Työssäni visuaalisena fasilitaattorina hyödynnän piirustelua oppimisprosessien suunnittelussa, fasilitoinnissa sekä oppimistulosten kiteyttämisessä. Opetan myös ihmisiä piirustelemaan ja hyödyntämään tätä monipuolista välinettä oman ajattelun, oppimisen ja vuorovaikutuksen tukena. 
Piirustelu on yksinkertainen, halpa ja kaikkien ulottuvilla oleva tapa tehostaa ajattelua ja oppimista.  Tai siis, se olisi. Mutta kun aikuista ihmistä kehottaa piirustelemaan idean paperille, yleensä ensimmäinen reaktion on kieltytäyminen: ”en osaa piirtää”. Onko oikeasti niin etteivät ihmiset osaa raapustaa merkkejä paperille? Ei suinkaan. Vuosien varrella olen huomannut, että ongelma ei ole siinä etteivätkö ihmiset osaisi piirtää. Esteenä onkin usein piirtämiseen liitetyt negatiiviset mielenmallit, tunteet ja asenteet. ”Piirtäminen” tai ”piirustelu” ovat väärinymmärrettyjä käsiteitä. Siksi on tärkeä murtaa myyttejä ja avata piirustelun määritelmää uudesta näkökulmasta, jotta mahdollisimman monella alentuisi kynnys tarttua kynään.  
 
 

Piirustelu herättää monenlaisia tunteita. Usein nämä negatiiviset mielemallit ja tunteet estävät meitä tarttumasta kynään, ei niinkään piirustelutaitojen puute. 
 
 

Piirustelu on ajattelun jäsentämistä, kiteyttämistä ja näkyväksi tekemistä

 
Moni liittää sanan ”piirtäminen” vain taiteen tekemiseen. Piirtäminen mielletään toiminnaksi, joka vaatii lahjakkuutta ja erityistä osaamista. Piirustelu sen sijaan kuulostaa mukavan vapaamuotoiselta matalan kynnyksen toiminnalta. Englannin kielellä käytetään mm. sanoja doodling, scribing tai sketchnotes. Olenkin kuullut monen toteavan että ”osaan kyllä piirustella, mutta piirtämisestä en tiedä mitään”. Jännä miten muutaman kirjaimen ero saa ihmiset suhtautumaan asiaan aivan eri tavalla. Toisinaan myös tämä ”piirustelu” sanana jakaa mielipiteet. Jonkun mielestä se kuulostaa lapselliselta tai typerältä. Yhtä hyvin voisimme puhua piirustelun sijaan vaikkapa yksinkertaisista tai käytännöläheisistä visualisointitaidoista ja -tekniikoista. Mutta pitäydytään nyt piirustelussa ainakin toistaiseksi. 
Omassa työssäni fasilitaattorina käytän itse muotoilemaani määritelmää, jonka mukaan piirustelu on ajattelun jäsentämisen, kiteyttämisen ja näkyväksi tekemisen menetelmä. Tässä yhteydessä piirustelun tavoitteena ei ole hienon lopputuloksen saavuttaminen, vaan ajattelun ja oppimisen tukeminen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikkapa visuaalisten muistiinpanojen tekemistä tai omien ajatusten kiteyttämistä visuaalisesti. Kun siirrymme ranskalaisista viivoista mind mappeihin ja visuaalisiin muistiinpanoihin, pystymme kuvaamaan asioita moniulotteisesti ja mieleenpainuvasti. Kaikki ihmiset ovat tavalla tai toisella visuaalisia ajattelijoita ja oppijoita. Asioiden jäsentäminen ja kiteyttäminen kuvaksi tukee kokonaisuuksien hahmottamista ja niiden muistamista. 
 Piirustelu on ajattelun jäsentämistä, kiteyttämistä ja näkyväksi tekemistä kuvia, symboleja ja tekstiä yhdistelemällä
 

