Mukamas somessa
Uusimmat blogijutut
 

Avoimet fasilitointikoulutukset

Aika on arvokasta ja siksi yhteisten kohtaamisten tulee olla antoisia!

 

Mitä fasilitointi on?

Fasilitointi tarkoittaa yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitaattori ei ota kantaa sisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä. Innostavan vuorovaikutuksen, yhdessä työskentelyn ja kehittämisen osallistava johtaminen ovat tämän päivän tärkeimpiä taitoja tiiminvetäjille, esimiehille, kouluttajille sekä HR-tehtävissä toimiville.

Dialogin Voima! fasilitointi -koulutukset

Dialogin voima! – fasilitointikoulutuksessa pääset sukeltamaan antoisan dialogin ja sitä tukevien menetelmien ja työkalujen maailmaan. Koulutus poikkeaa hieman Osallistamisen Voima! -koulutuksesta tarjoten työkaluja nimenomaan dialogin fasilitoimiseen. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi kuitenkaan aiempaa osaamista fasilitoinnista, mutta täydentää sitä loistavasti!

 

Koulutus on suunnattu työyhteisöjen parissa työtä tekeville, esimiehille ja tiimivetäjille.

 

Päivän aikana pääset tutustumaan mm. näihin teemoihin:

 

 • Fasilitaattorin tehtävät ja roolit dialogin fasilitoinnissa
 • Dialogin perusperiaatteet
 • Dialogin merkitys kulttuurin rakentajana
 • Dialogin rakennusaineet ja tilan luominen
 • Menetelmiä arjen iloihin ja haastavampiin hetkiin

 

Koulutuspäivään voit osallistua myös ilman aiempaa osaamista fasilitoinnista, käymme läpi myös muutamia fasilitoinnin perusperiaatteita.

Kenelle Osallistamisen voima!- fasilitointikoulutus on suunnattu?

Tämä käytännönläheinen valmennuspäivä tarjoaa syväsukelluksen fasilitoinnin perusteisiin. Luvassa on runsaasti esimerkkejä ja keskustelua käytännön fasilitointitilanteista, perehtymistä erilaisiin fasilitointimenetelmiin ja työkaluihin sekä treenaamista yhdessä.

 • Valmennus on suunnattu tiiminvetäjille, esimiehille, ohjaajille, valmentajille, kouluttajille – kaikille jotka kaipaavat tehokkaita työkaluja yhdessä työskentelyn ja oppimisen fasilitointiin.
 • Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa, vedät palavereita, erilaisia oppimis- ja kehittämishetkiä, teet suunnittelutyötä yms.
 • Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tai koulutusta. On hyvä, jos sinulla on mielessä jokin arjen tilanne, mihin haet työkaluja. Tärkeintä on tulla oppimaan avoimin mielin!

Mitä opit osallistujana?

Uskomme oppimisessa yhdessä ajatteluun ja treenaamiseen. Pelkkä luento ja kuuntelu eivät riitä, kun tavoitteena on viedä asioita käytäntöön ja soveltaa arjen tilanteisiin.

Koulutuksen aikana opit mm:

 • Osallistavia työtapoja arjen foorumeihin
 • Kokemusta ja tietoa fasilitoinnin vankoista perusmenetelmistä
 • Ymmärrystä omista vahvuuksista fasilitaattorina
 • Fasilitointimenetelmien treeniä käytännössä yhdessä

Koulutusten vetäjät

Annu Karkama
Fasilitaattori & valmentaja

 

Annun sydäntä lähellä ovat oppimisen, johtamisen ja fasilitoinnin teemat. Fasilitointi onkin tärkeä elementti johtamisessa, puhuttiin sitten henkilöstön, projektin tai palaverin johtamisesta. Kyseessä on kuitenkin taidot ja menetelmät, joiden avulla jokainen tulee kuulluksi. Avoimen dialogin kautta on mahdollista tuottaa yhdessä jotain todella arvokasta!

Annun ajattelun taustalla vaikuttavat vahvasti Tiimiakatemian tiimiyrittäjyyden metodit (BBA) sekä fasilitoinnissa Art of Hosting-opit. Valmentamisen ja fasilitoinnin taitojaan Annu on syventänyt myös erilaisten johtamisen ja valmentamisen koulutusohjelmien parissa.

Liisa-Maija Malinen
Fasilitaattori & valmentaja 

 

Liisa-Maija on valmentajana energinen ja innostava. Fasilitaattorina hänen vahvuutensa ovat ryhmien yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen tukemisessa. Lisäksi hän auttaa organisaatioita saamaan kompleksiset systeemit ja prosessit näkyviksi hyödyntämällä mm. LEGO® Serious Play® – menetelmää.

