Mukamas somessa
Uusimmat blogijutut

Meille molemminpuolinen luottamus on työssämme tärkeää joten pidämme hyvää huolta asiakkaidemme ja toiminnastamme kiinnostuneiden tiedoista. Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä, vastaamme mielellämme!

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1 Rekisterin nimi

Mukamas Learning Design Oy asiakasrekisteri

 

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Mukamas Learning Design Oy

Verkkosivut: www.mukamas.fi

Osoite: Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä

Puh. 0405050216

Sähköposti: info@mukamas.fi

 

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Vilma Mutka

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä

Postiosoite: Autiosuontie 28, 41160 Tikkakoski

Puh.  0405050216

Sähköposti: vilma.mutka@mukamas.fi

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Mukamas Learning Design Oy asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää tiedottamiseen, laskuttamiseen, kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkoväylissämme, myyntiin, markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin joista yksittäistä asiakasta ei voida tunnistaa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämissä rajoissa.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan/yhteistyökumppaneiden

  • Henkilön yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Tarvittaessa laskutustiedot
  • Osallistuminen/ kiinnostus tapahtumiin: valmennukset, webinaarit.
  • Työnkuva/titteli, organisaatio.
  • Vapaaehtoinen kuvaus toiveista liittyen palveluihin.

 

6 Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella ja yrityksen omien nettisivujen kautta. Rekisterin tietoja säilytetään kunnes asiakassuhde on päättynyt.

 

7 Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle,eikä EU-, tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön yrityksen ulkopuoliselle henkilölle jos rekisterin käyttö johtaa yksinomaan vain Mukamas Learning Design Oy asiakassuhteen hoitamiseen. Rekisterin käyttö edellyttää sisäisen järjestelmän käyttäjäoikeuksia.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa valmennukseen ilmoittautuneiden tiedot yhteistyössä valmennuksen järjestävälle taholle siltä osin kuin valmennuksen järjestäminen sitä vaatii.

 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee salasanalla suojatussa pilvipalvelussa ja Mukamas Learning Design Oy ja pilvipalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Rekisterin käyttöoikeudet on jaettu vain kirjallisen käyttösopimuksen tehneiden luottamuksellisten yhteistyökumppanitahojen kanssa.

 

9 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä pyytää rekisterinpitäjää tekemään tarvittavat muutokset tai poistamaan tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän on viipymättä tarkastuspyynnön jälkeen toimitettava tieto tehdyistä toimenpiteistä muutoksenhakijalle.