Artikkelikuva: WSOY Otto Virtanen

Pandemia on viimeistään nostanut ihmiskeskeisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen ammattilaiset bisneksen ytimeen. Samalla HR:n ja People Operations-tiimien työkuorma on entisestään kasvanut hybridityön ja uusien työtapojen myötä. Sekä resurssit että henkinen hyvinvointi ovat monella tiukoilla. Ei ihme, jos HR:n oman osaamisen kehittäminen on jäänyt jalkoihin.

Maailma muuttuu kuitenkin nopeasti. Josh Bersin on ennustanut tämän vuoden HR Predictions for 2022 raportissaan, että viimeistään tänä vuonna henkilöstöjohdon oman osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä tulee välttämättömyys (non-negotiable). Minulla on vahva usko siihen, että oppimiseen käytetty aika tulee monenkertaisena takaisin ja lisää oppijan motivaatiota ja hyvinvointia.

Sisältöä on maailma pullollaan

Tänä päivänä internet on pullollaan laadukasta sisältöä. Itse olen käyttänyt tarvelähtöiseen oppimiseen aktiivisesti sekä LinkedIn Learningin että Josh Bersin Academyn tarjoomaa. Aina kun aloitan uuden asiakasprojektin, teen katsauksen aiheeseen liittyvistä kursseista, jotta varmistun siitä, että osaamiseni on ajan tasalla. Vaikka kokisin olevani aiheesta jo kokenut asiantuntija, opin aina jotain uutta. Jollei muuta, niin sanoittamaan asioita paremmin ja viestimään asioista selkeämmin. 

Molemmissa voin käydä myös keskusteluja netissä muiden oppijoiden kanssa. Omasta mielestäni nämä keskustelut jäävät kuitenkin vajaiksi, monestakin syystä. Nettikeskustelussa ajatustenvaihto jää helposti puolitiehen. Vertaisoppiminen ja tiedon jalostaminen typistyy kommentoinniksi. 

Dialogin voima

Aito dialogi vaatii aikaa, tilaa ja aitoa yhteyttä muihin ihmisiin. Kun tein itse töitä isossa organisaatioissa suunnitellen johtajien ja tulevaisuuden tekijöiden pidempiä koulutusohjelmia, huomasimme selkeästi, että menestyksekkäät kehitysohjelmat rakentuvat seuraaville periaatteille:

  1. Ohjelmalla on selkeä rakenne ja fasilitointi, ja se yhdistelee itseopiskelua ja yhdessä oppimista
  2. Saatuja oppeja pystyy heti soveltamaan omaan työhön ja sen tavoitteisiin, paras ROI on menestyminen arjen töissä
  3. Vertaisoppiminen ja viiteryhmän kanssa käydyt keskustelut omat merkittävä sitouttaja ja oppimiseen innostaja
  4. Sisältö on laadukasta ja painottaa käytännönläheisyyttä ytimekkään teorian ympärillä

Fasilitoitu ryhmä innostaa

HR:n oma oppiminen vaatii yhtä lailla fasilitointia, aikaa, panostusta ja innostavaa vertaisryhmää. Joskus paras vertaisryhmä saattaakin löytyä oman organisaation ulkopuolelta. Tai sitten transformaatiotiimi voisikin yhdistellä asiantuntijoita eri funktioista (esim. HR, taloustiimi, IT, markkinointi), jotta voitaisiin oikeasti astua toimintosiilojen yli kehittämään aidosti yhtenäistä työntekijäkokemusta.

Modernin (tai pitäisikö sanoa jälkimodernin) oppimiskulttuurin luominen on monen osatekijän summa, jossa yksilöiden ja ryhmien lisäksi keskiössä pitäisi olla juuri systeeminen näkökulma. Innokkaan yksilön opit voivat mennä hukkaan organisaatiossa, jos kehittämisen punainen lanka uupuu, tai jos uutta toimintatapaa ei tueta tai ymmärretä, saati sitten että siitä palkittaisiin. 

HR:n kyvykkyyden kehittäminen on niiden yritysten strategian ytimessä, jotka uskovat ihmisten olevan strategian keskeinen osa. Jatkojohto ja Mukamas tekevät yhteistyötä juuri strategisen oppimisen äärellä. Luomme kanssasi puitteita oppimiselle, suunnittelemme polkuja, kuratoimme sisältöjä, tuemme sisäisten tiimien kyvykkyyksiä ja fasilitoimme yhteistä matkaa. 

Haluaisitko sinä sparrailla hetken yrityksesi tai People Operations-tiimisi kokonaisvaltaisesta kehittämisestä yhdessä meidän kanssamme? Oletko organisaatiosi muutoksentekijä, kaipaatko omaa, luottamuksellista oppimisryhmää ja vertaisia ympärillesi? Ota yhteyttä Vilmaan (vilma.mutka@mukamas.fi), lanseeraamme syksylle 2022 jotakin aivan uutta!

Aurinkoisia kevätpäiviä,

Tuomi Kariniemi

Kehittäjä, fasilitaattori ja kirjoittaja, jonka intohimona on uuden oppiminen ja vaikuttavan muutoksen edesauttaminen, oli kyse sitten ihmisistä, johtamisesta tai HR digitalisaatiosta.

Urani aikana olen oppinut, että muutoksen isoimmat kalat lymyilevät syvällä pinnan alla, omissa uskomuksissamme ja oletuksissa, joita emme osaa tai uskalla kyseenalaistaa

jatkojohto.fi