Käytäntöyhteisöistä tulevaisuuden oppimisyhteisöiksi

Käytäntöyhteisöistä tulevaisuuden oppimisyhteisöiksi

Käytäntöyhteisöt ovat oivallisia oppimisen ja osaajana kasvun alustoja. Ne rakentuvat yleensä jonkin tietyn tavoitteen tai hankkeen ympärille, jonka edistämisestä jokainen yhteisön jäsen ottaa vastuuta. Yhteisössä on tavallisesti jäseniä eri osaamisen tasoilta, mikä...
HR-ammattilainen – miten kehität omaa osaamistasi?

HR-ammattilainen – miten kehität omaa osaamistasi?

Artikkelikuva: WSOY Otto VirtanenPandemia on viimeistään nostanut ihmiskeskeisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen ammattilaiset bisneksen ytimeen. Samalla HR:n ja People Operations-tiimien työkuorma on entisestään kasvanut hybridityön ja uusien työtapojen myötä....