Työyhteisöjen dialogin siirtyminen verkkoon tuo mukanaan uusia arjen haasteita ja keskustelun luonne muuttuu. Vai muuttuuko? Hyvien yhdessä luotujen toimintamallien avulla saamme pidettyä edelleen yllä innostavaa ja rakentavaa keskustelua myös verkossa!
 
Työyhteisön toiminnan siirtyessä verkkoon voidaan aluksi olla vahvasti selviytystunnelmissa. Selvitellään kuinka tekniikka toimii ja otetaan ensimmäiset askeleet yhteisessä tekemisessä. Kun verkkotyöskentely alkaa jo sujumaan, voimme alkaa kehittämään toimintaa ja sen miellekkyyttä digidialogitaitojen avulla. Dialogilla tarkoitetaan yhteisen merkityksen luomista keskustelun kautta ja keskusteluhan ei lopu vaikka siirrymme verkkoon – se vain saa uusia muotoja ja tapoja, niin suullisen kuin tekstimuotoisen dialogin kautta.
 

Mikä muuttuu kun dialogi siirtyy verkkoon?

 
Verkkoon vietynä dialogin taidot korostuvat jokaisessa tapaamisessa. Joudumme sanoittamaan, kirjoittamaan ja tuomaan eri tavoilla näkyväksi ajatteluamme kun meiltä rajataan mahdollisuus tuntea keskustelua kaikilla aisteilla. Verkkotapaamisissa käytössämme on rajoitetummin signaaleja, joita kanssakeskustelijoilta saamme verrattuna täysin kasvokkain tapahtuvaan dialogiin. Emme täysin näe elekieltä, katsetta ja vireystilaa toisesta kun hänet on vangittu pienen neliön sisään ruudullamme.
Verkossa tapahtuvassa dialogissa on myös paljon enemmän lisämuuttujia ja moni asia vaikuttaa siihen, kuinka läsnä tilanteessa olemme. Verkko pätkii, kaverin puhe puuroutuu – kaikkeen emme voi vaikuttaa ja armollisuus muita ja itseään kohtaan on valttia. On kuitenkin pieniä tekijöitä, joihin pystymme vaikuttamaan. Voimme tehdä tietoisia päätöksiä oman läsnäolomme suhteen ja luoda yhteisiä pelisääntöjä:
 

  • Laitan puhelimen pois ja äänettömälle keskustelun ajaksi
  • Huolehdin ettei minulla ole auki turhia sovelluksia kilkattamassa äänimerkkejään tapaamisen  aikana
  • Huolehdin että minulla on mahdollisuuksien mukaan näköyhteys kanssakeskustelijoiden kanssa ja olemme selkeästi kasvokkain – kamerani ei kuvaa minua sivulta tai näytä pelkkää otsaani

 
Jo näillä pienillä tietoisilla päätöksillä luomme lisää intensiivisyyttä keskusteluun ja luomme luottamuksen ilmapiiriä.
 

 

Dialogin fasilitoimisen tärkeys korostuu

 
Digidialogissa korostuu erityisesti fasilitoinnin merkitys. Kuinka jaamme puheenvuoroja, millaisia menetelmiä käytämme keskustelun tueksi, kuinka hoidamme dialogin sadonkorjuun ja pidämme huolen että dialogi voi jatkua myös tapaamisen jälkeen? Sopikaa pelisääntöjä keskinäisiin toimintamalleihin dialogia helpottaaksenne:
 

  • Puheenvuoroa voi pyytää jollain värikkäällä esineellä, mm. banaani todettu aivan toimivaksi.
  • Voitte luoda omia pelimerkkejä/pelikortteja, joilla kerrotte toiveistanne keskustelun etenemisen, tauotuksen ym suhteen.
  • Mikäli joudut poistumaan tilanteesta, tuo se ilmi muille – älä häviä kesken kaiken ja muutu mustaksi ruuduksi. Tämä lisää epävarmuuden tunnetta.
  • Sopikaa näin etätyöskentelyn aikana, saako käyty keskustelu kuulua suoraan tietokoneelta vai käytämmekö kaikki kuulokkeita – näin minimoimme ettei luottamuksellinen keskustelu kuulu pitkin asuntoja. Tämä lisää luottamuksen tunnetta.
  • Sopikaa, milloin on hyvä nauhoittaa käyty keskustelu. Tämäkin voi olla yksi sadonkorjuun muoto!
  • Mitä muita pelisääntöjä juuri teidän yhteisönne tarvitsisi?

 
Mielenkiintoista on, että verkossa tapahtuvassa dialogissa usein voimakasta on hiljaisuus! Toisten puhe voi saapua pienellä viiveellä ja päällepuhumista tulee paljon – tämä voi tuntua monista epämukavalta mutta hyvin fasilitoituna ja asian esille nostamalla tilanteesta saadaan tehtyä normi – tiedostamme haasteen ja annamme sille luvan. Erityisesti fasilitoidessa verkkokeskustelussa on todella tärkeä antaa  tilaa vastaamiselle ja ajattelulle hetkittäisen täyden hiljaisuuden kanssa. Tämä on tunnelman ja vireystilan johtamista!
 

 

Digidialogi jatkuu kohtaamisten ulkopuolella

 
Mahdollistakaa keskustelun jatkuminen antoisana myös tapaamisten välillä hyvällä dialogi- ja oppimisalustalla. Yhteinen oppimisalusta jonne voidaan lähettää kuvia tai videoita keskustelun jatkoksi, jakaa linkkejä ja oppeja ja jatkojalostaa aiemmin keskusteltua vielä lisää. Luokaa erilaisia kanavia eri tyyliselle keskustelulle – unohtamatta kahvitaukohöpinöitä ja huumorikanavaa. Huumori, hauskuus ja arjen hetkien yhteinen jakaminen saa ja sen pitää jatkua myös verkossa. Käytäväkeskustelut kollegan kanssa vaihtuvat ehkä toistaiseksi skype-puheluihin, mutta iloon ja vuorovaikutukseen on meillä kaikilla edelleen vahva tarve.
Verkossa vietetty kevään 2020 poikkeusaika antaa suurta lisäarvoa keskinäisiin tapaamisiin kun jälleen pääsemme kohtaamaan. Tunnemmeko jopa helpotusta siitä, miten vuorovaikutus voi helpottua kun pääsemme aistimaan keskusteluista kaiken? Ehkä tämäkin asia, joka ennen tuntui helposti itsestäänselvyydeltä, saa uuden kirkkaan kruunun harteilleen. Tulevaisuudessa moni asia voi olla toisin, mutta vuorovaikutuksen tarve säilyy. Otetaan siitä kaikki irti – myös diginä!
 
Dialogin voima!- fasilitointikoulutukset keväällä 2020 verkossa. Lue lisää täältä! https://mukamas.fi/avoimet-fasilitointikoulutukset/ 
Mikäli haluat syventyä lisää dialogin kehittämiseen työyhteisössäsi, voit kuunnella webinaarin aiheesta täältä!    https://www.youtube.com/watch?v=nLH0Tk5UO1k&t=
 
Annu Karkama
Valmentaja & fasilitaattori