Joulun 2022 alla mietimme, miten voisimme asiakaspikkujoulujen järjestämisen sijaan tehdä hyvää. Mietimme, mikä voisi olla merkityksellinen tapa lahjoittaa osaamistamme hyvään tarkoitukseen ja samalla edistää oppimista maailmassa.

Seuraava tarina kertoo Mukamas-tonttujen lahjoittamasta oppimispäivästä, jonka saajaksi lukuisten hakijoiden joukosta valikoitui Suomen Pakolaisapu. Valinta oli selkeä, sillä järjestö tekee valtavan merkityksellistä työtä, ja lisäksi oppimispäivälle oli selkeä tarve uudistuneen strategian myötä.

Esihenkilöt ja henkilöstö yhteisellä asialla

Oppimispäivä päätettiin järjestää kahdessa osassa. Ensin 1,5 tunnin verkkotapaaminen organisaation Suomessa toimiville esihenkilöille ja seuraavalla viikolla koko Suomen henkilöstön puolipäiväinen kohtaaminen kasvokkain. Kollektiivinen ymmärrys siitä, millaisella matkalla ja missä kohtaa oppimispolkua organisaatio on menossa, on oppimiskulttuurin muotoutumiselle tärkeää.

Koimme tärkeäksi, että esihenkilöt pohjustavat yhteistä päivää omassa kohtaamisessaan. Esihenkilöiden ryhmä on kansainvälinen, joten työskentely tapahtui englanniksi. Esihenkilöiden kohtaamisessa syntyi oivallus järjestön tahtotilasta, jota lähdimme työstämään yhdessä henkilöstön kanssa: “We want to build a cross learning organization”. Esihenkilöillä on luonnollisesti myös tärkeä mahdollistava rooli seuraavien askelten eteenpäin viemisessä.

Oppimisen periaatteita rakentamassa

Koko henkilöstön oppimispäivässä pääsimme keskustelemaan yli organisaatiorajojen ja pitkästä aikaa kasvokkain työskentely koettiin erittäin tärkeäksi ja antoisaksi. Teimme yhdessä näkyväksi niitä asioita jotka jo ovat organisaatiossa hyvin, tunnistimme oppimisen solmukohtia ja purimme oppimista hidastavia rakenteita.

Päivän aikana havaittiin, että tiimien sisäinen oppimisen kulttuuri olikin jo vallan hienolla mallilla, mutta tiimien välistä oppimista olisi olennaisen tärkeää entisestään kehittää. Mikä hienointa, saimme yhdessä havaita kuinka vahva tahtotila koko porukalla oli oppimisen kulttuurin kehittämiselle ja muutoksen tekemiselle.

“Meillä on samanlaisia toiveita järjestön tulevaisuudelle, mutta myös samanlaisia haasteita. Tahtotilamme on loistava ja nyt meidän pitää ymmärtää, miten voimme käyttää tätä muutosvoimaa parhaalla mahdollisella tavalla.” -Henkilöstön oppimispäivän osallistuja

Avoimen dialogin voimalla kohti uutta arkea ja oppimisen kulttuuria

Päivän tärkeänä tavoitteena oli, että pelkän innostamisen sijaan käteen jäisi myös jotakin konkreettista eteenpäin kehitettäväksi ja arkeen vietäväksi. Ryhmäharjoitusten avulla varmistimme avoimen dialogin toteutumisen myös oppimispäivässä, ja päivässä vallitsikin turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri.

“Keskustelu oli mukavan rehellistä, ihmiset uskalsivat puhua vaikeistakin pohdinnoista ääneen. Koen, että tämä oppimispäivä lisää keskinäistä luottamusta ja avaa dialogia oppimiskulttuurin kehittämisestä.” -Henkilöstön oppimispäivän osallistuja

Konkreettisten ja käytännönläheisten työkalujen lisäksi päivän tärkein anti olikin kenties se, että tahtotila oppimisen kulttuurin kehittämiselle tehtiin yhdessä näkyväksi. Näin jokaisen on omassa työarjessa helpompi ottaa rohkeasti aikaa oppimiselle, järjestää kohtaamisia ja tehdä tekoja, jotka mahdollistavat systemaattisen oppimisen myös tiimien välillä. Oppimispäivä osoittautui helpoksi ja ketteräksi tavaksi avata keskustelua ja ottaa yhteinen suunta kohti oppimisen kulttuurin kehittämistä!

Oppimispäivä voi olla myös mainio tapa pysähtyä matkan varrella ja pohtia, missä olemmekaan organisaationa menossa, samalla yhteistä suuntaa kirkastaen. Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä Vilma Mutkaan, niin jutellaan, millainen oppimispäivä tai puheenvuoro sopisi teidän organisaatioonne oppimisen kipinää sytyttämään!