pääsivät orientoitumaan jo ennen verkkokohtaamista.

Case: Kehittämispäivät

Kiinteistöhuoltoalan yrityksen kehittämispäivillä autoimme esimiehiä pohtimaan oman arjen johtamistyön ja oppimisen johtamista. Kohtaamisen aikana keskustelua heräsi itseohjautuvuudesta sekä vastuusta oman tekemisen suhteen. Prosessin aikana hyödynsimme myös visuaalista fasilitointia tuomaan yhteistä ajattelua ja työskentelyn tuloksia näkyväksi.

Case: Strategiatyöpajat

Digipalveluja tarjoavan yrityksen strategiatyöpajoissa kirkastimme toiminnan johtavia ajatuksia, missiota, visiota ja arvoja. Työskentely rytmitettiin johtoryhmän ja sidosryhmien työskentelyn kanssa napakasti eteneväksi prosessiksi. Tiiviissä yhteisessä työskentelyssä työpajoissa ja Howspace-alustalla lopputuloksena syntyneet arvo- ja strategiakuvat ovat helpottaneet ydinajatuksista viestimistä työyhteisössä sisäisesti ja ulkoisesti asiakkaiden suuntaan. 

 

Kiitos Mukamaksen, löysimme esimiesten kehityspäivillä uuden tavan lähestyä asioita ja tekemistä. Ei enää kahden päivän numero- ja prosessisulkeisia. Osallistujat kiittelivät palautteessa asioiden yhdessä ideointia ja osallistavaa tekemistä. Myönteisen palautteen pohjalta voidaan sanoa, että onnistuimme yhdessä!

Mukamaksen fasilitointiosaaminen toi projektiin huomattavaa lisäarvoa. Jo pelkästään se, että koko meidän henkilökunta pääsi osallistumaan yhteiseen ideointiin eikä kenenkään työpanosta tarvinnut käyttää työpajojen vetämiseen, oli merkittävää. Lisäksi saimme työpajoihin paljon sellaisia työkaluja ja menetelmiä, joita emme olisi itse osanneet ajatella. Kaiken kaikkiaan yhteistyö Mukamaksen kanssa oli mutkatonta, helppoa ja joustavaa.

Kiitos huikeasta avustanne arvo- ja strategiaprosessissa! Älkää ikinä enää tehkö asiakkaillenne strategiafasilitointia ilman visuaalisia työkaluja.

BLOGEJA FASILITOINNISTA

 

PSYKOLOGISESTI TURVALLISEN ILMAPIIRIN MUOTOILU ON OLENNAINEN OSA DIGITYÖPAJAN ONNISTUMISTA

 

MITÄ FASILITOINTI ON VUONNA 2020?

LEGO SERIOUS PLAY – VAKAVASTI OTETTAVAA LEIKKIÄ ORGANISAATION KEHITTÄMISEN TUKENA

OPEN SPACE – YHTEISAJATTELULLA TULOKSIIN

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ! 

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.