Parhaimmillaan verkostotyö tukee yhteisen ymmärryksen saavuttamista ja uuden oppimista, sekä laajentaa omaa ajattelua. Verkostotyön avulla saadaan yhdessä enemmän aikaiseksi ja luodaan uusia verkostoja. Verkostoja hyödynnetään joskus jopa aivan huomaamatta.

Sain työskennellä syksystä 2021 kevääseen 2022 saakka valtakunnallisessa projektissa, jossa tavoitteena oli laatia uusia valtakunnallisia yhteisen tekemisen toimintatapoja oppilaitoksissa. Verkostolaisia oli lähes 400 ja kohtaamiset toteutettiin etänä. 

Haasteet ison verkoston etäjohtamisessa olivat loppujen lopuksi hyvin perinteiset. Miten huolehtia, että kaikki saadaan mukaan, miten tuetaan sitoutumista yhteiseen tekemiseen, miten saadaan tehtyä yhteenvedot satojen ihmisten kirjoituksista ja miten käytännön toimet saadaan eteenpäin.

Verkoston etäjohtamisessa korostuu luottamuksen rakentaminen

Luottamuksen rakentaminen ja sitoutuminen yhteiseen tekemiseen on tärkeää missä tahansa tekemisessä. Hyvä viestintä tuo luottamusta ja kyseisessä casessa mm. suunnittelimme verkostoviestit huolella projektiryhmän kanssa (tapaamisen tavoite, sisältö, mitä tulee tehdä ennen tapaamista). Valitsimme verkostotyökaluksi Howspacen, jonka avulla pystyimme kohdentamaan viestejä eri käyttäjäryhmille esim. niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet ennakkotehtävään sekä hyödynsimme sitä myös sadonkorjuussa; mitä saimme aikaan, mitä opin? Tekoälytoiminnon avulla saimme tehtyä yhteenvedot sujuvasti. Lisäksi verkoston tavoitteet määriteltiin yhdessä ja osallistujat saivat nostaa esille teemoja, jotka ovat heille tärkeitä. 

Tilaisuuksien jälkeen teimme visuaaliset yhteenvedot, joista näki yhdellä silmäyksellä mitä aiheita käsiteltiin, mitä tuli lopputulokseksi ja mitä asioita verkoston jäsenten tulee tehdä ennen seuraavaa tapaamista. 

Saimme kiitosta siitä, että tarjosimme mahdollisuuksia ja aikaa tutustua sekä rakentaa luottamusta jakamalla onnistumisia (ja epäonnistumisia). Hyödynsimme paljon pienryhmätyöskentelyä ja laitoimme osallistujat lähes aina sekaryhmiin, jotta he pääsivät tutustumaan toisiinsa. Rohkaisimme kaikkia kameran käyttöön, jolloin keskustelu pienryhmissä oli mielekkäämpää ja kynnys ottaa tapaamisten ulkopuolella yhteyttä matalampi. 

Muistilista ison verkoston etäjohtamiseen:

  1. Panosta viestintään; kerro kutsussa tilaisuuden tavoite, aiheet, aikataulu ja tarjoa mahdollisuus tekniseen tsekkiin ennen tilaisuuden alkua. Huolehdi, että tilaisuuden jälkeen tiivis ja selkeä yhteenveto on saatavilla sekä mahdollinen listaus tehtävistä asioista.
  2. Tee käsikirjoitus etukäteen, jossa olet miettinyt erityisesti rytmityksen vaihtoa puheen ja tekemisen välillä sekä mieti mahdolliset vaihtoehtoratkaisut jos esim. jokin sähköinen työkalu ei toimikaan.
  3. Ota verkosto mukaan suunnittelemaan tilaisuuksien sisältöjä ja painotuksia sekä mahdollisesti myös toteuttamaan jokin osio. Suunnittele osio, jossa osallistujat voivat jakaa onnistumisiaan (ja myös epäonnistumisiaan).  
  4. Tarjoa mahdollisuus ja aika tutustumiselle ja luottamuksen rakentumiselle myös etänä. Hyödynnä kohtaamisissa dialogisia fasilitointimenetelmiä ja pienryhmiä.
  5. Älä pohdi ison verkoston etäjohtamiseen liittyviä asioita yksin vaan poimii muutamia henkilöitä verkostosta kaveriksi. 

Kirjoittajasta: Johanna Riippi, fasilitaattori, valmentaja, palvelumuotoilija
LinkedIn
Twitter: @JohannaRiippi 

Lue lisää verkosto- ja etätyöskentelystä:

Blogi: Psykologisesti turvallisen ilmapiirin muotoilu on olennainen osa digityöpajan onnistumista
Blogi: Käytäntöyhteisöistä tulevaisuuden oppimisyhteisöiksi
Opas: Verkostojohtamisen opas, Valtioneuvoston kanslia 2019