Yksi oppimisen hetki aiheuttaa usein isoimpia sydämen tykytyksiä. Se hetki, kun pyydät palautetta omasta työstäsi. Miksi palautteen pyytäminen ja saaminen kuristaa kurkkua?

Yksi syy tähän löytyy tarpeestamme tulla hyväksytyksi. Se saa meidät karsastamaan epäonnistumisia ja suojelemaan selustaamme. Yhtä aikaa kuitenkin ymmärrämme, että palaute on oppimisen äiti. Emme kerta kaikkiaan  pysty kehittymään tehokkaasti ilman palautteen saamista. Miten siis oppia rakastamaan palautetta?

1. Ruoki oppimisen asennetta

Suurin mörkö, joka palautteeseen liittyy, on sen uhka omanarvontunteelle. Rakentavalla palautteella on tapana kolhaista egoa ja se saa meidät kyseenalaistamaan ammatillisen itsetuntomme. Keskeinen kysymys kuuluukin: arvotatko itseäsi osaamisen vai oppimisen kautta? Entä onko rakentava palaute osoitus siitä, ettet vielä ole perillä vai ettei sinun kannata edes yrittää?

Kokeile: Seuraavalla kerralla, kun saat palautetta, pyri tunnistamaan ensimmäinen reaktiosi ja löytämään tietoisesti vaihtoehtoisia tulkintamalleja.

2. Ymmärrä aivojesi rajallisuus.

Jokainen meistä on oman mielensä vanki. Meidät on viritetty poimimaan ympäristöstä sellaisia ärsykkeitä, jotka vahvistavat odotuksiamme ja ajatteluamme. Tämä lisää hallinnantunnetta, mutta myös muovaa ajattelustamme hyvin yksilöllistä. Meille jokaiselle muodostuu hieman erilaiset filtterit, joiden läpi tarkastelemme tilanteita ja tietoa. Tämä synnyttää vääjäämättömän tarpeen laajentaa ymmärrystä muiden avulla.

Kokeile: Käykää viikkopalaverin jälkeen metakeskustelu: Mitä havaintoja teitte tästä palaverista? Millainen kokemus palaveri oli kullekin? Oliko jotain joka tökki, miksi? Mikä oli sinulle merkityksellistä?

3. Tarkenna, tarkenna, tarkenna.

Jotta palautteesta osataan tehdä oikea tulkinta, on päästävä sen ytimeen. Rakentavan palautteen kohdalla on varmistettava, että ennen kuin lähdetään etsimään ratkaisua, on ymmärretty ongelma oikein. Pitää siis kaivella riittävästi! Tehokasta oppimista on myös sen toistaminen mikä toimii. Tässäkin on tärkeää päästä jyvälle siitä miksi se mikä toimii, toimii. Myönteisen palautteen ruotiminen on sekä ammatillisen itsetunnon että kehittymisen kannalta olennaista.

Kokeile: Kysy palautteen antajalta viisi kertaa miksi. Tämä voi auttaa pääsemään asian ytimeen. Tai pyydä palautteen antajaa tarkentamaan käyttämiään termejä. Mitä tarkoitat sanalla x? Mistä tämä kokemus muodostui?

4. Varmista, että sinulla on turvallinen kotipesä.

Palautteelle on helpompaa pysyä avoimena, kun sinulla on ammatillista itsetuntoa vahvistava kotipesä. Kun koet, että sinua arvostetaan, ei palaute uhkaa perustarpeita, jotka liittyvät joukkoon kuulumisen ja hyväksytyksi tulemiseen. Riittävä myönteinen vuorovaikutus takaa sen, ettemme muserru tai sulkeudu rakentavan palautteen edessä.

Kokeile: Toteutuuko työyhteisössänne psykologisen turvallisuuden keskeiset piirteet:

*Uskallan tuoda esiin omat mielipiteeni.
*Voin epäonnistua ilman riskiä joutua naurunalaiseksi.
*Jokainen meistä saa äänensä kuuluviin ja myös vaikeista asioista voidaan puhua.


Mukamaksen kumppani Hanna on psykologi ja learning coach sekä korvien välisen liikenteen asiantuntija, jonka intohimoja ovat osaamisen kehittäminen ja tiimiäly. Hannan työn keskiössä on tiimien ja yksilöiden oppimisvalmiuden kehittäminen. Hän uskoo, että oppivat työntekijät ovat liiketoiminnan vahvin vipuvarsi ja kehittyminen työssä lisää myös hyvinvointia. www.hannasiefen.fi