Liisa-Maija on kouluttautunut laajasti fasilitoinnissa vuodesta 2016 alkaen International Association of Facilitators:in (IAF) määrittelemiin kompetensseihin perustuen ja syventyen erityisesti Art of Hosting menetelmiin. Fasilitaattorina hän on toiminut vuodesta 2017 asti ja jakaa kokemuksiaan ja oppejaan myös fasilitointitaitojen valmentajana. 

 Koulutukseltaan Liisa-Maija on Kauppatieteiden maisteri pääaineenaan yritysten ympäristöjohtaminen. Liisa-Maija on sertifioitu LEGO® Serious Play® – menetelmän fasilitaattori.

Osallistamisen voima!-fasilitointikoulutukset

 

Syksy 2020

 

Syksyn 2020 koulutukset on siirretty kokonaan verkkoon. Osallistujat pääsevät mukaan Howspace alustalle, jossa voimme jakaa oppeja ja kokeilujen reflektointeja verkkotapaamisten välillä. Howspacessa nähtävillä on myös menetelmäpakki ja linkkejä fasilitoinnin tueksi. Perusfasilitointitaitojen lisäksi käymme läpi myös digifasilitoinnin periaatteita.

 

Osallistamisen Voima! -fasilitointikoulutus, Kaksiosainen verkkototeutus 19.11.2020 & 3.12.2020
Koulutuspäivän kesto molempina päivinä 12:00-15:30
Koulutuksen hinta 690€+alv.

 

Ilmoittaudu mukaan tästä:

 

 

 

Ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiimme on aina sitova. Mikäli estyt osallistumasta koulutukseen, voit joko siirtää osallistumisesi myöhempiin aloituksiin tai kollegalle. Jos tämä ei ole mahdollista on osallistuminen mahdollista peruuttaa kirjallisesti siitä sopimalla.

Kevät 2021

 

Osallistamisen voima!-fasilitointikoulutus järjestetään tammikuussa 2021 kaksiosaisena verkkokoulutuksena.

 

 

Osallistamisen Voima! -fasilitointikoulutus, Kaksiosainen verkkototeutus 14.1.2021 & 28.1.2021
Koulutuspäivän kesto 12:00-15:30
Koulutuksen hinta 690€+alv.

 

Ilmoittaudu mukaan tästä:

 

 

Teemme työyhteisöille mielellämme ryhmätarjouksen!
(Ota yhteyttä: annu.karkama@mukamas.fi )

100 % TYYTYVÄISYYSTAKUU

Annamme valmennuksemme sisällöille täyden takuumme. Me olemme valmiit laittamaan osaamisemme ja kokemuksemme täysillä likoon sinun parhaaksesi. Jos koet, että valmennuksen jälkeen sovellettuasi arjessa oppejasi koet perustellusti, että et ole saanut valmennuksesta osallistumismaksun mukaista hyötyä, palautamme sinulle maksamasi osallistumismaksun takaisin.

Dialogin voima!-fasilitointikoulutukset

 

 

 

Teemme työyhteisöille mielellämme ryhmätarjouksen!
(Ota yhteyttä: annu.karkama@mukamas.fi )

100 % TYYTYVÄISYYSTAKUU

Annamme valmennuksemme sisällöille täyden takuumme.
Me olemme valmiit laittamaan osaamisemme ja kokemuksemme täysillä likoon sinun parhaaksesi. Jos koet, että valmennuksen jälkeen sovellettuasi arjessa oppejasi koet perustellusti, että et ole saanut valmennuksesta osallistumismaksun mukaista hyötyä, palautamme sinulle maksamasi osallistumismaksun takaisin.

Syksy 2020

Verkkokoulutus sisältää yhden tapaamisen 3,5h sekä työskentelyä Howspace -alustalla.

 

Syksyllä emme järjestä avointa Dialogin voima! -koulutusta. Voit kuitenkin aina pyytää meiltä organisaatiokohtaisen tarjouksen! Seuraile myös loppuvuodesta päivittyviä kevään päivämääriä. 

Kenelle Osallistamisen voima!- fasilitointikoulutus on suunnattu?

Tämä käytännönläheinen valmennuspäivä tarjoaa syväsukelluksen fasilitoinnin perusteisiin. Luvassa on runsaasti esimerkkejä ja keskustelua käytännön fasilitointitilanteista, perehtymistä erilaisiin fasilitointimenetelmiin ja työkaluihin sekä treenaamista yhdessä.

