Onko tilanne työyhteisössäsi tämä: Asiakkaiden palveleminen hyvin vaatii kykyä jatkuvaan, ketterään oppimiseen. Toimintaympäristön muutokset pakottavat uudistamaan rakenteita ja toimintamalleja, sekä patistavat ihmisiä muutoskyvykkyyteen ja poisoppimiseen – joskus vähemmän lempeästi, jopa kivuliaasti. Uuteen strategiaan on vihdoin onneksi kirjattu ylös panostuksia ihmisten osaamiseen, jotta voidaan edetä vision viitoittamaan suuntaan. 

Tuntuuko tutulta? Kakku on yleensä liian suuri kerralla haukattavaksi. Useasti osaamisen kehittämisen ja koko oppimiskulttuurin modernisointia lähdetään ratkaisemaan esimerkiksi järjestelmähankinnoilla; kilpailutetaan digitaalinen järjestelmä (LMS) ratkaisemaan koulutussuoritusten hallinnointia. Järjestelmät ovat tärkeitä, mutta väärä pää aloittaa, jos oppimisstrategia on laatimatta, osaamistarpeita ei tiedetä tai näkymä tarvittavista oppimisen puitteista ja systeemistä puuttuu. 

Tavoitteena oppiva työyhteisö

Kun tavoitteena on oppiva työyhteisö ja kulttuuri, jossa oppiminen on sisäänrakennettu osaksi työntekemistä ja johtamista joka päivä, apuna toimii kokonaisvaltainen oppimismuotoiluajattelu. Oppimismuotoilu lähtee aina oppijoiden (ihmisten, henkilöstön) tarpeista, yhteen sovitettuna organisaation strategisiin tarpeisiin. Oppimismuotoilu pitää sisällään ajatuksen ketteryydestä, jonka avulla opitaan työn tekemisen lomassa, sekä yhteisöllisyydestä, jossa oppiminen tapahtuu hyvin paljon ihmisten välillä. 
Mitä oppimismuotoilutyö on käytännössä? On muotoiltava modernit oppimisen puitteet, joiden avulla jokainen voi oppia. On vahvistettava jokaisen ihmisen oppimisen mindsetiä ja itseohjautuvuutta, opittava yhdessä oppimisen ja dialogin taitoja. On luotava uusia työrooleja oppimisen tukemiseen ja löydettävä parhaat työkalut. 
Tällä blogikirjoituksella haluan yrittää helpottaa liikkeellelähdön kitkaa. Seuraavan kolmen vinkin avulla toivon, että pääset oikeisiin asioihin kiinni heti alusta alkaen. 

Kolme vinkkiä kohti oppivaa työyhteisöä

Askel 1: Ryhdy oppimismuotoilijaksi

Aivan ensiksi sinun on tehtävä itse päätös. Haluatko lähteä johtamaan itseäsi ja muutosmatkaa kohti oppivaa työyhteisöä. Tärkeintä on liikkeelle lähtö, sitä seuraava prosessi muotoutuu kyllä tehdessä. 
Valmistautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin. Ala johtaa omaa osaamistasi, mieti, mitä osaamista itse tarvitset. Oman oppimissuunnitelman lisäksi tarvitset tietysti muita resursseja (niistä jäljempänä). Lyöttäydy sellaisten ihmisten seuraan, jotka ovat jo matkalla tai saavuttaneet sellaisia asioita, kuin sinä haluat saavuttaa. Verkostokartta on siihen oiva harjoitus. Hanki mentori, tutori tai oppimiskamu, jonka kanssa voit reflektoida matkaa ja jolta saat sparrausta ja kuuntelua matkan varrella. Lähde oppimismuotoiluvalmennukseen , josta saat hyvän startin matkallesi oppimismuotoilijana. Lue, kuuntele, havainnoi, kerää tarinoita. Varustele jo valmiiksi arkullinen argumentteja, joilla pystyt perustelemaan oppimisen strategisen tärkeyden silloin, kun sinua tullaan haastamaan. 

Askel 2: Kerää tiimi ja tutki maaperää

Tarvitset työparin mahdollisimman pian, tai mielellään tiimin, jonka kanssa voit rakentaa oppimiskulttuuria. Yhdessä työskennellessä myös rohkeuslihas kasvaa – tekemisen myötä. Tee kenttätyötä, missä kohtaa olemme menossa, mikä on oppimiskäsitys ja mitkä käytänteet ovat vallalla eri puolella organisaatiota. Tutkikaa, kuunnelkaa, havainnoikaa, haastatelkaa – pohjatyö on hyvä tehdä huolella. Keskustelun apuna voit hyödyntää esim. ”Oppimismuotoilun 7 porrasta” –mallia. (Löydät sen myös myös Oppimismuotoilijan työkirjasta!)

Askel 3: Ala toimia

Hyvän pohjatyön jälkeen voit alkaa laatia suunnitelmaasi. MIHAR-malli voi auttaa sinua toiminnan tiellä. 

  1. Mallinna tie (näytä tietä, visualisoi, osoita suuntaa johon tulisi kulkea) 
  2. Kuvaa inspiroiva, jaettu tulevaisuus (visio, jota kohden kuljemme yhdessä) 
  3. Haasta prosessi (tarkastele nykyisiä toimintamalleja kriittisin silmin, etsi väsymättä keinoja parantaa jatkuvasti, ruoki luovuutta) 
  4. Tee toiminta mahdolliseksi (ihmiset ovat fiksuja ja vastuullisia, tarjoa heille vapaus toimia) 
  5. Rohkaise sydäntä (jatkuva uskon vahvistus on tärkeintä, tarvitsemme rohkaisua, tukea ja arvostusta joka päivä)
    (Pohjautuen Kouzes & Posnerin “The Leadership Challenge – How to make extraordinary things happen in organisations” –kirjassa esittelemään malliin, 2007) 

Mukamas-tiimi auttaa muotoilemaan tietä kohti oppivaa työpaikkaa. Olemme apunasi mielellämme, viimeistään tässä vaiheessa. Fasilitoimme ja vauhditamme prosessia, visualisoimme ja valmennamme henkilöstöä oppimisen taitoihin. Varustamme sinut olennaisilla työkaluilla, evästämme vertaistarinoilla ja tarvittaessa myös argumenteilla.  
Jos haluat liittyä kasvavaan, jo lähes satapäiseen oppimismuotoilijoiden heimoon, tule mukaan Oppimismuotoilu Bootcamp Classiciin ensi kesänä! Ryhmää kerätään parhaillaan ja siihen otetaan tällä kertaa vain 10 osallistujaa, varaa siis oma paikkasi pian. Tarjoamme myös organisaatiokohtaisia valmennuksia, mm. Oppimismuotoilu kick start ja fasilitoimme strategisia oppimismuotoiluprosesseja. 

PS. Meillä on työn alla myös tutkimus oppimismuotoilun soveltamisesta ja vaikuttavuudesta oppivien työpaikkojen synnyttämisessä. Tästä kerromme lisää viimeistään syksyllä 2021. 
PPS. Muistathan myös tekemämme Selvityksen jatkuvan työssäoppimisen käytänteistä ja kulttuurista suomalaisilla työpaikoilla. Voit ladata sen maksutta sivuiltamme!