Johdatus Visuaalisuus oppimisen tukena -blogisarjaan:

Taitava visuaalisuuden hyödyntäminen tukee oppimistilanteessa oppimisen ohjaajaa, ryhmää sekä yksilöä. Parhaimmillaan visuaalisuus auttaa saavuttamaan oppimisessa uusia ulottuvuuksia, sellaisia joihin  olisi vaikea muuten päästä kiinni. Mitä paremmin on perillä visuaalisuuden voimasta, sitä tietoisemmin ja tehokkaammin sitä kykenee soveltamaan arjessa.
Tässä blogitekstien sarjassa avaan aihetta kuudesta yhteiskehittämisen ja yhdessä oppimisen kannalta merkityksellisestä näkökulmasta. Ensimmäisenä kurkistamme, miten visuaalisuus virittää ryhmän oppimismoodiin. Seuraavassa osassa selvitämme, miksi visuaalinen työskentely jättää vahvan muistijäljen. Tutkimme myös miten piirustelu- ja visuaalisuus auttaa keskittymään ja säilyttämään fokuksen, syventää ihmisten välistä vuorvaikutusta, helpottaa hahmottamaan laajoja ja monimutkaisia asiakokonaisuuksia sekä haastaa meidät hyödyntämään intuitiota ja analyyttistä ajattelua samaan aikaan.
Antoisia lukuhetkiä!
———————————————————————————————————————

Visuaalisuus virittää oppimismoodiin

 
Jokainen fasilitaattori ja valmentaja tietää kuinka kriittisiä koulutuksen tai työpajan ensimmäiset hetket ovat oppimisprosessin onnistumisen kannalta. Hyvin lyhyessä ajassa tulisi luoda osallistujien  välille positiivinen, rento ja luottamuksellinen ilmapiiri. Samalla koko poppoo pitäisi saada innostumaan ja orientoitumaan tilaisuuden teemoihin ja tavoitteisiin.
Miten tätä kaikkea voisi sujuvoittaa  ja helpottaa? Konstit on monet, ja visuaalisuus on yksi niistä.
Visuaalisuuden ottaminen osaksi oppimisprosessin eri vaiheita tukee sekä ryhmää ja yksilöä.  

Oppimisympäristöllä on suuri merkitys

Jo se, millaiseen tilaan osallistujat saapuvat, vaikutaa suuresti siihen millä mielellä työskentelyyn lähdetään. Suomi on täynnä tylsän harmaita neukkareita ja kuluneita luokkahuoneita. Onneksi niistäkin saa loihdittua pienellä vaivalla mielenkiintoisen ja värikkään oppimisympäristön: piirustellaan päivän agenda visuaaliseen muotoon, tehdään työskentelyä ohjaavat periaatteet näkyväksi, visualisoidaan päivän teemat ja tavoitteet mielenkiintoisella tavalla. Kun nämä kaikki nostetaan seinälle, alkaa tilasta kuin tilasta rakentua uniikki oppimisympäristö, joka virittelee oppimismoodiin ja tukee työskentelyä koko prosessin ajan.  

Kuvat energisoivat ja herättävät uteliaisuuden

Visuaalinen materiaali ja piirretyt kuvat saavat ihmiset uteliaksi. Käsin piirretyt kuvat ovat persoonallisia ja inhimillisiä. Ne kutsuvat katsomaan, herättävät mielenkiinnon ja pistävät pohtimaan. Toisinaan ihmiset saattavat myös hiukan hämmentyä. Joka tapauksessa, seinillä oleva piirretty materiaali saa aikaan jonkinlaisen reaktion ja pistää aivot raksuttamaan. Kuvat tekevät työtään jo ennen kuin fasilitaattori on ehtinyt sanoa sanaakaan.

Mitä tänään tehdään? Mistä on kyse? Miten työskentelemme? Saako näistä ottaa kuvan? Saako nämä jakaa someen? Piirretäänkö me tänään? Hei kerro lisää!

Vaikka elämme muuten hyvinkin visuaalisessa maailmassa, työelämä on pitkälti mustavalkoista, puheen ja tekstin täyttämää. Visuaalisuus tuo kehittämis- ja oppimistilanteisiin uudenlaista energiaa, joka purkautuu ilmoille jo ennen kuin työskentelyssä on edes päästy alkuun.

Piirustelu johdattelee läsnäolon tilaan

Oppijat voi ohjata johdatella oppimistilanteeseen henkilökohtaisten  piirustustehtävien kautta. Aiheet kannattaa pitää yksinkertaisena, sellaisena joka jotenkin auttaa pysähtymään käsillä olevaan hetkeen. 

