Vuoden brändi 2023 -palkinnon voittanut iisalmelainen Genelec on tunnettu legendaarisista äänentoistojärjestelmistään.

Kansainvälisesti arvostetussa yrityksessä on aina panostettu oppimiseen. Voi jopa sanoa, ettei vaikuttavaan 45 vuoden ikään ehtinyttä Geneleciä edes olisi ilman uskallusta oppia uutta heti alkumetreillä.

Yrityksen kasvettua voimakkaasti viime vuosina oppimiskulttuuria haluttiin vahvistaa entisestään. Mukamas fasilitoi Genelecille kaksi oppimispilottia, joiden teemoja olivat henkilökohtainen oppiminen, oppimissprintit ja tiimioppiminen. Isossa roolissa oli Mukamaksen kehittämä Oma oppimispolkuni -canvas.

Minna ja Piia-Riitta, kertoisitteko aluksi, miksi Genelec halusi ulkopuolista tukea oppimiseen? 

Genelec on alallaan teknologinen edelläkävijä, ja osaamisen kehittäminen on ikään kuin yrityksen DNA:ssa. Esimerkiksi tuotekehitys pohjautuu täysin uuden oppimiseen ja opitun hyödyntämiseen.

Viime vuosina Genelec on kasvanut voimakkaasti. Halusimme löytää osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen uusia prosesseja, toimintatapoja ja ajatusmalleja, joiden avulla osaamiseen voi panostaa entistäkin enemmän koko yrityksen laajuisesti.

Miltä yhteistyö Mukamaksen kanssa näytti? 

Ensimmäisen oppimispilotin osallistujat työskentelivät tuotannon, tuotekehityksen, logistiikan ja HR:n puolella. Pilotista kertyneiden kokemusten perusteella rakennettiin toinen, johtoryhmälle suunnattu projekti.

Yhteistyö Mukamaksen kanssa jatkuu vielä, mutta tähän mennessä käytössä olleet menetelmät ovat olleet todella hyödyllisiä.

Yhteistyö on ollut vuorovaikutteista, ja on ollut tosi hieno huomata, miten prosessi on aktivoinut ihmisiä ja herättänyt innostusta. Sen sijaan, että oppimista lähestyttäisiin yhdestä kapeasta näkökulmasta, jokainen osallistuja on saanut miettiä aihetta omalla tavallaan. Siitä on syntynyt hienoa keskustelua yrityksen sisällä.

Käytössä oli myös Mukamaksen kehittämä Oma oppimispolkuni -canvas, joka kannustaa tulevaisuustietoiseen unelmointiin. Miksi Genelecille on tärkeää tukea työntekijöiden unelmia? 

Monelle meistä työ on iso osa elämää. Kun omat unelmat ja työn polku kulkevat samaan suuntaan, työstä muodostuu parhaassa tapauksessa aidosti merkityksellinen osa elämää.

Joka päivä ei tietenkään ole paras mahdollinen, mutta kun työ pääsääntöisesti sopii omaan elämään ja siihen, millainen on ihmisenä, työn ja itsen välille syntyy harmoninen suhde. Silloin lopputuloskin on paras mahdollinen.

Niin unelmien tavoittelu kuin uuden oppiminen lisäävät hyvinvointia. Kun saa oppia uutta, työ pysyy mielenkiintoisena. Ja vaikka tehtävä itsessään tai työn nimike ei muuttuisikaan paljon tai ollenkaan, niin uudet näkökulmat ja oivallukset työn sisällössä lisäävät työn mielekkyyttä ja ihmisen hyvinvointia.

Miten Genelecin oppimiskulttuuri on muuttunut yhteistyön ansiota? 

Tietoisuus jokapäiväisestä oppimisesta on kasvanut. On huomattu uusia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia, jotka voivat olla hyvinkin lähellä ja helposti saavutettavissa. On ymmärretty paremmin, että osaamisen kehittämisen ei tarvitse tarkoittaa isoja ja kaukaisia asioita.

Meillä on tälläkin hetkellä käynnissä monia erilaisia projekteja, jotka liittyvät osaamisen kehittämiseen ihan päivittäisessä tekemisessä. Myös uudenlaisia yhteistyön muotoja on syntynyt työntekijöiden kesken vaikkapa tietyn projektin tiimoilta.

Mitä muuta haluaisitte nostaa esiin oppimisesta ja Mukamaksesta? 

Tämän päivän työelämässä osaamisen kehittäminen ja oppiminen on ainoa keino menestyä. Ihmisten kehittäessä omaa osaamistaan kehittyy koko yritys. Myös muuttuvan toimintaympäristön haasteista on helpompi selvitä, kun ollaan liikkeellä oppiminen ja kehittäminen edellä.

Suosittelemme Mukamasta, sillä heillä on taito innostaa ihmisiä oppimaan, herättää osallistujien mielenkiinto ja virittää keskustelua yrityksen sisällä.

Blogitekstissä haastateltavina Competence Development Manager Minna Pappi ja Production Director Piia-Riitta Bergman