Visuaalisella fasilitoinnilla tarkoitetaan piirustelun, kuvien ja visuaalisten mallien hyödyntämistä oppimisen, vuorovaikutuksen ja yhdessä ajattelun tukena. Visuaalinen fasilitointi ei ole yksittäinen fasilitointimenetelmä vaan se on toimintatapa, jolla voidaan tehostaa oppimisprosessia ja osallistavaa työskentelyä, oli ryhmä tai tilanne millainen tahansa. 
Ajatus visuaalisuuden ja piirustelun hyödyntämisestä oppimisessa voi kuulostaa uudelta ja trendikkäälltä idealta, mutta itseasiassa kyse on hyvin vanhasta asiasta. Ihmiset ovat viestineet ja kertoneet tarinoita kuvien avulla jo kivikaudelta lähtien. Monet muistavat myös Kylli-tädin, joka kertoi ja kuvitti satuja televisiossa muutama vuosikymmen sitten. Olemme siis palaamassa tuttujen asioiden äärelle, mutta sovellamme niitä hieman uudella tavalla. 
Syitä miksi visuaalisuus kannattaa ottaa osaksi oppimisen työkalupakkia on monia. Ensinnäkin, valtaosa ihmisistä on tavalla tai toisella visuaalisia oppijoita. Jokaisella meistä on tietysti oma oppimistyylimme, mutta näköaisti on yksi vahvimmista aisteistamme ja silmämme keräävät ympäristöstä  jatkuvasti visuaalista informaatiota. Tämän vuoksi useimmat meistä hyötyvät siitä, että asiat esitetään visuaalisessa muodossa. 
 

Piirustelu on ajattelun työkalu 

Oppimis- ja kehittämistilanteissa olemme usein tekemisissä monimutkaisten asioiden kanssa. Valintojen ja  päätösten tekeminen vaatii hyvää kokonaiskuvan hallintaa ja ymmärrystä asioiden välisistä suhteista. Tarvitsemme yksinkertaisia keinoja systeemien hahmottamiseen ja ajattelun jäsentämiseen. Piirustelu on helppo ja nopea tapa tehdä näitä prosesseja näkyväksi. Kynää ja paperia on yleensä käden ulottuvilla ja  jokaisesta kokoustilasta löytyy fläppitaulu tai valkotaulu, joten välineiden puuttuminen ei ole esteensä. 

Piirustelu sujuu kun hallitset muutamat perusasiat! 
Piirustelu onkin yksi visuaalisen fasilitoinnin kulmakivistä. Tässä yhteydessä puhun nimenomaan piirustelusta enkä piirtämisestä, sillä kyse ei ole esteettisesti kauniin visuaalisen lopputuloksen saavuttamisesta vaan ajattelun näkyväksi tekemisestä. Piirustelu on ajattelun jäsentämistä, kiteyttämistä ja visualisoimista yksinkertaisia symboleja, kuvia ja tekstiä yhdistelemällä. 
Oma kipinäni piirusteluun syntyi tarpeesta ratkoa ongelmia ja mallintaa monimutkaisia asiakokonaisuuksia yksinkertaisella ja helpolla tavalla. Työssäni visuaalisena fasilitaattorina piirustelen päivittäin, mutta en ole koskaan ollut huippulahjakas piirtäjä, eikä sinunkaan tarvitse olla! Jos osaat kirjoittaa käsin niin motoriset taitosi riittävät kyllä piirusteluunkin.  
 

Visuaalisuus tuo selkeyttä oppimisprosessiin

Visuaalisuuden avulla selkeytetään ajatustyön lisäksi koko oppimisprosessia. Visuaalinen agenda tai matkakartta auttaa virittäytymään käsiteltävään aiheeseen. Visuaaliset tehtävänannot ja työpohjat puolestaan ohjaavat ryhmää keskittymään olennaiseen työskentelyn eri vaiheissa. 
Keskustelujen ydinasiat, asetetut tavoitteet ja tehdyt päätökset on hyvä kiteyttää visuaalisesti, jotta ne jäävät mieleen! Visuaalinen muistimme on vahva ja kuvat jättävät pitkäkestoisen muistijäljen. Tämä kannattaa painaa mieleen kun suunnitellaan oppimisprosessin dokumentointia.  
 
Työpohjat ohjaavat työskentelyä ja auttavat keskittymään ydinkysymyksiin.

Uudenlaiset työskentelytavat tuottavat uudenlaista ajattelua

Tehokkuutta arvostavassa kulttuurissamme oppimiseen, kehittämiseen ja työntekoon suhtaudutaan usein turhan vakavasti. Työskentelytapoja valitessamme päädymme usein tuttuun ja turvalliseen, vaikka ajattelun ravistelu ja uuden oppiminen vaatisikin vähän luovempaa lähestymistapaa. Monet meistä istuvat päivästä toiseen ruudun ja näppäimistön ääressä joten jo johonkin omaan työhön liittyvään asiaan paneutuminen kollegan kanssa piirustellen saattaa viedä ajattelun ihan uusille urille. Kokeile vaikka!
 
Visuaalisen fasilitinnin intensiivipäivät järjestetään Jyväskylässä 28.11.2019 ja Helsingissä 21.1.2020, kurkkaa tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu mukaan täältä!
Maija Kotamäki on visuaalinen fasilitaattori ja visuaalisen ajattelun asiantuntija. Hänen erikoisalaansa on ajatustyön ja oppimisen tukeminen piirustelun ja visuaalisten menetelmien avulla. Lähellä sydäntä on erityisesti systeemien tutkiminen, prosessien mallintaminen ja selkeyden tuominen monimutkaiseen maailmaan yhdessä asiakkaiden kanssa piirustellen. Loogisen ajattelun vastapainona mukana on aina aimo annos luovaa ajttelua, huumoria ja kirkkaita värejä!
Maija on auttanut asiakkaitaan tekemään prosesseja näkyväksi sekä luomaan ymärrystä ja merkitystä strategia- ja kehitystyöhön vuodesta 2012 lähtien. Vuosien varrella hän on myös kouluttanut satoja eri alojen ammattilaisia hyödyntämään piirustelua ja visuaalista ajattelua omassa työssään.