Tämän blogisarjan ensimmäisessä osassa tarkastelin kahdeksasta tekijästä neljää ensimmäistä. Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan niiden avulla jokainen voi tukea oman organisaationsa oppimiskyvykkyyttä ja systeemiälykkyyttä. Keskeinen huomio on se, että systeemiälykkäät organisaatiot näyttävät menestyvän hyvin. 

Miksi tämä työkalu on erilainen? Aiemmin on julkaistu systeemiälykkyyttä ja oppimiskyvykkyyttä mittaavia työkaluja. Niissä keskiössä on ollut usein organisaation johdon näkökulmat tai yksilön itsensä arviointi. Tässä työkalussa valta annetaan yksilölle ja hän saa arvioida kokemustensa pohjalta organisaationsa tai tiiminsä kyvykkyyksiä. Hyödynnä blogin lopussa olevaa kyselypohjaa oman organisaatiosi tai tiimisi oppimiskyvykkyyden ja systeemiälykkyyden arvioinnissa! 

Tämän blogisarjan toisessa osassa esittelen neljää jälkimmäistä tekijää.

Reflektointi, positiivinen sitoutuminen sekä oikea-aikaiset teot keskiössä

Mittariston käyttöohje: Vastausvaihtoehdot ovat 1-10 (1= ei juuri koskaan, 10= lähes aina). Merkit +/- kuvaavat vastausten suuntaa. + -merkkisen kysymyksen saadessa ison luvun, on se hyvä asia ja sitä kannattaa vahvistaa. Jos – -merkkinen kysymys saa ison luvun, on suunta huono ja siihen tulisi tarttua. 

Muista nämä asiat organisaatiosi tai tiimisi menestyksen tukijalkoina:

  1. Systeeminen havaintokyky; näe vuorovaikutteiset kokonaisuudet
  2. Ajattelevaisuus; reiluus ja kunnioitus
  3. Asenne; positiivinen asenne
  4. Innostuva mieli; rohkeus kokeilla uusia asioita tai tapoja toimia
  5. Reflektointi; muista ottaa sille aikaa
  6. Viisas toiminta; kauaskatseisuus
  7. Positiivinen sitoutuminen; kannustaminen
  8. Aikaansaavuus; oikea-aikaiset teot

Kokeile työkalua oman tiimisi kanssa!

Tein sinulle valmiin kyselylomakepohjan tänne, jota voit hyödyntää oman tiimisi tai organisaatiosi oppimiskyvykkyyden ja systeemiälykkyyden arvioimisessa. Kopioi pohja käyttämäänne kyselytyökaluun. Kyselylomakkeen jokaisen osion jälkeen on avoin kohta, jota voitte halutessanne käyttää. Usein pelkät numeeriset vastaukset eivät kerro koko totuutta, jolloin avovastauksien kautta pääsette pintaa syvemmälle ja ymmärtämään kokonaisuutta paremmin.

Innostavia oppimishetkiä! 

P.s. Osallistamisen voima starttaa 7.4.2022! Ilmoittaudu mukaan, niin saat käytännön vinkkejä ja tehokkaita työkaluja yhdessä työskentelyyn!

Kirjoittajasta: Johanna Riippi, fasilitaattori, valmentaja, palvelumuotoilija

LinkedIn

Twitter: @JohannaRiippi