Kuinka yksilön oppimista voidaan tukea itseohjautuvassa organisaatiossa? Vaikka jatkuva oppiminen olisi osa yrityksen kulttuuria ja arvomaailmaa, tarvitsee oppiminen tuekseen konkreettisia raameja ja rakenteita. Ratkaisuna tähän tarpeeseen loimme yhdessä Goforen kanssa Personal Development Path -konseptin, johon syvennymme blogitekstissä Gofore Academy Lead Elina Seppäsen johdolla.

Elina, kerrotko kuinka Personal Development Path -konsepti syntyi?

“Gofore on pitkälti itseohjautuva organisaatio, jossa ajatellaan, että oppiminen lähtee pohjimmiltaan liikkeelle ihmisen omasta motivaatiosta, kiinnostuksen kohteista ja asiakkaidemme muuttuvista tarpeista. Itseohjautuvuus tarvitsee kuitenkin toimiakseen tukea ja rakenteita, ja siksi halusimme tarjota työntekijöillemme monipuolisempia ratkaisuja oman oppimisen johtamiseen.

Tähän tarpeeseen kehitimme yhdessä Mukamaksen kanssa konkreettisen työkalun, Personal Development Path -canvaksen, joka auttaa goforelaisia tunnistamaan omia vahvuuksiaan, mielenkiinnon kohteitaan, sekä oppimistarpeita ja -tavoitteita. On helpompi päättää mitä lähteä opiskelemaan seuraavaksi ja valita itselle sopivia koulutuksia, kun tietää mitä haluaa ja minne on matkalla.”

Kuinka canvasta hyödynnetään käytännössä? 

“Personal Development Path -canvasta työstetään Mukamaksen fasilitoimissa työpajoissa. Canvaksen avulla osallistujat pääsevät pohtimaan omaa työhistoriaa ja nykytilannetta, luomaan tulevaisuuden oppimisunelmia, pohtimaan itselle sopivia oppimisen tapoja ja rakentamaan konkreettisia, aikaan sidottuja oppimistavoitteita. Eri teemoja käsitellään yhdessä parin kanssa tai pienryhmissä ja tavoitteena on, että jokainen löytäisi itselleen kollegan, jolta saisi tukea tavoitteisiin myös työpajan jälkeen. 

Canvas ja työpaja luovat hyvän pohjan oman oppimissuunnitelman tekemiselle ja toteuttamiselle. Meille on tärkeää, että konsepti on skaalautuva; Goforen organisaatio kasvaa vinhaa vauhtia ja työntekijöitä on jo yli tuhat. Koska osaamisen kehittämisen tiimi on puolestaan suhteellisen pieni, ei jokaisen kanssa olisi mahdollista käydä asioita läpi henkilökohtaisesti keskustellen.

Mukamas on myös kouluttanut Goforen esihenkilöitä canvaksen käyttöön. Osaamisen johtaminen on Goforella tärkeä osa työntekijöiden oppimisen tukemista ja canvas on yksi työkalu, jota esihenkilöt voivat hyödyntää sopivissa tilanteissa.

Millaisen vastaanoton canvas ja työpajat ovat saaneet Goforella?

“Vuoden aikana useat kymmenet goforelaiset ovat ehtineet osallistumaan työpajoihin ja sana niistä leviää koko ajan. Olemme voineet yhdessä Mukamaksen kanssa tuoda ihmisille uudenlaisen tavan oman oppimissuunnitelman tekemiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.

Eri tyyppisille ihmisille sopivat erilaiset työskentelymallit ja työpaja on ollut uusi vaihtoehto, josta olemme saaneet osallistujilta positiivista palautetta. On ollut myös olennaisen tärkeää, että oppimisen johtamista ja fasilitointia on käsitelty Mukamaksen johdolla Goforen esihenkilöiden valmennuksissa. Mukamas on ollut meille merkittävä kumppani oppimisen fasilitoinnin eteenpäin viemisessä. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut sujuvaa ja idearikasta, sekä Mukamaksen osaaminen oppimisen johtamisesta arvokasta.”

Blogitekstissä haastateltavana Gofore Academy Lead Elina Seppänen.