 • Valmennus on suunnattu tiiminvetäjille, esimiehille, ohjaajille, valmentajille, kouluttajille – kaikille jotka kaipaavat tehokkaita työkaluja yhdessä työskentelyn ja oppimisen fasilitointiin.
 • Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa, vedät palavereita, erilaisia oppimis- ja kehittämishetkiä, teet suunnittelutyötä yms.
 • Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tai koulutusta. On hyvä, jos sinulla on mielessä jokin arjen tilanne, mihin haet työkaluja. Tärkeintä on tulla oppimaan avoimin mielin!

Mitä fasilitointi on?

Fasilitointi tarkoittaa yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitaattori ei ota kantaa sisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä. Innostavan vuorovaikutuksen, yhdessä työskentelyn ja kehittämisen osallistava johtaminen ovat tämän päivän tärkeimpiä taitoja tiiminvetäjille, esimiehille, kouluttajille sekä HR-tehtävissä toimiville.

Mitä opit osallistujana?

Uskomme oppimisessa yhdessä ajatteluun ja treenaamiseen. Pelkkä luento ja kuuntelu eivät riitä, kun tavoitteena on viedä asioita käytäntöön ja soveltaa arjen tilanteisiin.

Koulutuksen aikana opit mm:

 • Osallistavia työtapoja arjen foorumeihin
 • Kokemusta ja tietoa fasilitoinnin vankoista perusmenetelmistä
 • Ymmärrystä omista vahvuuksista fasilitaattorina
 • Fasilitointimenetelmien treeniä käytännössä yhdessä

Dialogin Voima! fasilitointi -koulutukset

Dialogin voima! – fasilitointikoulutuksessa pääset sukeltamaan antoisan dialogin ja sitä tukevien menetelmien ja työkalujen maailmaan. Koulutus poikkeaa hieman Osallistamisen Voima! -koulutuksesta tarjoten työkaluja nimenomaan dialogin fasilitoimiseen. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi kuitenkaan aiempaa osaamista fasilitoinnista, mutta täydentää sitä loistavasti!

 

Koulutus on suunnattu työyhteisöjen parissa työtä tekeville, esimiehille ja tiimivetäjille.

 

Päivän aikana pääset tutustumaan mm. näihin teemoihin:

 

 • Fasilitaattorin tehtävät ja roolit dialogin fasilitoinnissa
 • Dialogin perusperiaatteet
 • Dialogin merkitys kulttuurin rakentajana
 • Dialogin rakennusaineet ja tilan luominen
 • Menetelmiä arjen iloihin ja haastavampiin hetkiin

 

Koulutuspäivään voit osallistua myös ilman aiempaa osaamista fasilitoinnista, käymme läpi myös muutamia fasilitoinnin perusperiaatteita.

Koulutusten vetäjät

Liisa-Maija Malinen
Fasilitaattori & valmentaja 

 

Liisa-Maija on valmentajana energinen ja innostava. Fasilitaattorina hänen vahvuutensa ovat ryhmien yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen tukemisessa. Lisäksi hän auttaa organisaatioita saamaan kompleksiset systeemit ja prosessit näkyviksi hyödyntämällä mm. LEGO® Serious Play® – menetelmää.

Liisa-Maija on kouluttautunut laajasti fasilitoinnissa vuodesta 2016 alkaen International Association of Facilitators:in (IAF) määrittelemiin kompetensseihin perustuen ja syventyen erityisesti Art of Hosting menetelmiin. Fasilitaattorina hän on toiminut vuodesta 2017 asti ja jakaa kokemuksiaan ja oppejaan myös fasilitointitaitojen valmentajana. 

 Koulutukseltaan Liisa-Maija on Kauppatieteiden maisteri pääaineenaan yritysten ympäristöjohtaminen. Liisa-Maija on sertifioitu LEGO® Serious Play® – menetelmän fasilitaattori.

Annu Karkama
Fasilitaattori & valmentaja

 

Annun sydäntä lähellä ovat oppimisen, johtamisen ja fasilitoinnin teemat. Fasilitointi onkin tärkeä elementti johtamisessa, puhuttiin sitten henkilöstön, projektin tai palaverin johtamisesta. Kyseessä on kuitenkin taidot ja menetelmät, joiden avulla jokainen tulee kuulluksi. Avoimen dialogin kautta on mahdollista tuottaa yhdessä jotain todella arvokasta!

Annun ajattelun taustalla vaikuttavat vahvasti Tiimiakatemian tiimiyrittäjyyden metodit (BBA) sekä fasilitoinnissa Art of Hosting-opit. Valmentamisen ja fasilitoinnin taitojaan Annu on syventänyt myös erilaisten johtamisen ja valmentamisen koulutusohjelmien parissa.

