OPPIMISESTA KILPAILUETU

Valitaan yhdessä oikeat työkalut matkallenne kohti oppivaa työyhteisöä! Tarjoamme oppimismuotoilun konsultointia ja sparrausta johdolle, valmennuksia ja fasilitointia avainhenkilöille ja koko työyhteisölle.

Startti oppimismuotoiluun

Oppimismuotoilun perusteet haltuun!

Tehokas, nopea ja käytännönläheinen sukellus oppimismuotoilun perusteisiin. Tähtäimenä yhteinen ymmärrys ydintiimille, joka vastaa työyhteisönne oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä. Fokus valitaan ja tavoitteet määritellään organisaation lähtötilanteen mukaan, esim. tiimi- tai organisaatiotasolle.

Tutustu myös Oppimismuotoilu Bootcampiin™ – toteutamme avoimien lisäksi myös yrityskohtaisia campejä. 

Johdon sparraus strategiseen oppimismuotoiluun

Oppiminen johdon agendalle!

Oppimiskyvyn ja liiketoiminnan menestyksen yhteyttä kukaan ei kiistä. Johto voi joko mahdollistaa tai tukahduttaa työyhteisön oppimista. Hahmotetaan  yhdessä lähtötilanne ja tahtotila. Sparrauksessa löydetään johdolle oikeat roolit, tehtävät ja työkalut ketterän oppimiskulttuurin muotoilussa ja tukemisessa.

Oppimisstrategia eläväksi

Strategia toteutuu oppimalla yhdessä!

Fasilitoimme oppimisstrategian osallistavaa laatimistyötä työyhteisössä. Kartoitamme liiketoiminnalle kriittiset osaamistarpeet, paikannamme puutteet ja autamme viemään oppimissuunnitelmat käytäntöön arjessa.

Työyhteisön arjen oppimisen taidot

Vain jaettu ja käytäntöön soveltava oppiminen tuo liiketoiminnalle hyötyä!

Oppimisen taitoja täytyy tukea jatkuvasti ja antaa jokaiselle mahdollisuus löytää oma motivaationsa, vahvuutensa ja oppimisen suuntansa. Autamme koko työyhteisöä omien ja tiimin työssäoppimisen taitojen kehittämiseen.

Koulutusmuotoilu

Koulutusten vaikuttavuus syntyy hyvästä muotoilusta!

Lähtökohtana laadukkaassa koulutusmuotoilussa on varmistaa oppija- ja strategialähtöisyys ja sujuva, merkityksellinen oppimiskokemus. Koulutukset ovat vain yksi, mutta tärkeä osa työssä oppimisen kokonaisuutta. Valmennamme teidät muotoilemaan konsepteja ja oppimiskokonaisuuksia, jotka tuovat aitoja tuloksia.

Case: Oppimismuotoilun starttivalmennus

Teknologia- ja verkkopalveluyritysasiakkaamme kanssa toteutimme oppimismuotoilun starttivalmennusprosessin ja heiltä osallistui myös avainhenkilö Oppimismuotoilu Bootcampille. Vuosien mittaan yhteistyö on jatkunut organisaation sisäisten oppimismuotoiluwebinaarien sekä fasilitointikoulutusten myötä, sekä suomeksi että englanniksi.

Case: Strategiset osaamistarpeet ja osaamispajat

Ammattikorkeakouluasiakkaamme kanssa selvitimme strategisia osaamistarpeita koko henkilöstön kattavilla osaamispajoilla, tukemaan uutta strategiaa. Johtotiimien sparrauksessa tarjottiin työkalut tiimivastaaville oppimiskeskusteluihin. Osaamispajoissa jokainen yksikkö kerrallaan pohti osaamistarpeita yksikkö- ja tiimitasolla. Käytäntöönvientiä varmistettiin johtotiimin kanssa ja luotiin oppimisen johtamisen steppejä

Oppimismuotoilu on lähentänyt organisaatiomme laajaa palvelumuotoilijoiden joukkoa. Oppimismuotoilu kytkeytyy vahvasti myös asiakaskokemuksen kehittämiseen ja vahvistamiseen, mikä on yksi keskeisistä strategisista painopisteistämme.

blogeja 

 

JATKUVAN OPPIMISEN HAASTETTA EI RATKAISTA RAHALLA – TYÖSSÄOPPIMINEN ON SAATAVA ARJEN JOHTAMISEN YTIMEEN

 

PROAKTIIVISELLA OPPIMISELLA HALLINNAN TUNNETTA TYÖHÖN

OPPIMISEN MAHDOLLISTAVA YRITYSKULTTUURI

OPPIMISEN FASILITOINTI ON JATKUVAN OPPIMISEN MAHDOLLISTAMISTA

KYSYMYS TAI TARJOUSPYYNTÖ?
OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN LISÄÄ! 

Meihin voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.