Oppimiskulttuuri puhututtaa juuri nyt. Iso kysymys ilmassa on, miten oppimiskulttuuria voi rakentaa tietoisesti, pohjaksi yksilöiden tiimien ja koko yhteisön jatkuvalle oppimiselle. Mikä on tärkeää, jos halutaan, että oppiminen on mukana arjen tekemisessä ja puheissa? 

Oppivaa kulttuuria – tai ylipäätään yrityskulttuuria – ei voi tuosta vaan hyllyltä ostaa. Kukaan ei toivottavasti enää kuvittelekaan, että oppimiskulttuurin rakentaminen onnistuu käden käänteessä, pelkällä rahalla ja tahtotilalla, pistemäisillä interventioilla tai konsultin kalvosulkeisilla. Se on yhteisöllistä työtä, joka vaatii tutkimista, kuuntelua, aistimista ja taitavaa ohjausta, fasilitointia, tuuppaustakin. 

Tässä kirjoituksessa avaan kolme näkökulmaa oppimiskulttuurista ja miten sitä voi rakentaa tietoisesti. 

Oppimiskulttuuri rakentuu sisältä päin 

Kulttuuria ei voi kukaan ulkopuolinen tuoda tai luoda – vaikka olisi tarjolla kuinka maaginen  fasilitaattoriarmeija tahansa – vaan oppimiskulttuurin rakentaminen tapahtuu sisältä päin ja se vie aikaa. Se on jokaisessa organisaatiossa erilainen, uniikki ja täytyy luoda palanen, arjen kohtaaminen ja toisto kerrallaan. 

Panostaminen oppivan kulttuurin rakentamiseen on myös strateginen päätös ja investointi, jossa ammattilaisten hyödyntäminen oikeissa kohdissa on viisautta. Ulkopuolinen ei ole läsnä jokapäiväsessä arjen työssä, mutta voi auttaa kirkastamaan lähtötilanteen, antaa riippumatonta, laajempaa näkökulmaa siihen, mitä ei sisältäpäin voi nähdä. 

Mukamaksen työ oppimiskulttuurin kehittäjäkumppanina on tuoda oppimismuotoilun ja oppimisen johtamisen erityisosaamista ja työkaluja matkan tärkeisiin etappeihin, kannatella yhteisiä kohtaamisen hetkiä sekä auttaa luomaan tiekarttaa ja kokonaiskuvaa, johon jokainen voi liittyä. Oppimiskultturin sytyttäminen ja kipinän vaaliminen tarvitsee myös paljon energiaa ja innostusta! 

Oppimiskulttuuri on keskustelua siitä mikä on tärkeää

Mitä oppimiskulttuurin kehittäminen on käytännössä? Mainiossa kirjassaan “Yrityskulttuurit murroksessa” (2022) Outi Sivonen kiteyttää hienosti kahteen asiaan, mitä kulttuurin kehittäminen on: 

  1. Käyttäytymisen näkyväksi tekemistä, kokemista, ja keskustelua siitä mitä mistäkin käyttäytymisestä ajattelemme. 
  2. Yhdistävien tekijöiden sanoittamista ja vaalimista sekä erottavien tekijöiden sallimista ja joissain tapauksissa myös kieltämistä, jos ne selvästi vahingoittavat toisia. 

Oppimiskulttuurin rakentaminen on keskittymistä olennaiseen, yksinkertaisia asioita arjessa, joskaan ei helpoimmasta päästä. Se vaatii jatkuvaa dialogia ja keskustelua, jossa jokainen on osallinen, kysyjä, kuuntelija, fasilitaattori. Se vaatii paljon puhetta, ajattelua ja tekemistä.

Oppimiskulttuuriin panostaminen näkyy laadussa

Voimallisimmillaan oppimiskulttuuri nojaa työyhteisön arvoihin. Kaiken pohjana on koko organisaation olemassaolon tarkoitus, purpose. Arvot ovat organisaatiossa se vankka pohja, joka antaa ymmärryksen, kyvyn ja rohkeuden toteuttaa tehtävää, tehdä töitä ja itse- ja yhdessäohjautua tahtotilan, vision, suuntaan. Me Mukamaksessa saamme ja haluamme auttaa asiakkaitamme konkreettisesti myös arvo- ja strategiatyön fasilitoinnissa, sillä ne ovat olennainen pohja, kun mietimme millaista oppimiskulttuuria halutaan edistää. 

Alkuvuodesta sain olla fasilitoimassa vuosittaista arvotyötä Finnchatillä koko henkilöstön kanssa. Vahvassa kasvussa oleva yritys suunnittelee, kehittää ja tuottaa laadukkaita asiakaspalvelukohtaamisia mm. chatin ja sähköpostin avulla. Oppiminen ja pyrkiminen kasvuun ja kehitykseen on yksi arvoista, ja vuosittaisilla arvokeskusteluilla kasvava yritys pitää huolen säännöllisestä arvojen päivittämisestä yhdessä. Oppimista, sparraamista ja keskinäistä kunnioitusta vaaliva kulttuuria vaalitaan, minkä tavoitteena panostaminen näkyy loppuasiakkaille palvelun erinomaisena laatuna. 

Kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Kulunut sanonta, mutta niin totta edelleen; se mikä aidosti on tärkeää tulee näkyä ja kuulua ihmisten teoissa ja puheissa päivittäin. Oppimiskulttuuri ennakoi yrityksen menestystä, joten tärkeä kysymykseni sinulle on: miten teillä puhutaan oppimisesta? 


Vilma on työelämän oppimisaktivisti ja oppimismuotoilun pioneeri sekä Mukamas Learning Design Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Vilman missiona on rakentaa maailmaan lisää oppivia työyhteisöjä, missä ihminen ja liiketoiminta voivat kukoistaa. Jatkuva oppiminen on kriittinen kilpailukykytekijä, mutta myös iloa ja hyvinvointia tuottava asia – sen on oltava johtamisen ytimessä. Työssään valmentajana ja fasilitaattorina Vilma herättelee ihmisissä ja organisaatioissa halua ja kykyä oppia arjessa. 

Twitter, IG: @vilmamutka 
linkedin.com/in/vilmamutka

Oppimismuotoilu Bootcamp Classic, aloitus 16.8., lähipäivät 23.-24.8.