Oppimisen suunnittelussa ja fasilitoinnissa tulee ottaa huomioon monia asioita. Mutta mistä elementeistä oikeastaan rakentuu tehokas, vaikuttava ja mielekäs oppimistilanne tai -prosessi?


Tässä kirjoituksessa haluan nostaa esiin yhden vaikuttavan oppimisprosessin rakennuspalikan, nimittäin virittäytymisen, jota voidaan kutsua myös check-in –vaiheeksi. Tämä pieni palikka on tärkeä kokonaisuuden kannalta, oli kyseessä sitten palaveri, koulutus- tai valmennustapaaminen tai vaikkapa kehitystyöpajan fasilitointi. Harmittavan usein se kuitenkin unohdehtaan tai tiputetaan pois agendalta.


Erilaisia oppimistilaisuuksia- ja prosesseja suunnitellessa pyritään luonnollisesti tehokkuuteen. Käytettävissä olevat resurssit halutaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, ja ryhmän työpanoksesta halutaan saada irti kaikki olennainen. Osallistujien odotuksiin halutaan tarjota vastinetta. Aikaa on rajallisesti, joten on parasta mennä suoraan asiaan ja jättää turhat lätinät pois! Vai onko? Väitän, että aidosti tehokas ja mielekäs yhteistyö lähtee liikkeelle hyvästä virittäytymisestä: tietoisesta saapumisesta yhteiseen tilaan, kytkeytymisestä tilaisuuden teemaan ja muihin läsnäolijoihin.
 

 

Check-in virittää kaikki samalle taajuudelle

 
Check-in-vaiheen tavoitteena on kutsua osallistujat käsiteltävän aiheen äärelle sekä virittää heidät yhteiselle taajudelle. Tilanteesta riippuen check-in voi olla epämuodollinen kuulumiskierros tai napakampi herättely, joka ohjaa osallistujat pohtimaan tilaisuuden teemaa sekä siihen liittyviä tavoitteita ja odotuksia. Check-inin myötä rakennetaan luottamuksen ilmapiiriä ja psykologisen turvallisuuden tunnetta. Samalla luodaan kollektiivista ymmärrystä yhteisen tekemisen merkityksestä: Miksi olemme täällä? Mitä tällä tapaamisella tavoittelemme?


Check-in kierroksen voi toteuttaa siten, että jokainen kertoo kuulumisensa ja näkemyksensä vuorollaan. Jos tapaaminen järjestetään verkossa, tähän voi hyödyntää käytössä olevan digialustan chatti-toimintoa. Ajatusten kirjaaminen chattiin on ketterä tapa varsinkin suurempien ryhmien osallistamiseen. Virittäytyminen voidaa myös aloittaa jo ennen varsinaista h-hetkeä. Mukamaksessa käytämme oppimisprosessien fasilitoinnissa tukena Howspace-digialustaa, jonne ohjaamme ryhmän virittäytymään ja jakamaan ajatuksiaan ennen tapaamista. Ennakkoon tehty check-in mahdollistaa nopean startin varsinaisen tapaamisen alussa. Mieti, millä alustalla voit itse ohjata ryhmän virittäytymään jo ennakkoon.


Miten tahansa check-in toteutetaan, pääasia on että jokaisella on mahdollisuus osallistua, ja jokainen tulee kuulluksi tavalla tai toisella. Parhaimmillaan vuorovaikutuksen käynnistäminen check-in -kierroksella madaltaa yksilön osallistumiskynnystä tilaisuuden kuluessa. Kun suu on kerran avattu, on oman näkemyksen ilmaiseminen helpompaa myöhemminkin.
 
Hyviä kysymyksiä check-in vaiheeseen:

  • Millä mielellä olet tullut paikalle?
  • Mitä ajatuksia tapaamisen / tilaisuuden teema sinussa herättää?
  • Mikä ovat odotuksesi tätä tapaamista / tilaisuutta kohtaan?
  • Mitkä ovat tavoitteesi?
  • Mitä haluat oppia?

 
Kysymyksen asettelulla voit myös ohjata ryhmän huomion kohti yhteisiä tavoitteita:

  • Mitä odotamme tältä tapaamiselta?
  • Mitä tavoitteita meillä on?
  • Mitkä ovat oppimistavoitteemme?

 

 
Fasilitaattorin näkökulmasta check-in -kierros on arvokas monella tapaa. Merkityksellisyyden tunteen luominen tapaamisen ensimetreillä sitouttaa ryhmää yhteiseen työskentelyyn. Samalla pääset kartoittamaan, mistä näkökulmasta osallistujat aihetta tarkastelevat ja mistä lähtökohdista he ovat saapuneet paikalle. Tämän ymmärryksen turviin on helpompi lähteä ohjaamaan ryhmää eteenpäin. Samalla voit varautua tekemään korjausliikkeitä alkuperäiseen suunnitelmaan, mikäli esiin nousee esiin odottamattomia tarpeita joihin on hyvä vastata. Pidä siis check-in -vaihe mielessä kun suunnittelet seuraava oppimistilannetta!
 
P.S. Vedimme taannoin kollegani Vilman Mutkan kanssa Oppimismuotoilu ja koulutusten vaikuttavuus -webinaarin , jossa käymme läpi onnistuneen oppimisprosessin kaavaa, check-in -vaihe mukaan lukien. Tsekkaa webinaaritallenne, jos kaipaat vinkkejä ja ajatusyötteitä tehokkaan oppimis- ja koulutustilaisuuden muotoiluun