LEGO® Serious Play® -menetelmä on supertehokas fasilitoitu kokous-, kommunikointi- ja ongelmanratkaisuprosessi, jonka salaisuus on “käsillä ajattelussa”. Legopalikat mahdollistavat ajatusten rakentamisen 3D muotoon ja niiden tarkastelun eri näkökulmista. Mallin kautta haastavistakin, tunteita herättävistä aiheista on turvallista keskustella eikä väärinymmärrysten riskiä ole. 

LEGO Serious Play prosessin fasilitointi

Fasilitaattori suunnittelee prosessin ja kysymyspatteriston, joka antaa rakentamiselle raamit ja pohjan merkitykselliselle dialogille. Kysymysten avulla osallistujat johdetaan aina syvemmälle aiheeseen. LEGO® Serious Play® prosessi ja sen laajuus suunnitellaan tavoitteen mukaan. Pääsääntöisesti tiimiytymistyöpajalle kannattaa varata ½ – 1 päivä, kun taas strategian luomis- ja skenaarioprosessi saadaan onnistuneesti toteutettua 3-4 päivässä. 

Lego Serious Play
Fasilitoidun LEGO® Serious Play® työpajan aikana rakennetaan malleja Legopalikoista, annetaan niille laajempi merkitys metaforien ja tarinallistamisen kautta. Mallien avulla voidaan tutkia erilaisia systeemejä ja mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Prosessi syventää ymmärrystä, kirkastaa näkemystä ja liittää ryhmän sosiaalisesti yhteen.

Menetelmän avulla voidaan tutkia erilaisia hypoteettisia skenaarioita ja tehdä systeemejä näkyväksi. Prosessin lopuksi ryhmällä on yhteinen ymmärrys esimerkiksi toiminnanohjauksen kehityskohteista, visiosta, strategisista ohjenuorista tai vaikka rivi 3D malleja kehitysideoista.

LEGO Serious Play – menetelmä perustuu tieteelliseen tutkimukseen

LEGO® Serious Play® -menetelmä kehitettiin alun perin LEGO Groupin oman liiketoiminnan työkaluksi. Idea syntyi vuonna 1996, kun Johan Roos and Bart Victor yhdessä LEGO Groupin CEO ja omistaja Kjeld Kirk Kristiansenin kanssa tutkivat vaihtoehtoisia strategisia suunnittelutyökaluja ja systeemejä.

LEGO® Serious Play® -menetelmästä on tehty akateemisia tutkimuksia kompleksisten organisaation sisäisten teemojen käsittelyn työkaluna. Sen on todettu edistävän mm. ryhmän ongelmanratkaisua, osallistavuutta eli keskinäistä kuuntelua, oppimista ja jokaisen osallistujan kuulluksi tulemista. LEGO® Serious Play®:n avulla tutkitaan systeemejä eli asioiden, ihmisten ja heidän maailmansa välisiä suhteita ja tehdään näkyväksi sisäisiä ja ulkoisia dynamiikkoja.

Lego Serious Play
LEGO® Serious Play® menetelmä tukee vapaata ja rehellistä mielipiteiden vaihtoa; fyysinen, käsin kosketeltava rakennelma mahdollistaa vapaasti soljuvat keskustelut ilman pelkoa henkilökohtaisten tunteiden loukkaamisesta.

LEGO Serious Play – menetelmä käytännössä

LEGO® Serious Play® fasilitaattorina olen huomannut käytännössä, kuinka menetelmä mahdollistaa nopean sukelluksen asian ytimeen. LEGO® Serious Play® -menetelmällä ajankäyttö on todella tehokasta. Työskentelyn aikana syntyy uusia oivalluksia, jotka tukevat jatkuvaa kehittymistä. 
Osallistujat oppivat toisistaan hämmästyttävän paljon pienessä ajassa ja oppivat kommunikoimaan vapaammin ja taitavammin. Lisäksi osallistujat löytävät ihan huomaamattaan (muka) piilossa olleen luovuutensa!
Asiakkamme lähtevät työpajasta ymmärtäen toisiaan ja käsiteltävää aihetta syvemmin ja kokevat ajankäytön olleen aikansa arvoista.

Onko suunnitelmissasi etäkohtaaminen? LEGO® Serious Play® onnistuu myös etänä!

Liisa-Maija on oppimisen fasilitaattori ja valmentaja, joka aikoinaan sukelsi fasilitoinnin maailmaan, koska tajusi että muutos lähtee ihmisistä ja että aidolla yhteistyöllä ja osallistavalla johtamisella voidaan saavuttaa suuria. Häntä kiinnostavia teemoja ovat yritysvastuun ja oppimiskulttuurin kehittäminen osallistavalla otteella sekä LEGO® Serious Play® – menetelmä kestävän oppimisen mahdollistajana.

Lähteet:

Oliver, D. and Roos, J. “Constructing Organizational Identity”. Imagination Lab Working Paper 2003- 10, Lausanne, Switzerland, 2003,