– Mitä odotan tältä päivältä? Millä mielellä  olen saapunut paikalle? Kuka minä olen ja mitä teen työkseni?

Pieni hiljainen piirusteluhetki toimii eräänlaisena mindfulness-harjoituksena, joka autta laskeutumaan läsnäolon tilaan ja virittämään ajatukset tilaisuuden teemaan. Piirtäminen vaatii kokonaisvaltaista keskittymistä ja saa luovat aivonystyrät heräämään. Henkilökohtaiset ”teokset” voidaan jakaa koko ryhmän kesken tai pienemmissä porinaporukoissa. Kuvan katsominen auttaa syventymään toisen ihmisen tarinaan ja sitä kautta rakentamaan yhteistä ymmärrystä kollektiivisesta lähtötilanteesta.
 

Oppimismuotoilu bootcampilla virittäydyttiin kaksipäiväiseen prosessiin visualisoimalla omaa oppimisen mielenmaisemaa. Henkilökohtaisten piirustusten kautta rakennettiin ymmärrystä siitä, mistä kukin on tulossa ja millaisten odotusten kanssa oltiin lähdössä yhteiselle oppimismatkalle. 

Piirustelu virittää myös fasilitaattorin

Visuaalisten materiaalien piirustelu ennen tilaisuutta auttaa myös minua fasilitaattorin roolissani virittäytymään tulevaan. Piirustellessani postereita ja työpohjia joudun itsekin kertaalleen kiteyttämään ajatukseni ja suuntaamaan energiani tulevaan päivään, kyseiseen ryhmään ja heidän tarpeisiinsa. Usein tiedustellaan että eikö tällainen työtapa vaadi hirveästi ennakkovalmisteluja ja vaivannäköä. No, viehän se jonkin verran aikaa, tottakai. Mutta on hyvä muistaa että mitä enemmän piirustelee, sitä nopeammin se sujuu. Pienet ennakkovalmistelu kantavat lopulta pitkälle. Koen että kaikki se, mikä saa läsnäolijat virittäytymään ja syventymään työskentelyyn, helpottaa  fasilitaattorin työtä.

Ja viimeisimpänä,  mutta ei vähäisempänä

Yksi mieleenpainuvimmista, ja ehkä hieman yllättäväkin palaute tuli osallistujalta erään startegiatyöpajan aikana.

−Ihana että joku on valmistellut nämä materiaalit ja tilan meitä varten. Tuntuu siltä että tämä on tärkeää ja meitä arvostetaan.

Niin, sekin auttaa virittäytymään ja motivoi kummasti kun tuntee olevansa arvostettu ja huomaa että tilaisuuteen on panostettu nimenomaan osallistujia silmällä pitäen. Mielekäs oppimisprosessi on kokonaisuus, joka muotoillaan pienistä palasista oppijan ympärille. Se, missä tunnetilassa lähdetään liikkeelle on iso vaikutus siihen, mitä loputa saadaan aikaiseksi.  
 

Visuaalisen fasilitinnin intensiivipäivä järjestetään Helsingissä 21.1.2020, kurkkaa tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu mukaan täältä!
Ota haltuun visuaalisuus ja piirustelu oppimisen työkaluna – nyt verkossa!
Ensimmäisenä Suomessa tarjoamme verkkokurssin, jonka avulla opit piirustelemaan ja tekemään visuaalisia muistiinpanoja! Kurssin aloitus on 19.1.2020. Tutustu lisää täältä! 

Maija Kotamäki on visuaalinen fasilitaattori ja visuaalisen ajattelun asiantuntija. Hänen erikoisalaansa on ajatustyön ja oppimisen tukeminen piirustelun ja visuaalisten menetelmien avulla. Lähellä sydäntä on erityisesti systeemien tutkiminen, prosessien mallintaminen ja selkeyden tuominen monimutkaiseen maailmaan yhdessä asiakkaiden kanssa piirustellen. Loogisen ajattelun vastapainona mukana on aina aimo annos luovaa ajttelua, huumoria ja kirkkaita värejä!
Maija on auttanut asiakkaitaan tekemään prosesseja näkyväksi sekä luomaan ymärrystä ja merkitystä strategia- ja kehitystyöhön vuodesta 2012 lähtien. Vuosien varrella hän on myös kouluttanut satoja eri alojen ammattilaisia hyödyntämään piirustelua ja visuaalista ajattelua omassa työssään.