Sinä päivänä koko Suomi löysi itsensä etätöistä. Meilläkin kasvokkaiset valmennukset siirtyivät kertaheitolla verkkoon. Asiakkaamme pyysivät isoin joukoin apuamme ja koska me rakastamme heitä kaikkia niin paljon, heittäydyimme armottomaan kehitystyöhön ja loimme Mukamastiimin järisyttävällä yhteistyön voimalla tiiviin täsmäkoulutuksen vaikuttavan digityöpajan fasilitointiin.    
”Vielä jäi sanomatta, että mielestäni on loistavaa, että Mukamas tarttui näin nopeasti tähän koronan esille tuomaan haasteeseen eli asiakkaidenne tarpeeseen oppia nopeasti vaikuttavien digitilaisuuksien vetäjäksi/fasilitaattoriksi. Arvostan tätä nopeaa tuotekehitystänne suuresti, koska tämä kokemus toi jo paljon varmuutta itselle tuleviin ”koitoksiin”, joita voi riittää paljonkin, jos tämä poikkeusaika jatkuu ja jatkuu!” 
Tässä tekstissä paljastamme salaisuutemme ja avaamme kehitysprosessimme teille opiksi ja vinkiksi!
 

Vaikuttava Digityöpaja – opit ja prosessi jakoon!

 
Alustana kohtaamiselle käytimme yhteistä työtilaa Howspacessa. Avasimme sen osallistujille päivää ennen verkkokoulutusta. Opimme ensimmäisen valmennuksen kokemusten perusteella että orientoituminen kannattaa aloittaa jo muutamaa päivää aiemmin, jotta osallistujista jokainen ehtii varmasti käydä esittäytymässä ja kertomassa odotuksistaan yhteisessä työtilassa. 1,5h koulutus kohtaamisen toteutimme Zoomissa. Täsmäkoulutus sisältää pienen teoriaosuuden, vuorovaikutteista keskustelua ja työskentelyä pienryhmissä. Koulutuksen aikana keskusteluissa esiin nousseita ajatuksia koostimme yhteiseen työtilaamme Howspaceen. Digifasilitointia Howspace alustalla hyödynnettiin siis sekä tilaisuuden ympärillä että sen aikana. Howspacen ja Zoomin yhdistelmä koettiin erittäin toimivaksi osallistujien palautteissa. Koulutuksen jälkeen pidimme työtilaa auki vielä reilun viikon reflektoinnin, ajatusten vaihdon sekä vertaisoppimisen tukena. Koemme, että toisilta oppiminen ja omien kokemusten jakaminen on yksi tärkeimpiä oppimisen kiteyttäjiä. 
VINKKI: Mieti miten oppiminen jatkuu?

 

Odotusten johtaminen

 
Meille valmentajina asiakkaiden odotusten ja toiveiden kuuleminen on hyvin tärkeää. Me määrittelemme koulutuksillemme rungon asiakkaiden tarpeita kuunnellen.  Jokainen yksittäinen osallistuja tulee kuitenkin avoimiin valmennuksiimme omasta ympäristöstään, omilla ajatuksillaan ja tarpeillaan! Siksi tässäkin miniprosessissa pyysimme osallistujia esittäytymään ennakkoon Howspace työtilassa ja samalla kertomaan odotuksiaan koulutuksesta.
VINKKI: Kysy etukäteen odotukset! Näin tiedät jo etukäteen millaisilla odotuksilla porukka on tulossa päivään!
 

Orientoituminen, kutsu, yhteiset pelisäännöt, turvallinen keskusteluympäristö

 
Alku on erittäin tärkeä osa onnistunutta tilaisuutta. Oikeanlaisen fiiliksen ja tunnelman luominen jo kutsuvaiheesta lähtien edesauttaa tilaisuuden ja hyvän vuorovaikutuksen onnistumista. Vaikuttava Digityöpaja -koulutuksessamme teimme osallistujille tervetuloa! -videon työtilaan, jolloin he pääsivät tutustumaan valmentajiin jo ennakkoon ja näkivät meidän fiilistä ja toimintatapaa! 
Ennakkoon on tärkeää myös kommunikoida, mitä osallistujilta työpajassa tai koulutuksessa odotetaan. Tällä luodaan turvallinen ja mukava olo tulla ”tilaan”. Me esimerkiksi suosittelemme lämpimästi osallistujia laittamaan kameran päälle ja varaamaan puhe-esineen koulutusta varten. Kamera olisi hyvä olla päällä edes hetken tilaisuuden aluksi, sillä myös se lisää turvallisuuden tunnetta ja helpottaa kommunikointia osallistujien kesken. 
Myös yhteiset pelisäännöt on hyvä sopia tilaisuuden alkuvaiheessa (miten pyydetään puheenvuoroa? Millaisia asioitamme haluamme kunnioittaa ja sopia yhdessä?).
”Valmentajat olivat ihanan luonnollisia ja symppiksiä. Varmasti pitkälti teidän ansiostanne saimme lyhyessä ajassa rakennettua avoimen ja lämpimän tunnelman työpajaan. Kiitos siitä – tähän pitää itsekin pyrkiä!”  – Saara Minkkinen
”Ihanat valmentajat! Jo Paulan tervetuloa-video sai hymyn huulille. 🙂 Ammattitaito näkyi alusta loppuun. Hieno ja monipuolinen kokonaisuus, vaikka aika oli napakka. ” Katri Lehtovaara
 

