REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Mukamas Learning Design Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1.Rekisterin nimi

Mukamas Learning Design Oy asiakasrekisteri

 

2.Rekisterinpitäjä

Nimi: Mukamas Learning Design Oy
Verkkosivut: www.mukamas.fi
Osoite: Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä
Puh. 0405050216
Sähköposti: info@mukamas.fi

 

 1. Rekisteri- ja tietosuoja-asioista vastaava henkilö

Nimi: Vilma Mutka
Osoite: Autiosuontie 28, 41160 Tikkakoski
Puh.  0405050216
Sähköposti: vilma.mutka@mukamas.fi

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Mukamas Learning Design Oy asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella ( kts. tietolähteet)  tai asiakkaan kanssa tehtävän palvelusopimuksen toteuttamiseksi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää tiedottamiseen (kuukausittainen uutiskirje), laskuttamiseen, kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkoväylissämme, myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin joista yksittäistä asiakasta ei voida tunnistaa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämissä rajoissa. Tiedot ovat käytettävissä niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän palvelun toteuttamiseksi tai asiakaspalvelun ja jatkomarkkinoinnin kehittämiseksi tai kunnes henkilö itse pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan/yhteistyökumppaneiden

 •   Henkilön yhteystiedot (nimi, organisaatio, titteli, postiosoite, puhelin ja sähköposti sekä tarvittaessa laskutustiedot.
 •   Osallistuminen/ kiinnostus tapahtumiin, palveluihin ja ladattaviin materiaaleihin.
 • Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot

   

  1. Rekisterin tietolähteet

  Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan Mukamaksen nettisivujen www-lomakkeiden (Gravity Forms, Hubspot)  kautta tehdyn henkilön oman yhteydenoton, latauksen tai ilmoituksen myötä sekä asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asiakastapaamisissa, palvelun tuottamisen aikana tapahtuvissa tiedonantohetkissä ja muissa yhteydenpidon väylissä (sähköpostit, puhelut, sosiaalisen median kanavien keskustelu), joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan Mukamakselle. 

  Mukamas.fi nettisivu kerää myös cookie-tietoja (evästeet), jotka vierailija voi halutessaan hylätä tai hyväksyä ja joka mahdollistaa usein sivulla käyvien vierailijoiden tunnistamisen ja mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Cookie-selosteen tarkemman sisällön löydät evästeiden hyväksymistä pyytävästä lisätietolaatikosta. Sivuston käytössä oleva Google Analytics tuottaa yleistä demograafista tietoa sivuston vierailijoista ja näitä tietoja ei voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.

    

  1. Tietojen luovuttaminen

  Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle,eikä EU-, tai ETA-alueen ulkopuolelle. Yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa käyttöön yrityksen ulkopuoliselle henkilölle vain asiakkaan luvalla,  jos käyttö liittyy yksinomaan Mukamas Learning Design Oy asiakassuhteen hoitamiseen. Rekisterin käyttö edellyttää sisäisen järjestelmän käyttäjäoikeuksia, jotka ovat vain Mukamas Learning Designin Oy ja yrityksen palveluita tuottavien henkilöiden hallussa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa valmennusilmoittautujien tiedot yhteistyössä valmennuksen järjestävälle kumppanitaholle vain siltä osin kuin valmennuksen järjestäminen sitä vaatii.

   

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee sähköisessä, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa järjestelmässä ja Mukamas Learning Design Oy ja järjestelmän tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan ja luottamuksella. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, joille tieto on on oleellista heidän tehtävänsä ja palvelun tuottamisen kannalta.

   

  1. Tarkastusoikeus

  Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän on viipymättä tarkastuspyynnön jälkeen toimitettava tieto tehdyistä toimenpiteistä muutoksenhakijalle, viimeistään kuitenkin kuukauden sisään pyynnöstä.

  Päivitetty 16.5.2022