Salomaa Yhtiöt on markkinointi- ja viestintäalan yhtiöryhmä, johon kuuluvat Dagmar, SEK, Kaski Agency, Quru, RADLY ja Ambine

Syksyllä 2022 Mukamaksen valmentaja Annu Karkama fasilitoi Salomaa Yhtiöiden tiimiliideille yhdessä toimimista ja tiiminä menestymistä tukevan prosessin, joka sai nimeksi Matkalla huipputiimiksi.

Prosessiin kuului valmennustilaisuus ja follow up -sessio, jossa käytiin läpi kokemuksia oppien viemisestä käytäntöön. Käytössä oli lisäksi digitaalinen Howspace-työtila, ja arjen keskustelujen tueksi tiimien kanssa luotiin myös visuaalinen, osallistujille räätälöity Matkalla huipputiimiksi -työpohja.

Mari, mikä sai teidät alun perin ottamaan yhteyttä Mukamakseen?

Tärkeänä kimmokkeena toimi Googlen huipputiimitutkimus, jossa selvitettiin täydellisen tiimin kaavaa. Tutkimuksen tuloksissa korostui se, että menestyneitä tiimejä yhdistää paitsi niin kutsuttu psykologinen turvallisuus myös selkeä roolitus, yhdessä oppiminen ja hyvä viestintä.

Lähdimme selvittämään, kuka olisi sopiva kumppani kehittämään näitä asioita meidän liiketoiminnamme perusyksikössä eli asiakkuustiimissä.

Harkitsimme yhteistyökumppaniksi useita toimijoita. Mukamaksen kohdalla tuntui siltä, että löysimme heti ikään kuin yhteisen kielen. He ymmärsivät yhtiöryhmärakenteemme ja pystyivät ottamaan huomioon osallistujien erilaiset tarpeet.

Miten kuvailisit yhteistyötä Mukamaksen kanssa?

Olimme tyytyväisiä siihen, että Mukamas rakensi juuri meille sopivan valmennuskokonaisuuden, josta saimme konkreettista apua arkeen ja tiimien kehittämiseen.

Mukamaksella oli todella raikas tapa tehdä asioita. Prosessi aktivoi oivalluksia arjessa ja tuki jokaisen osallistujan oppimista hänen oman tilanteensa ja tiiminsä tarpeiden mukaan.

Myös prosessimainen lähestymistapa oli meille tärkeä. Koulutuksen jälkeen asiantuntijat ja tiimiliidit lähtivät viemään oppeja käytäntöön. Arjen kokemuksia ja oivalluksia voitiin sitten käydä läpi prosessiin kuuluvien follow up -sessioiden aikana, jotka nekin toteutettiin erittäin onnistuneesti.

Miltä prosessi tuntuu näin jälkikäteen ja mitä teille jäi käteen?

Meille jäi käteen paljon konkreettisia keinoja, työkaluja, ymmärrystä ja oivalluksia hyvän tiimityön perusteista – sekä keinoja kehittää erilaisten tiimien työskentelyä tulevaisuudessakin.

Tiimin kehittämisen ei tarvitse olla kauhean raskasta tai jotain mihin pitää varata hirveästi aikaa. Kyse on siitä, että arkisia käytäntöjä kehittämällä saadaan selkeyttä työtehtäviin, rooleihin, viestintään ja jokaisen omaan vastuualueeseen.

Se kaikki johtaa hyvään työntekijäkokemukseen, asiakaskokemukseen ja liiketoiminnalliseen tulokseen. Vaikka meillä on aina uskottu tähän, niin prosessi Mukamaksen kanssa antoi entistä enemmän konkreettisia työkaluja vahvistaa näitä asioita.

Mikä yhteistyössä yllätti?

Emme varsinaisesti yllättyneet, sillä tiesimme, mihin Mukamas pystyy. Annu kuunteli meitä ja samaan aikaan toi oman näkemyksensä proaktiivisesti esille. Hän sai heti kiinni meidän arjesta ja lähti soveltamaan prosessia siihen sopivaksi.

Meidän kokemuksemme mukaan Mukamas on juuri oikea kumppani meidän kaltaiselle organisaatiolle, joka toimii ketterästi, verkostomaisesti ja asiakaslähtöisesti – ja jossa halutaan vahvistaa oppimista.

Mikä on sinulle tärkein syy suositella Mukamasta?

Kyllä se liittyy vahvasti oppimisen teemaan. Suosittelen Mukamasta kumppaniksi, kun halutaan kehittää yrityksen oppimiskäytäntöjä, yhdessä tekemistä ja tiiminä onnistumista. Työelämän haasteet ovat nykyään niin kompleksisia, että niitä on vaikea kenenkään ratkaista yksin. Silloin pitää löytää keinot yhdessä.

Toinen syy on se, että meillä halutaan aidosti rakentaa hyvää työyhteisöä, jossa jokainen asiantuntija saa ja pystyy kehittymään työssään. Siinä Mukamas tarjoaa hienosti tukea niin yksilöille kuin koko organisaatiolle.

Blogitekstissä haastateltavana Salomaa Yhtiöt Oy:n CHRO Mari Svahn