Vähemmän tylsä teoriaosuus

 
Me uskomme vahvasti yhdessä oppimiseen ja kokeiluihin. Kokemuksemme mukaan 20 minuuttia teoriaa ja uuden tiedon jakamista on riittävästi. Valitsimme valmennukseen mielestämme olennaiset palaset vaikuttavien digityöpajojen onnistuneeseen fasilitointiin. Nämä olivat: Hyvän digidialogin elementit, Digifasilitointiprosessi, Fasilitaattorin roolit verkossa sekä vinkkejä virkistäytymiseen.
VINKKI: Mieti: Mikä tieto on olennaista tässä hetkessä? – ja mitkä materiaalit/asiat voi lähettää etu/jälkikäteen osallistujille. Keep it simple!
 VINKKI: MUISTA TAUKO! Me pidimme tauon noin tunnin työskentelyn jälkeen, mutta tauko 45 minuutin välein on jo ihan hyvä tauon paikka.
 

 

Yhteinen tekeminen ja yhdessä oppiminen

 
Tähän Vaikuttavaan digityöpajaan yhteiskehittelyä ja vertaisoppimista tukevaksi menetelmäksi valitsimme Learning Cafén. Saimme erinomaista keskustelua aikaiseksi pienryhmissä sekä ajatuksia ja ideoita vastauksena kahteen kysymykseen pienessä ajassa. Samalla osallistujat jalostivat toistensa ensimmäisen kierroksen ajatuksia eteenpäin, jolloin saimme syvempää näkemystä aiheeseen. 
VINKKI: Sisällytä työpajaan osallistava osio, jossa osallistujat voivat jakaa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan toisille.

”Sain kokemuksen opiskelijana. Sain kokemuksen dialogisuuden toteutumisesta verkossa toteutetussa koulutuksessa. Sain paljon ideoita työvälineistä, joita voi verkkokoulutuksissa käyttää. Sain intoa jatkaa opiskelua. Vahvistin omaakin ajatustani siitä, että kannattaa vähemmän on enemmän ja yksinkertaisuudessa piilee voimaa. Kiitos tästä oppimiskokemuksesta fasilitoijille ja koko ryhmälle 🙂 ” Teija Vihervaara

 

Reflektointi eli mitä opittiin, mitä oivallettiin?

 
Loppureflektointi palauttaa osallistujien mieliin työpajassa tai koulutuksessa opitut asiat ja sen aikana syntyneet oivallukset. Reflektointi vahvistaa opittua ja parantaa uuden asian muistamista. Teimme Howspaceen jo ennakkoon kysymykset osallistujien reflektointia ja omaa kehittymistämme varten: Mikä toimi? Mikä ei toiminut? Mitä Opin? Mitä vien käytäntöön? Lisäksi, kävimme keskustellen läpi Mitä vien käytäntöön? – kysymyksen. Esiin nousseet asiat me valmentajat  kirjasimme muistiin näkyväksi kaikille.
”Leppoisassa ilmapiirissä todella tiivis ja informatiivinen paketti -hyvin rytmitetty kokonaisuus, kiitos 🙂 ” Elina Vuorjoki-Anderson
VINKKI: Jätä reflektoinnille tarpeeksi aikaa. Mieti miten kiteytätte oppimanne asiat tai yhteisen ajatteluprosessin? Mikä on tällä hetkellä tärkeintä minulle/meille? Äänestykset ovat oman porukan kesken mainioita kirkastamaan tärkeysjärjestystä!
 

Vielä viimeiset VINKIT työpajan suunnitteluun:

 

  • Tee hyvä suunnitelma/käsikirjoitus itsellesi.
  • Tee työpajasta mahdollisimman yksinkertainen, älä kikkaile!
  • Tee ”hyppimisestä” eri sovellusten/sivustojen välillä yksinkertaista, mieluummin vähemmän kuin enemmän!
  • Uskalla myös kokeilla ja luota omaan osaamiseesi! <3

 
Paula Äijänen on mukamaksen innostava ja dynaaminen fasilitaattori-valmentaja, joka taitaa erilaiset ryhmämenetelmät suuremmillekin ryhmille. Hänen erityistaitojaan on  ammattitaitoinen, monipuolinen ja ketterä digifasilitointi mm. Howspace-alustalla.
____________________________________________
Täsmäkoulutus: Vaikuttava digityöpaja:
Miten palavereista saadaan mielekkäitä ja tuloksellisia, hyvin fasilitoituja ja jopa hauskoja kohtaamisia? Jos haluat viedä etäpalaverit ja -työpajat seuraavalle tasolle, tule mukaan!
Vaikuttava digityöpaja: KE 15.4.2020 (Verkkokoulutus)
Vaikuttava digityöpaja: KE 29.4.2020. (Verkkokoulutus)

Täsmäkoulutus omalle organisaatiollesi? -Onnistuu!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä: https://mukamas.fi/tulevat-koulutukset/
Osallistamisen Voima! -fasilitointikoulutus:
Kaksiosainen verkkokoulutus sukeltaa digityöpajaa syvemmälle hyvän fasilitoinnin maailmaan, tällä kertaa myös digitaalisuutta hyödyntäen. Koulutus sopii hyvin myös jatkoksi vaikuttavalle digityöpajalle!
Osallistamisen voima!-fasilitointikoulutus: 28.4. & 7.5. (Verkkokoulutus)
Osallistamisen voima!-fasilitointikoulutus:  29.5. & 4.6. (Verkkokoulutus)
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä:
https://mukamas.fi/avoimet-fasilitointikoulutukset/