Jokaiselle meille on kertynyt erilaista osaamista, tietoja ja taitoja elämämme varrella. Osaamista on joskus kuitenkin vaikea tunnistaa ja tiedostaa. Tässä blogissa otamme oppia Lego Ninjagosta ja heidän työn suunnittelun tavoista.

Mitä ovat elementaalivoimat?

Lego Ninjago kertoo lordi Garmadonin ja hänen luurankoarmeijansa pyrkimyksistä ottaa haltuunsa kaikki elementit ja näin saada mahdollisuus rakentaa maailmansa mielensä mukaiseksi. Heitä vastaan asettuu Sensei Wu viiden legoninjan kanssa.

Lego Ninjagossa yksi legoninjan koulutukseen kuuluvista elementeistä on löytää oma potentiaalinsa, eli erityistaitonsa, ja käyttöön valjastettuna tästä muodostuu ninjan elementaalivoima. Oman ja toisten elementaalivoimien tiedostamista ja tunnistamista hyödynnetään Ninjagossa työnjaossa ja työn sunnittelussa. 

Omaa ja tiimin elementaalivoimia voi lähteä miettimään esimerkiksi alla olevan kuvan otsikoiden kautta (Nuori Yrittäjyys, 2020) tai Sitran 7 havaintoa osaamisen tunnistamiseen.

elementaalivoimat

Omat ja toisten elementaalivoimat näkyville

Omien ja muiden vahvuuksien tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen vahvistaa yhteistyötä ja tukee ongelmien ratkaisua; työt sujuvat paremmin ja työssä viihtyminen kasvaa. Yhdessä ja toisilta oppiminen vahvistaa osaamista ja hyödyttää koko työyhteisöä. 

Toisin kuin Lego Ninjago piirretyssä, tosielämän elementaalivoimat eivät aina ole niin yksioikoisia. Kaikilla ei välttämättä ole sitä yhtä erityistä vahvuutta vaan monia taitoja, jotka kannattaa valjastaa työyhteisön käyttöön. Osaamista yhdistämällä voidaan oppia uutta ja tulla yhdessä paremmiksi.

Fasilitoimalla yhteisiä kohtaamisia ja reflektointihetkiä saadaan työyhteisön osaaminen esiin. Fasilitoivien menetelmien ottaminen luonnolliseksi osaksi työtä, tuetaan ja rakennetaan omia ja yhteisiä vahvuuksia.

LEGO SERIOUS PLAY oppimisen strategian kehittämisen tukena
 

Elementaalivoimien tunnistaminen tekisi hyvää myös monessa työyhteisössä.  

Mikä on sinun elementaalivoimasi ja miten työyhteisösi voimat voivat yhdistyä itseään suuremmaksi, tehokkaaksi systeemiksi?

Lego Serious Play mahdollistaa systeemisen mallin rakentamisen työyhteisön tämän hetkisestä osaamisesta. Mallin avulla voidaan tunnistaa työyhteisön vahvuudet ja puuttuva osaaminen. Se tekee kosketeltavaksi myös eri “elementaalivoimien” linkitykset ja niiden keskinäiset ja kerrannolliset vaikutukset.

Lisäksi voidaan rakentaa yhteinen visio osaamisen kehittämisen strategiaa varten, tunnistaa siihen vaikuttavat toimijat ja tutkia eri tulevaisuuden skenaarioiden vaikutusta visioon ja oppimisstrategiaan. 

Kannustamme tänä syksynä sinua miettimään omia vahvuuksiasi ja elementaalivoimiasi yhdessä tiimisi kanssa. Meidän mukamaslaisten mielestä yksi työelämän tärkeimmistä elementaalivoimista on oppimisen taito. 

Kehitä omia elementaalivoimiasi osallistumalla avoimiin koulutuksiimme tai tilaamalla maksuton oppimisen canvas.

Kirjoittajat: Johanna Riippi, fasilitaattori ja valmentaja sekä Liisa-Maija Malinen Fasilitaattori, valmentaja, Sertifioitu LEGO® Serious Play® – menetelmän ja online LEGO® Serious Play® – menetelmän fasilitaattori