Metropodia: https://podcast.metropolia.fi/opi-arjessa-2-oppiminen-tyontekijan-taitona/ 
Spotify: https://open.spotify.com/episode/4T4NHiIaKl29dyMQCy9qHY?si=dZVREONASRGP2sxeCc8yUA


Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Annu Karkama Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa etsitään keinoja vahvistaa omia oppimisen taitoja ja pohditaan mm. sisäisen motivaation, aikapaineen ja itsetuntemuksen merkitystä työssä oppimiselle.   – Metropodia podcast

Poimintoja podcastista – mm. näistä asioista keskustelemme!

  • Oppimiseen liittyy olennaisesti reflektointi. Reflektoinnille tulee löytyä tila jotta pääsee kiinni ajatuksiinsa ja oppeihinsa. Tämän kautta syntyy proaktiivisen oppimisen toimintamalleja, jotka mahdollistavat paremman työssäjaksamisen ja oman työn resursoinnin.
  • Oppimisen kuormittavuus ja aikapaine uuden oppimisessa. Oppimistarpeet syntyvät usein ketterästi asiakkaiden tai organisaation tarpeista. Kuinka tunnistamme omia oppimisen tapojamme, jotta voimme kestävämmin vastata näihin tarpeisiin? Oppimaan oppiminen on oma taitonsa!

  • Sisäinen motivaatio innostaa tekemiseen. Ihminen ei linkity mukaan yhteiseen oppimiseen tai oppimissysteemeihin, mikäli hän ei ole innostunut eikä tunnista sen tuomaa lisäarvoa itselleen. Yhteisönä voimme innostaa toisiamme oppimaan, mahdollistaa oppimista kannattelevan kulttuurin.

  • Oppiminen mystiikan rikkominen. Oppiminen on normaali osa arkea, työn ohessa tehtävää. Oppiminen työntekijän taitona on uteliaisuutta, analysointia, ennakointikykyä, kehittämismyönteisyyttä ja tavoitteellisuutta.

  • Pienimmän mahdollisen muutoksen – ajatus. Millä pienillä askelilla pystyn edistämään tavoitteitani, asettamaan niin realistisia arjen oppimistekoja että niissä onnistuminen on mahdollista?

  • Oppiminen on parasta yhteisöllisesti toteutettuna. Luodaan ja jaetaan yhdessä oppimisen tavoitteita, tukien toisiamme onnistumaan. Vertaiskeskustelut osana arjen toimintaa, ajatustenvaihtoa tiedollisen opin äärellä. Annetaan tilaa arjen pikakohtaamisille ja tiedonjakamiselle.

Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa-hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntoijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta. Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssäoppiminen vaatii niin organisaatioilta, työyhtesöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?