Tekoäly mullistaa työelämäämme ennen näkemättömällä tavalla. Vanhat työelämän säännöt ovat murentumassa, ja uudet, dynaamiset työympäristöt ovat nousemassa. Nykyään, kun puhumme teknologian mullistuksesta, tekoälyn käyttöönotto nousee usein keskustelun ytimeen. Mutta mitä tämä todella tarkoittaa työntekijöille ja organisaatioille?

Tekoälyn käyttöönoton vaikutukset työelämään

Vaikka tekoälyn käyttöönotto voi aluksi kuulostaa tekniseltä haasteelta, se on myös kulttuurinen muutos. Työntekijöiden on opittava uusia tapoja tehdä töitä, ymmärtää uusia prosesseja ja sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Jos Dell Technologiesin arviot pitävät paikkansa, jopa 85 % vuoden 2030 työtehtävistä ei ole vielä edes keksitty. 

Oppimisen merkitys tekoälyn käyttöönotossa

Tekoälyn käyttöönotto ei ole vain teknologian käyttöönotto, vaan se voi olla myös kulttuurimuutos, joka vaatii laajaa oppimista kaikilla organisaation tasoilla.

Tekoälyn käyttöönoton suunnitteluun muutamia vinkkejä:

  • Strateginen oppiminen: Ennen tekoälyn käyttöönottoa, aseta selkeät tavoitteet. Miksi haluatte hyödyntää tekoälyä? Mitä hyötyjä siitä on liiketoiminnallenne? Millaista osaamista tarvitsette? Oppimissopimus oppimistavoitteineen voi tukea teitä tässä. Vasta sen jälkeen miettikää mitkä tekoälysovellukset auttavat kyseisen tavoitteen saavuttamiseen parhaiten. Filosofian akatemia listasi kolme hyvää tekoälysovellusta elokuun blogissaan.

  • Avoimuus ja keskustelu: Tekoälyn käyttöönotto voi herättää monia tunteita ja kysymyksiä. Rohkaise keskustelua, jaa tietoa ja varmista, että henkilöstöllä on mahdollisuus tulla kuulluksi. Kun jokainen on osa prosessia, muutos tuntuu vähemmän pelottavalta. Lue lisää resilienssin vahvistamisesta Annun blogista.

  • Roolien määrittely ja riskien ymmärrys: Tekoälyn käyttöönoton mukanaan tuomat muutokset voivat vaikuttaa työtehtäviin. Varmista, että työntekijöillä on resurssit ja tuki tarvittavan oppimisen varmistamiseksi. Muista myös ottaa huomioon tekoälyn mukanaan tuomat riskit ja suunnittele, miten niitä voidaan hallita. Hyödynnä esimerkiksi oppimisretropohjaamme keskustelun fasilitoimiseksi.

  • Arvostus ja palaute: Oli työkaluna sitten tekoäly tai ei, jokainen työntekijä haluaa tuntea itsensä arvostetuksi. Kuuntele, anna palautetta ja rohkaise avoimeen keskusteluun. 

Yhteenveto

Tekoälyn käyttöönotto työelämässä ei ole vain teknologian integrointia. Se on kulttuurin muutos, joka vaikuttaa siihen, kuinka työtä tehdään, miten henkilöstö kokee työnsä ja osallisuutensa organisaatiossa. Valmistautumalla ja panostamalla erityisesti strategiseen oppimiseen, yritykset voivat hyödyntää tekoälyn tarjoamat edut ja välttää sen haasteet.

Kirjoittajasta: Johanna Riippi, fasilitaattori, valmentaja, palvelumuotoilija
LinkedIn
Twitter: @JohannaRiippi 

Artikkelikuva luotu käyttäen Canva Ai:ta