”Se, mitä harjoitamme, määrittelee tulevaisuutemme ja sen millainen tulevaisuutemme on.”

Toke Moller

Harjoittaminen ja harjoitteleminen on asia, jota toivoisin näkeväni lisää työelämän oppimisessa. Kaikessa, mutta erityisesti johtajuuden kehittämisessä. Harjoittaminen on tietoista, tavoitteellista ja säännöllistä tekemistä, jonka avulla osaaminen voi kasvaa ja syventyä. Pianonsoittoakaan ei opita pelkästään lukemalla nuotteja tai käymällä konserteissa. Ahkeran käytännön treenaamisen lisäksi tarvitaan valtavasti reflektiota, yksin ja yhdessä. Tässä kirjoituksessa avaan ajatuksiani ”Johtajuuden oppimispolun neljästä ulottuvuudesta”, pohjautuen kansainvälisen osallistuvan johtajuuden Art of Hosting -verkoston 4-fold practice of participatory leadership -malliin. Viitekehys on kulkenut mukanani koko 15-vuotisen yrittäjätaipaleeni ajan, ja on erinomaisen ajankohtainen juuri tässä maailmanajassa

1. Host yourself – Johtajuuden oppiminen alkaa itsensä johtamisesta

Kaikki kiteytyy läsnäolon taitoon. Haastavinta siinä on usein pysähtyminen – maltanko, osaanko ja huomaanko rauhoittaa itseni säännöllisesti itsetutkiskelua ja reflektiota varten? Ajattelen, että hyvä itsetuntemus on edellytys johtajuuden oppimispolulla etenemiseen, ja se voi kehittyä vain itsereflektion myötä. Hyviä kysymyksiä pohdittavaksi ovat esimerkiksi: 

Miten näen itseni eri tilanteissa? Mitä tulee tilaan, kun minä saavun paikalle? Miten minä reagoin muiden ihmisten ajatuksiin ja panokseen? Miten osaan hallita tunnereaktioitani? 

Itsetuntemuksen kehittämiseen ja reflektion tueksi on olemassa paljon hyviä työkaluja. Suosittelen sinullekin oman oppimisen johtamisen suunnittelua ja itsetutkiskelua Mukamaksen oppimissopimuksen ja oppimispäiväkirjan avulla. Päiväkirjan pitoa suosittelee Jari Sarasvuokin podcastissaan.  

2. Being hosted – Johtajuuden oppiminen olemalla johdettavana

Jos haluaa oppia hyväksi osallistavaksi johtajaksi, täytyy itse osata myös osallistua yhteiseen keskusteluun ja tekemiseen. Dialogin taitojen jatkuva kehittäminen on johtajuudessa aivan keskeinen kyvykkyys. Johtajuuden oppimispolulla on tärkeä taito myös olla johdettavana, osallistua aktiivisesti ja siten kantaa vastuuta kokonaisuudesta. Kokemalla, havainnoimalla ja reflektoimalla omaa prosessiaan voi oppia valtavasti johtajuudesta. Kysymyksiä pohdittavaksi: 

Osaanko puhua suoraan sydämestä, keskustella rakentavasti ja suoraan? Osaanko olla aito ja tuoda panokseni yhteiseen ajatteluun, josta luodaan merkitystä yhdessä? Osaanko kuunnella avoimin sydämin, ymmärtääkseni paremmin, en vastatakseni fiksummin? 

3. Hosting conversations – Johtajuuden oppiminen on keskustelujen fasilitointia 

Johtajuudessa on kyse kyvystä luoda paikkoja ja tiloja, joissa luodaan uutta yhdessä. 

Se on kykyä saada ihmiset mukaan, innostumaan, voimaantumaan ja toimimaan menestyksellä yhteisen tehtävän tai tarkoituksen edistämiseksi, yhdessä toisten kanssa. Johtajuuden oppimispolulla tämä tarkoittaa uudenlaista rohkeushyppyä fasilitointitaitojen oppimiseen. Kyky kutsua ihmisiä mukaan ja fasilitoida merkityksellisiä keskusteluja on olennainen osa tämän päivän osallistavaa, valmentavaa johtajuutta. Kysy itseltäsi:

Osaanko kutsua muita mukaan keskusteluun ja ottaa vastaan heidän ajatuksiaan ja panostaan? Missä tilanteissa ja paikoissa voin harjoitella yhdessä ajattelun fasilitointia? 

4. Co-creation – Johtajuutta opitaan yhdessä 

Sankarijohtajuus on kuollut! Maailma on niin monimutkainen, ettei meillä kellään yksin ole sen ongelmiin ratkaisuja. Ei ole enää tilannetta, jossa yksi ihminen voi tulla idean tai vision kanssa, näyttää suunnan ja ratkaisee kaikki haasteet. 

Johtajuutta myös opitaan yhdessä. Yksin treenaamistakin tarvitaan, mutta paljon nopeammin opit yhdessä muiden kanssa. Tarvitset hyviä opettajia ja valmentajia, samoin kuin vertaistukea, tiimioppimista, oppimisyhteisöjä. Vertaisverkostoissa kohtaamme erilaista ajattelua, voimme harjoitella ja reflektoida yhdessä ja siten oppia toisiltamme. Verkostot myös tukevat ja kannattelevat meitä epävarmuuden hetkillämme. Kysy säännöllisesti itseltäsi:

Mitkä ovat ne verkostot, joissa voin kehittyä ja oppia jatkuvasti paremmaksi?  Onko minun tarvittaessa synnytettävä uusi verkosto, jossa voin oppia ja ajatella yhdessä, testata taitojani? 

Johtajuuden matkallasi pidä mielessäsi nämä neljä ulottuvuutta. Harjoita niitä tietoisesti ja hakeudu paikkoihin, joissa voit harjoitella. Olisi hienoa kuulla millainen on sinun johtajuuden oppimispolkusi ja harjoitusohjelmasi? Millaisia harjoittelukausia siellä on ollut? Millaista ulottuvuutta siellä pitäisi olla enemmän? 

PS. Tervetuloa seuraavaan webinaariimme ystävänpäivänä 14.2. klo 9.-10.00! Silloin tarinoin oppivan organisaation perusasioista KONEen Sami Leppäsen kanssa! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä! 


Vilma on työelämän oppimisaktivisti ja oppimismuotoilun pioneeri sekä Mukamas Learning Design Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Vilman missiona on rakentaa maailmaan lisää oppivia työyhteisöjä, missä ihminen ja liiketoiminta voivat kukoistaa. Jatkuva oppiminen on kriittinen kilpailukykytekijä, mutta myös iloa ja hyvinvointia tuottava asia – sen on oltava johtamisen ja strategian ytimessä. Työssään valmentajana ja fasilitaattorina Vilma herättelee ihmisissä ja organisaatioissa halua ja kykyä oppia arjessa. 

Twitter, IG: @vilmamutka 
linkedin.com/in/vilmamutka