Tekoälyn rooli ajattelutyössä


Tekoäly muuttaa työelämämme, avaten ovia uusiin mahdollisuuksiin ajattelutyölle. Teknologian kehittyessä nopeasti, se ei ole pelkästään työkalu, vaan muuttaa myös työkulttuureita ja tapoja tehdä töitä. Tässä kontekstissa tekoäly vapauttaa meidät keskittymään monimutkaisiin ja luoviin tehtäviin, joissa inhimillinen panos on korvaamaton. Tämä blogi tiivistää kolme keskeistä nostoa webinaaristamme, jonka pitivät Mukamaksen oppimismuotoilija Johanna Riippi ja tekoälyasiantuntija Pinja Valkonen maaliskuussa 2024.

1. Jatkuva oppiminen entistä tärkeämpää tekoälyn aikakaudella


Tekoälyn tehokas hyödyntäminen työpaikoilla on muutos tapaan tehdä töitä ja muutos vaatii jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Tämä edellyttää paitsi teknologian omaksumista, myös työkulttuurin muokkaamista. Tekoälyn käyttöönotto huolestuttaa monesta eri näkökulmasta, mutta esimerkiksi siitä, että viekö tekoäly työmme. Esimerkiksi Microsoftin kyselyssä jopa yli 40 % vastanneista koki pelkoa tekoälyn viemistä työpaikoista, mikä korostaa avoimuuden ja tukemisen tarvetta.
Tekoäly voi auttaa parantamaan päätöksentekoa, optimoimaan prosesseja esim. asiakaskokemuksen parantamisessa ja vapauttamaan työntekijöiden aikaa luovempaan työhön.

2. Johtajien esimerkki on tärkeää muutoksen johtamisessa


Muutoksen johtaminen tekoälyn avulla edellyttää uudenlaista lähestymistapaa johtajuuteen. On tärkeää, että johtajat ovat avoimia uudelle teknologialle ja näyttävät esimerkkiä siitä, kuinka teknologiaa voidaan käyttää hyödyllisesti. Muutoksen johtamisessa korostuu eettisten periaatteiden ja ihmiskeskeisen lähestymistavan merkitys, varmistamalla, että tekoälyn käyttö ottaa huomioon ihmisten hyvinvoinnin ja erilaiset tunteet muutokseen liittyen.
Ihannetilassa organisaatiossa vallitsee ilmapiiri, jossa on lupa ilmaista pelkoja ja epävarmuuksia tekoälyn tuomista muutoksista. Tämä voi auttaa henkilöstöä sopeutumaan ja hyödyntämään tekoälyä tehokkaammin, kun he tuntevat, että heidän huolensa otetaan vakavasti ja niihin pyritään vastaamaan avoimesti ja rakentavasti.

3. Työntekijöille tarvitaan tukea tekoälyn käyttöönotossa


Organisaatioiden on tuettava työntekijöitään tarjoamalla tarvittavaa koulutusta ja kehittämällä toimintatapoja, jotka mahdollistavat tekoälyn hyödyntämisen turvallisesti ja tehokkaasti.
On kuitenkin tärkeää huomata, ettei tarjota vain teknisiä koulutuksia tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Henkilöstöä on tärkeää tukea kokonaisvaltaisesti muuttuvassa työelämässä, jotta tekoälyn tuomat muutokset nähdään mahdollisuutena eikä uhkana.


Johanna Riippi, sertifioitu ammattifasilitaattori ja tekoälyasiantuntija. Johannalla on lähes 15 vuoden kokemus erilaisten palvelujen ja prosessien kehittämisestä. Viimeiset 1,5 vuotta Johanna on kouluttanut erikokoisia organisaatioita hyödyntämään tekoälyä. Johannan missiona on tukea ihmisiä tekemään työtään järkevämmin ja helpommin.