Piirustelussa tärkeintä ei ole päämäärä vaan koko matka

 
Nyky-yhteiskuntamme on hyvin tulosorientoitunut, ja kiinnitämme toisinaan liiaksi huomiota siihen miten nopeasti asiat saadaan tehtyä ja miltä ne näyttävät. Vain tuloksilla on väliä! Piirustellesakin kaiken pitäsi olla selkeää, nättiä ja valmista ennen kuin on edes päästy alkuun. Mieliimme on syöpynyt ajatus siitä, että kaunis kuva on hyvä kuva. Asetamme itsellemme helposti epärealistisia vaatimuksia, jotka sammuttavat innon lähteä kokeilemaan ja kehittämään piirustelu- ja visualisointitaitoja. 
Oppimisen maailmassa ei ole niin väliksi, miltä kuva näyttää. Tärkeintä on se, miten kuva on syntynyt ja mitä se pitää sisällään. Jokainen oppimisen lainalaisuuksiin perehtynyt (toivottavasti) tietää että oppiminen on prosessi, jossa itse matka on yhtä tärkeä kuin päämäärä. Kehotankin jokaista lähestymään piirustelua oppimis- tai ajatusprosessina, tutkimusmatkana omien ajatusten ja opittavan asian äärelle. Pian huomaat että lopputulos on vain yksi osa prosessia. Merkityksellisemmäksi muodostuu se, miten piirustelu on auttanut hahmottamaan, ymmärtämään ja kiteyttämään aihetta, jonka parissa työskentelet. Tämä on se kaikkein arvokkain lopputulos.
 Kun katsot omaa kädenjälkeäsi, älä mittaa onnistumistasi sen perusteella, miten kauniilta kuva näyttää? Pohdi sen sijaan nätä kysymyksiä: 
Mitä opin piirustellessani? Miten tämä prosessi tuki oppimistani? Avasiko piirustelu uusia näkökulmia? Haastoiko se ajatteluani? Syntyikö piirustelun myötä syvempi ymmärrys tutkimastani aiheesta? 
 

Käytä piirustellessa kuvia ja tekstiä

 
Piirustelu ei tarkoita sitä, että kaikki asiat tulisi ilmaista vain kuvien ja symbolien avulla. On täysin sallittua käyttää myös sanoja ja tekstiä. Kuvan ja tekstin yhdistelmä mahdollistaa asioiden pistämisen paperille ketterästi. Ja itse asiassa, kuvien ja tekstin yhdistelmällä saadan usein aikaiseksi kaikkein mieleenpainuvimmat muistiinpanot ja visualisoinnit. Piirustele rohkeasti omalla persoonallisella tyylilläsi ja kokeile erilaisia tapoja kiteyttää asiat paperille. Yksi kirjoittaa enemmän, toinen taas ilmaisee itseään sujuvammin kuvien avulla. 
Jokainen meistä on osannut piirtää jo ennen kuin opimme lukemaan tai kirjoittamaan. Tämä taito ei ole kadonnut mihinkään, se on vain päässyt ruostumaan. Jo muutaman yksinkertaisen harjoituksen myötä voit löytää yhteyden uinuviin piirustelutaitoihisi. Tärkeintä on, että lähdet kokeilemaan avoimin mielin. Aloita pienestä, vaikkapa visualisoimalla ostoslista seuraavalla kauppareisulle.
 
Maija Kotamäki on visuaalinen fasilitaattori ja visuaalisen ajattelun asiantuntija. Hänen erikoisalaansa on ajatustyön ja oppimisen tukeminen piirustelun ja visuaalisten menetelmien avulla. Lähellä sydäntä on erityisesti systeemien tutkiminen, prosessien mallintaminen ja selkeyden tuominen monimutkaiseen maailmaan yhdessä asiakkaiden kanssa piirustellen. Loogisen ajattelun vastapainona mukana on aina aimo annos luovaa ajttelua, huumoria ja kirkkaita värejä!
Maija on auttanut asiakkaitaan tekemään prosesseja näkyväksi sekä luomaan ymärrystä ja merkitystä strategia- ja kehitystyöhön vuodesta 2012 lähtien. Vuosien varrella hän on myös kouluttanut satoja eri alojen ammattilaisia hyödyntämään piirustelua ja visuaalista ajattelua omassa työssään.
 

Tutustu visuaalisen fasilitoinnin ja piirustelun valmennuksiimme niin livenä kuin verkossakin täältä: https://mukamas.fi/visuaalisuuden_voima/