Tiimin yhteinen palaveri, jossa keskustelu ei johda mihinkään. Kahvipöytäkeskustelut, joissa valitetaan siitä, miten aamuinen kokous oli jälleen aivan turha. Mistään ei puhuta suoraan ja kaikkia ketuttaa. Kuulostaako tutulta? 
Jokainen edellä esittämäni arkinen esimerkki kertoo mielestäni siitä, että ihmisten osallistaminen on jäänyt jollain tasolla puutteelliseksi. Käytännössä osallistaminen tarkoittaa minulle vastuualueiden jakamista tilanteen mukaan, tiimien omien ideoiden käytäntöön viemistä sekä yhteistä ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Osallistamisen puute aiheuttaa työyhteisöissä paljon ongelmia: tuhlattua aikaa, huonoa fiilistä ja hukattua potentiaalia. 

Mitä onnistunut osallistaminen vaatii?

 
Miten kaikelta tältä ikävältä sitten vältyttäisiin? Erilaisia persoonia ja työskentelijöitä ei aina ole helppo valjastaa toimimaan tuloksekkaasti yhdessä. Onnistunut osallistaminen vaatiikin mielestäni vähintäänkin hyvää fasilitointia. Fasilitointi tarkoittaa käytännössä ihmisten yhdessä työskentelyn ohjaamista ja helpottamista. Erilaisten fasilitiointimenetelmien ja hyvän fasilitaattorin avulla tiimit voivat työstää käsiteltäviä asioita suunnitellusti ja tuloksekkaasti. Keskeinen tavoite on osallistaa koko tiimi.
Miksi ja milloin fasilitointia tarvitaan? Kun ryhmässä on vaikkapa noin 5-10 henkilöä ja käsiteltävät aiheet paljon keskustelua ja ehkä tunteitakin herättäviä, vaatii tilanne fasilitointia. Ei riitä, että etukäteen on mietitty esimerkiksi kaksi käsiteltävää aihetta ja muutamia avainkysymyksiä. Jos kukaan ei ole suunnitellut, miten näiden aiheiden parissa työskennellään ohjatusti, hajoaa pakka käsiin hyvin nopeasti. Palaveri venyy, kaikki eivät saa mielipiteitään sanotuksi ja lopputulos on levällään kuin ne kuuluisat Jokisen eväät. Sitten voidaankin seuraavana päivänä kahvipöydässä taas miettiä, missä meni vikaan.
Näitä kahvipöytäkeskusteluja välttääkseni ja kehittääkseni itseäni fasilitaattorina osallistuin Mukamas Learning Designin järjestämään Osallistamisen voima -fasilitointikoulutukseen. Mukamaksen valmentajat ovat fasilitoinnin ammattilaisia, joilta löytyy käytännön kokemusta useiden erilaisten organisaatioiden ja verkostojen kehittämisestä. Toivoin, että saisin koulutuksesta itselleni uusia työkaluja sekä ajatusmalleja tiimini työskentelyn helpottamiseksi.
 

Käytännönläheistä lähestymistä fasilitoinnin perusperiaatteisiin

 
Koulutukseen osallistui sekä jo kokeneempia että oman uransa alussa olevia fasilitaattoreita. Lähtötasolla ei ollut väliä – valmentajat olivat suunnitelleet kokonaisuuden sellaiseksi, että se palveli varmasti meistä jokaista tasosta riippumatta.
Päivän aikana luotasimme yhdessä fasilitointiin liittyviä perusperiaatteita sekä fasilitaattorin eri rooleja. Pääsimme käytännössä simuloimaan erilaisia fasilitointimenetelmiä, joiden avulla määrittelimme yhdessä esimerkiksi kuvitteellisen päiväkodin tärkeimpiä arvoja, kehitimme organisaatioon aiempaa avoimempaa keskustelukulttuuria ja mietimme, miten kukin veisimme koulutuksen opit käytäntöön omassa työssämme.
Simuloimamme menetelmät olivat kaikki hyvin erilaisia, soveltuen erilaisiin tilanteisiin sekä erikokoisille ryhmille. Jokainen niistä kuitenkin teki sen tärkeimmän, eli osallisti kaikki ryhmän jäsenet toimimaan yhdessä. Jokaisella oli mahdollisuus vaikuttaa prosessiin itselleen parhaiten sopivalla tavalla.
 

Osallistaminen antaa mahdollisuuden vaikuttaa

 
Päivän jälkeen päässäni surisi – hyvällä tavalla. Merkittävästi kasvaneen työkalupakin lisäksi koin, että sain erittäin tärkeää perspektiiviä siihen, mitä kaikkea fasilitaattorina toimiminen on. Se ei ole vain erilaisten menetelmien läpikäyntiä “autopilotilla”, vaan jatkuvaa läsnäoloa ja pulssilla pysymistä. Fasilitaattorin ei tarvitse olla käsiteltävän aiheen asiantuntija, mutta hänen on osattava kysyä oikeat kysymykset. On tärkeä muistaa, että fasilitaattorin tehtävä ei ole kertoa oikeita vastauksia, vaan saada ryhmä löytämään ne itse. 
Oletpa siis jo kokeneempi fasilitaattori tai ensiaskeleitasi ottava tulevaisuuden talentti, niin et varmasti tule lähtemään kotiin ilman kättä pidempää apua tiimisi toimivaan ja tehokkaaseen osallistamiseen.
Kaiken tämän perusteella uskallan väittää, että loistavat yksilöt tarvitsevat hyvää fasilitointia ollakseen erinomainen tiimi. Uskallan väittää näin, koska:

  • osallistaminen mahdollistaa vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen, roolien ja vastuiden jakamisen sekä tiimin ideoiden esiin tuomisen
  • osallistaminen synnyttää muun muassa sitoutumista, merkityksellisyyden tunnetta, yhteisöllisyyttä ja tietysti myös niitä tuloksia

Joten osallistu ja opi osallistamaan!
 
Emma Kautto
Content Producer
Trustmary
 
___________________________________________________

Osallistamisen voima!-fasilitointikoulutukset

Koulutuksen hinta on 490 €+alv (24%)
Koulutuspäivän kesto klo 9:00-15:30

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä: https://mukamas.fi/avoimet-fasilitointikoulutukset/

Jyväskylä 5.2.2020
Tampere 11.2.2020
Kuopio 21.2.2020
Tulossa: Oulu 24.4.2020 

Teemme työyhteisöille mielellämme ryhmätarjouksen!
(Ota yhteyttä: annu.karkama@mukamas.fi )