Verkkomaksuyhtiö Paytrailin ja Mukamaksen yhteistyö alkoi jo vuonna 2015. Kun Paytrail vuonna 2021 osti Checkout Finlandin ja kasvoi 75 henkilön yritykseksi, sisäiseen viestintään ja yhteishengen vahvistamiseen haluttiin panostaa entistäkin enemmän.

Uuden aikakauden tueksi Mukamas fasilitoi Paytrailille kaksi koko henkilöstölle suunnattua strategia- ja kehittämispäivää vuonna 2022. Keväällä järjestetty All Staff Day keskittyi uuden strategian jalkauttamiseen henkilöstölle. Syksyisenä Ketterä Paytrail -päivänä puolestaan paneuduttiin ketterien toimintamallien käyttöönottoon.

Joni, millä tavalla Mukamaksen fasilitointi helpotti Paytrailin johtoryhmän työtä?

Meille keskeinen syy yhteistyöhön Mukamaksen kanssa oli se, että johtoryhmällä oli sisältö hyvin hanskassa. Tiedettiin, mitä lähdettiin hakemaan ja mitä päivistä pitäisi jäädä käteen.

Sen sijaan ison tapahtuman fasilitoiminen osallistavalla ja innostavalla tavalla ei ole meidän ydinosaamista. Oli selvää, että meidän aika olisi järkevämpää käyttää muuhun kuin toimivan fasilitoinnin opetteluun.

Päivät keräsivät paljon kiitosta. Ihmiset kokivat tulleensa nähdyiksi ja kuulluiksi, ja positiivista palautetta tuli varsinkin rakentavan keskustelun runsaudesta ja kalvosulkeisten vähyydestä.

Käytössä oli myös digitaalinen Howspace-työtila. Mikä on kokemuksesi siitä?

Kun johdetaan isoa porukkaa kohti uutta, ideat ja ajatukset voivat helposti unohtua fläppitauluille, post it-lapuille ja kuviksi puhelimen muistiin. Silloin kehittämisestä ei saada irti, sitä mitä halutaan.

Howspacessa tätä ongelmaa ei ole, sillä osallistuminen tapahtuu alustalla. Ideat kulkevat tietokoneella sinne, missä työtä tehdään. Ideat ovat myös heti yhdistettävissä oikeisiin ihmisiin ja tiimeihin, jolloin konkreettinen tekeminen ja steppien vieminen päivittäiseen kehittämiseen on paljon helpompaa.

Myös läpinäkyvyys lisääntyy, kun kaikki pystyvät palaamaan aiemmin tunnistettuihin kipukohtiin ja seuraamaan kehitystyön etenemistä.

Mitä All Staff Daysta ja Ketterä Paytrail-päivästä jäi erityisesti käteen?

Meillä on viimeisen reilun vuoden aikana myllätty toimintamalleja, sillä näimme yrityskaupan hedelmällisenä maaperänä entistäkin paremmille tekemisen tavoille. Olemme käyttäneet paljon aikaa perustavanlaatuisiin kysymyksiin: mitä meillä tehdään, mitä muutetaan ja miksi.

Yhteistyö Mukamaksen kanssa on auttanut meitä pääsemään pisteeseen, jossa koko organisaatiolla on todella vahva luottamus siihen, että kuljemme oikeaan suuntaan. Ketterät käytänteet ovat edistyneet ja luottamus on lisääntynyt.

Olen myös huomannut, että yhteishenki on parantunut. Kun meillä syksyllä 2021 oli ensimmäinen yrityskaupan jälkeinen kaikille suunnattu päivä, hyvähenkiseen eteenpäin katsovaan keskusteluun päästiin vasta viimeisten 15 minuutin aikana. Vuotta myöhemmin Ketterä Paytrail -päivässä yhteinen tekemisen meininki löytyi jo aamupalalla.

Käytän itse paljon aikaa laadukkaan sisällön miettimiseen. On hienoa voida antaa pallo eteenpäin Vilmalle ja luottaa siihen, että hän auttaa sisällyttämään yhteisiin päiviin kaiken olennaisen. Hän myös nosti esiin uusia kulmia, joita en itse ollut edes ajatellut.

Miten näet pitkäaikaisen yhteistyön merkityksen?

Aikaa ja vaivaa säästyy, kun on tuttu pitkäaikainen kumppani. Mukamaksen kanssa perustaa ei tarvi aina muurata uudelleen, vaan päästään heti käsiksi tekemisen ytimeen ja kehittämisen jatkumoon. Puitesopimus mahdollistaa ketteryyden myös siinä mielessä, että tiiminvetäjät voivat hyödyntää Mukamaksen osaamista tarpeen mukaan ilman erillistä päätöksentekoa.

Blogitekstissä haastateltavana Paytrailin COO Joni Rautanen