Mukamas talk!

Haluatko puhujan, joka tuo purskeen raikkaita ajatuksia ja energiaa? 

Herättelevä puheenvuoro vauhdittaa kehittämisprosessia ja suuntaa yhdessä ajattelua. Mukamaksen puhujat antavat energiaa muutokseen ja haastavat työyhteisöä dialogiin.

Kurkkaa alta asiantuntijamme ja ajankohtaiset teemat! Räätälöimme puheenvuoron aina vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.  

Vilma Mutka

Strategiasta arkea oppimisen avulla

Hyväkään strategia ei riitä – tarvitaan kyvykkyyttä sen käytäntöön juurruttamiseksi. Koko organisaation kyvykkyyksiä rakennetaan ja osaamista synnytetään oppimalla.

Miten rakennetaan sellainen työympäristö ja toimintatavat, jotka mahdollistavat ihmisten oppimisen joka päivä? Miksi ja miten ennakoidaan osaamistarpeita?

Puheenvuoro avaa oppimiskyvyn merkitystä liiketoiminnalle, ja auttaa HRD-johtoa  linkittämään oppimiskulttuurin strategisiin tavoitteisiin.

Oppimisen johtaminen arjessa – osana esihenkilön työtä

Moderni osaamisen kehittäminen on oppimisen johtamista työn lomassa. Oppimismahdollisuudet edistävät työtyytyväisyyttä ja pitävät asiantuntijat yrityksessä.

Esihenkilöiden osaamispakkiin kuuluu kyky pitää huolta jatkuvasta oppimisesta ja käydä säännöllisiä oppimiskeskusteluja tiimiläisten kanssa, tämän päivän työkaluilla. Miten mahdollistaa tiimiläisille yksilölliset oppimispolut? Miten auttaa jokaista johtamaan omaa oppimistaan, yksin ja osana tiimiä?

Esihenkilöille suunnattu puheenvuoro innostaa ja kannustaa sekä tarjoaa käytännönläheiset vinkit arkeen.

Annu Karkama

Työssä oppiminen & resilienssi koko tiimin taitoina

Resilienssi ja oppiminen kulkevat käsi kädessä – kumpikin vastaa kysymykseen “Miten toimimme muutoksessa?”

Oppiminen, muutoskyky ja palautumiskyky muutoksen jälkeen ovat oleellisia kestävän työelämän rakentamisessa. Resilienssi ei kuitenkaan ole vain yksilöön liittyvä voimavara. Resilienssi elää myös tiimeissä, mutta vain jos yksilöt haluavat antaa voimavaransa tiimin käyttöön ja tiimi huolehtii niiden vaalimisesta.

Näin johdat omaa oppimista

Oppimisen taidot asuvat jo meissä kaikissa – aina emme kuitenkaan tiedä, miten kaivella niitä esiin työssä. Oppimaan oppimisen taidot lisäävät itsetuntemusta ja auttavat ymmärtämään omia toimintamalleja, jopa tunteita joita oppimiseen liittyy.

Omaa oppimistakin täytyy kuitenkin johtaa, sekä tunnistaa omat motiivit sen edistämiseen. Ota haltuun oman oppimisen johtamisen taidot ja valjasta vahvuutesi työsi ja hyvinvointisi edistämiseen!

Liisa-Maija Malinen

(kielet: suomi ja englanti)

Transformatiivinen oppiminen kestävän yritystoiminnan vauhdittajana

Vastuullisuustavoitteiden tekeminen osaksi jokaisen työntekijän arkea edellyttää yksilöiden kykyä tarkastella kriittisesti omaa toimintaansa, oletuksiaan ja arvojaan. 

Uudistavan eli transformatiivisen oppimisen matka vastuullisuusmuutoksessa ei ole yksilöille aina helppoa, koska se vaatii usein olemassa olevien uskomusten haastamista ja uusiin näkökulmiin sopeutumista. Muutos vaatiikin käytännön kokeiluita ja kykyä oppia jatkuvasti yhdessä, ratkaisujen etsimistä dialogin kautta ja systeemisen ymmärryksen rakentumista näiden avulla.

Puheenvuoro räätälöidään sopivaksi juuri sinun organisaatiosi vastuullisuusmatkan tarpeisiin!

Maija Kotamäki

Psykologinen turvallisuus oppimisen edellytyksenä

Psykologisesti turvallinen ilmapiiri on edellytys yksilön, tiimin sekä työyhteisön oppimiselle ja uudistumiselle.

Kun työpaikalla on turvallista olla oma itsensä ja heittäytyä epämukavuusalueelle, saadaan aikaan todellisia oppimistuloksia.
Puheenvuorossa perehdytään psykologisen turvallisuuden käsitteeseen ja jaetaan käytännönläheisiä vinkkejä turvallisen, oppimiseen kannustavan ilmapiirin edistämiseksi omassa työyhteisössä.

 Tämä innostava puheenvuoro voidaan räätälöidä koko organisaatiolle tai vaikkapa esihenkilöille.

Johanna Riippi

Tekoäly oppimisen tukena 

Mitä hyötyä tekoälystä on minun työhöni? Mitä tekoälyn käyttöönotto organisaation, tiimin ja yksilön tasolla oikeastaan vaatii? Mitä riskejä tekoälyn käyttämiseen liittyy?

 Yhä useammat yritykset ovat alkaneet hyödyntää tekoälyä. Tekoälyn käyttöönotto on nyt ajankohtaista, sillä teknologia kehittyy nopeasti ja se on helposti saatavilla. Olenko jo myöhässä, jos en ole vielä kokeillut? -Et ole. Nyt on täydellinen hetki harjoitella!

 Tällä inspiraatiopuheenvuorolla herätät keskustelua miten tekoälyä voidaan hyödyntää teidän organisaatiossanne, mitkä ovat ensimmäiset ja toiset askeleet ja mitä tulee huomioida tekoälyn käyttöönotossa.

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ!

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.