Hybridityön muotoilu pohdituttaa juuri nyt useissa organisaatioissa. Erityisesti haetaan keinoja houkutella työntekijät takaisin toimistolle pitkän etäjakson jälkeen. Etätyö onkin tuntunut monista mukavalta ja joka-aamuinen toimistolle raahautuminen ei innosta. Jotta saamme työntekijät houkuteltua toimistolle, on pitkän työmatkan ja aikaisemman herätyksen merkityksellisyys perusteltava.

Inhimilliset kohtaamiset ja mielekkäämmät tapaamiset motivoivat ihmisiä tulemaan toimistolle.

 
Ratkaisuna johtajille ehdotan kohtaamisten muotoilua entistä tehokkaammiksi, inhimillisemmiksi ja mielekkäämmiksi. Järjestä aikaa ja tilaa vuorovaikutukselle, yhdessä oppimiselle ja reflektoinnille. Yhteiskehittämistyöpajat tulee fasilitoida laadukkaasti unohtamatta kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä. Lisäksi toimiston palvelut työntekijöille kannattaa miettiä uudelleen. Mitä sellaista toimistolla on, mitä etätyössä ei voi saavuttaa? Mitkä asiat motivoivat työntekijät tulemaan paikalle?

Hybridityön muotoilu vaatii myös etäajassa syntyneiden käytänteiden uudelleenarviointia. Useassa organisaatiossa pohditaan kokousten lukumäärän vähentämistä, jotta työnteolle ja ajattelulle jää aikaa. Työssäni fasilitaattorina olen kuullut myös toiveita huonosti valmisteltujen kokousten totaalisesta kieltämisestä!

Aloita hybridityön muotoilu lisäämällä asynkronista työskentelyä

Useat asiakkaamme ovat huomanneet tarpeen kokouskäytäntöjen ja yhdessä työskentelyn uudelleen suunnittelulle on livekohtaamisten korvaamiselle osittain asynkronisella työskentelyllä. Yhä useampi kansainvälisesti toimiva yritys on jo tehnyt strategisen päätöksen asynkronisen työskentelyn lisäämisestä, sillä synkronisen työn järjestäminen eri aikavyöhykkeillä voi olla hankalaa ja joissakin tapauksissa jopa eriarvoistavaa. Shopifyssa huomattiin, että muutos asynkroniseen työskentelyfilosofiaan vaatii usean asian huomioon ottamista ja tarkoin sovittuja toimintatapoja ja yhteisiä päätöksiä.

Kokeile sinäkin ottaa asynkroninen työ osaksi tehokkaampien kokousten suunnittelua. Työpajat ja kokoukset voivat alkaa asynkronisesti kokoamalla osallistujien ajatuksia ja näkemyksiä ennakkoon yhteistyöskentelyalustalle (esim. Howspacen kaltainen osallistava työskentelyalusta sopii tähän erinomaisesti). Myös kokouksen agenda voidaan kasata yhteistyössä ennakkoon. Asynkroninen työskentely mahdollistaa tehokkaan ja tiiviin synkronisen kohtaamisen.

Yhdessä hyvin valmistellut ja merkitykselliset kasvokkaiset tai synkroniset kohtaamiset asynkronisen yhteistyön kanssa mahdollistavat mielekkäämmään tavan tehdä työtä yksin ja yhdessä.

Blogisarjan ensimmäisen osan Kestävän hybridityön muotoilu ja johtaminen löydät täältä!

Liisa-Maija on oppimisen fasilitaattori ja valmentaja, joka aikoinaan sukelsi fasilitoinnin maailmaan, koska tajusi että muutos lähtee ihmisistä ja että aidolla yhteistyöllä ja osallistavalla johtamisella voidaan saavuttaa suuria. Häntä kiinnostavia teemoja ovat yritysvastuun ja oppimiskulttuurin kehittäminen osallistavalla otteella sekä LEGO® Serious Play® – menetelmä kestävän oppimisen mahdollistajana.