Oletko tullut ajatelleeksi, että markkinointikin on eräänlaista yhdessä oppimista asiakkaiden kanssa? Asiakkaan tulisi ymmärtää miten tuotteesi tai palvelusi voi häntä auttaa, ratkaista ongelman tai helpottaa elämää, eikä sitä useinkaan pysty kertomaan yhdessä iskulauseessa. Myös yritys kasvaa, kehittyy ja oppii parhaiten yhdessä asiakkaiden kanssa. Tässä blogissa esittelen 3 ”ohjenuoraa” jotka ovat yhteisiä sekä markkinonnille että oppimisen mahdollistamiselle. 

1. Palastele sisältö sopiviin annoksiin

Kun puhutaan oppimisesta ja ymmärryksen lisäämisestä on tärkeää välttää informaatioähkyä, veditpä sitten luentoa tai lanseerasit uutta hienoa palvelua. Olen ollut usealla asiantunijaluennolla jonka sisältö on ollut valtavan kiinnostava, mutta tieto on ikäänkuin ”kaadettu päähän”. Fiilis on ollut luennon jälkeen hämmentynyt, ehkä varovaisen innostunut, mutta aito oppiminen on jäänyt hyvin vähäiseksi. Pro tip tuleekin tässä: vaikka olisit itse suunnattoman innoissasi aiheestasi ja malttamaton jakamaan siitä KAIKEN, muista palastella sisältö annoksiin, jotka vastaanottaja on kykeneväinen helposti omaksumaan! 

Markkinoinnissa tämä pätee niin asiantuntija- ja sisältömarkkinointiin kuin mainoksiinkin. Älä yritäkään kertoa kaikkea uudesta tuotteesta tai palvelusta kerralla, vaan pohdi:

– Millaisessa tilanteessa lukija on sisällön nähdessään, onko hän kiireinen vai läsnä? (yleensä kiireinen)
– Kuinka paljon hänellä on aikaa ja energiaa syventyä sisältöösi juuri nyt? (yleensä hyvin vähän)
– Mitä hän tekee sen jälkeen, kun hän on ollut vaikutuspiirissäsi? Onko hän kiinnostunut ja sitoutunut kuulemaan lisää vai unohtaako hän sinut? 

2. Rakenna polkuja

Tästä päästäänkin sujuvasti seuraavaan teemaan, polkuihin. Kun olet palastellut sisältösi vastaanottajalle sopiviin annoksiin, rakenna polkuja ja luontevia yhteyksiä sisältöjen välille. Sopivan kokoiset annokset paitsi auttavat oppimaan, herättävät kiinnostuksen oppia lisää. Muista tarjota siihen aina mahdollisuus. 

Karkeasti tykkään jakaa sisältöjen palastelun ja poluttamisen seuraavasti:

1. Kiinnostuksen herättäminen: Kerro jokin helposti omaksuttava, innostava ja kiinnostava fakta sisällöstä jonka haluat vastaanottajan omaksuvan. Huumori, joskus hämmennyskin toimivat hyvänä tehokeinona!

2. Syventäminen: Nyt voit kertoa teemasta lisää ja tuoda lihaa jakamiesi innostavien faktojen ympärille. Voit esimerkiksi ohjata somesta blogiin tai tuotesivuille. Jos vedät luentoa tai työpajaa, voit alkaa syventää teemaa ja teoriaa kertomiesi faktojen taustalla.

3. Yhteisen ymmärryksen luominen: Nyt on aika dialogille, kysymyksille ja yhdessä ihmettelylle! Tämä on se hetki, kun oppimista oikeasti ja aidosti tapahtuu, usein molempiin suuntiin. Harmillisen usein tämä skipataan, niin markkinoinnissa kuin vaikka erilaisissa oppimistilanteissa, koulutuksissa ja luennoilla.

3. Luo vuorovaikutusta 

Tähän viittasinkin vahvasti jo yllä. Oppia voi paljon itsekseen, mutta uskon vahvasti siihen että aito syvä ymmärrys syntyy vasta, kun oppimastaan pääsee keskustelemaan muiden kanssa. Niin oppimistilanteissa kuin markkinoinnissakin olisi tärkeää mahdollistaa vuorovaikutus tavalla tai toisella. Anna mahdollisuus kommentoida, kysyä ja osallistua, varaa itsellesi aikaa keskusteluun osallistumiseen. 

Monissa asiantuntijapalveluissa sisältö räätälöidään aina tavalla tai toisella asiakkaan tarpeisiin, näin meillä Mukamaksellakin. Tarjoa siis matalan kynnyksen mahdollisuuksia ottaa yhteyttä ja pohtia yhdessä, vastaako tarve ja tarjooma toisiaan. Parhaita tuloksia saadaan aikaan kun molemminpuoliset odotukset ovat selvillä ja voimme yhdessä todeta että it´s a match!

_____________________

Katriina on oppimisen, markkinointiviestinnän sekä (työ)hyvinvoinnin tutkimusmatkailija, jonka tausta on käytännön valmennustyössä.