Osallistamisen voima!
fasilitointi
koulutukset

Kevät 2020

 

Kevään 2020 koulutukset on siirretty kokonaan verkkoon. Osallistujat pääsevät mukaan Howspace alustalle, jossa voimme jakaa oppeja ja kokeilujen reflektointeja verkkotapaamisten välillä. Howspacessa nähtävillä on myös menetelmäpakki ja linkkejä fasilitoinnin tueksi. Perusfasilitointitaitojen lisäksi käymme läpi myös digifasilitoinnin periaatteita.

 

Lähikoulutukset jatkuvat epidemiatilanteen niin salliessa syksyllä 2020. 

 

Osallistamisen voima!-fasilitointikoulutus järjestetään kevään 2020 aikana kaksiosaisena verkkokoulutuksena.

 

Osallistamisen Voima! -fasilitointikoulutus, Verkkototeutus 29.5.2020 & 4.6.2020


Koulutuspäivän kesto 12:00-15:30
Koulutuksen hinta 490€+alv.

 

Ilmoittaudu mukaan tästä:

 

 

Teemme työyhteisöille mielellämme ryhmätarjouksen!
(Ota yhteyttä: annu.karkama@mukamas.fi )

Syksy 2020

 

Syksyllä 2020 voit valita joko lähitoteutuksena Jyväskylässä tai verkon välityksellä toteutettavan koulutuksen.

 

Osallistamisen Voima! -fasilitointikoulutus, Jyväskylä 12.11.2020

Koulutuspäivän kesto 9:00-15:30
Koulutuksen hinta 690€+alv.

 

Osallistamisen Voima! -fasilitointikoulutus, Verkkototeutus 19.11.2020 & 3.12.2020


Koulutuspäivän kesto 12:00-15:30
Koulutuksen hinta 690€+alv.

 

Mikäli syksyn epidemiatilanne ei salli lähitoteutusta, toteutus siirretään automaattisesti verkkoon. Tällöin koulutus jaetaan kahdelle päivälle, ensimmäinen kerta järjestetään alkuperäisenä koulutuspäivänä klo 12.00-15.00, toisen päivän ajankohta sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

 

Ilmoittaudu mukaan tästä:

 

 

 

Ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiimme on aina sitova. Mikäli poikkeustilan vuoksi joudumme järjestämään  koulutuksen verkossa eikä verkkototeutus sovi kalenteriisi, voit joko siirtää osallistumisesi myöhempiin aloituksiin tai kollegalle. Jos tämä ei ole mahdollista on osallistuminen mahdollista peruuttaa kirjallisesti siitä sopimalla.

Dialogin voima!
fasilitointi
koulutukset

Teemme työyhteisöille mielellämme ryhmätarjouksen!
(Ota yhteyttä: annu.karkama@mukamas.fi )

Syksy 2020

Syksyllä 2020 voit valita joko lähitoteutuksena Jyväskylässä tai verkon välityksellä toteutettavan koulutuksen. Lähitoteutus on yhden päivän mittainen, verkkokoulutus puolestaan sisältää yhden tapaamisen 3,5h sekä työskentelyä Howspace -alustalla.

 

Dialogin Voima! -fasilitointikoulutus, Jyväskylä 29.9.2020


Koulutuspäivän kesto 12:00-15:30
Koulutuksen hinta 690€+alv.

 

Dialogin Voima! -fasilitointikoulutus, Verkkototeutus 8.10.2020


Koulutuspäivän kesto 12:00-15:30
Koulutuksen hinta 390€+alv.

 

Mikäli syksyn epidemiatilanne ei salli lähitoteutusta, toteutus siirretään automaattisesti verkkoon. Tällöin koulutus jaetaan kahdelle päivälle, ensimmäinen kerta järjestetään alkuperäisenä koulutuspäivänä klo 12.00-15.00, toisen päivän ajankohta sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

 

Ilmoittaudu mukaan tästä:

 

 

 

Ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiimme on aina sitova. Mikäli poikkeustilan vuoksi joudumme järjestämään  koulutuksen verkossa eikä verkkototeutus sovi kalenteriisi, voit joko siirtää osallistumisesi myöhempiin aloituksiin tai kollegalle. Jos tämä ei ole mahdollista on osallistuminen mahdollista peruuttaa kirjallisesti siitä sopimalla.

Mukamas Learning Design Oy

c/o Learning Hub

Yliopistonkatu 36

40100 Jyväskylä

www.mukamas.fi