Mukamas somessa
Uusimmat blogijutut
 

Lego Serious Play – vakavasti otettavaa leikkiä organisaation kehittämisen tukena

Lego Serious Play – vakavasti otettavaa leikkiä organisaation kehittämisen tukena

Ottaisitko Legot organisaation strategisen kehittämisen työkaluksi? Minä ottaisin. Innolla. Olen nimittäin kokeillut, vakuuttunut ja sittemmin perehtynyt menetelmän käyttöön syvällisesti, saanut ihan sertifioinninkin Lego Serious Play menetelmän fasilitaattorina.

Tällaisen totutusti lasten elämään liittyvän leikillisen työkalun herättämät tunteet yritysmaailmassa vaihtelevat innostuneesta epäilevään. Yleisiä ajatuksia ja kommentteja ovat: ”taas tätä leikkiä ja laulua”, ”voiko tällä todella saada aikaan jotain konkreettista?” ja ”tämä saattaisi sopia meidän kehitys- päiville”. Kahdesta ensimmäisestä poiketen viimeinen esimerkki on erinomainen idea: LSP -menetelmä sopii erinomaisesti tiimi tai kehittämispäivään, sillä työskentelyyn liittyy useimmiten huumoria ja menetelmä oikein lietsoo luovuuteen. Se on kuitenkin totista työntekoa ja kehittämistä, menetelmän nimikin sen kertoo ”Lego Serious Play”.

Mikä on Lego Serious Play – menetelmä ja miten sitä käytetään?

LSP-menetelmää kehitettiin alunperin LEGO Groupin oman liiketoiminnan työkaluksi. Idea syntyi vuonna 1996, kun Johan Roos and Bart Victor yhdessä LEGO Groupin CEO ja omistaja Kjeld Kirk Kristiansenin kanssa tutkivat vaihtoehtoisia strategisia suunnittelutyökaluja ja systeemejä.

Sittemmin LEGO Group vapautti aiemmin sisäisessä hallinnassa olleen menetelmän Creative Commons lisenssin alaisena ulkopuolisten käyttäjien ja kehittäjien käyttöön.

Lego Serious Play -menetelmä on fasilitoitu kokous-, kommunikointi- ja ongelmanratkaisuprosessi, jossa osallistujat johdetaan kysymyspatteriston kautta aina syvemmälle aiheeseen. Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta, joissa jokaisessa osallistujat rakentavat oman 3D mallinsa vastaukseksi fasilitaattorin antamiin kysymyksiin. Prosessi on intuitiivinen, se tukee innovaatiota ja liiketoiminnan kehittämistä.

Fasilitoidun tapaamisen aikana rakennetaan malleja Lego palikoista, annetaan niille merkitys tarinoiden avulla ja mallinnetaan erilaisia mahdollisia skenaarioita. Prosessi syventää ymmärrystä, kirkastaa näkemystä ja liittää ryhmän sosiaalisesti yhteen.

Menetelmän avulla voidaan tutkia erilaisia hypoteettisia skenaarioita ja tehdä systeemejä näkyväksi. LSP- menetelmällä fasilitoidussa työpajassa käsitellään ainoastaan olellisia ja oikeita asioita ja prosessin lopuksi ryhmällä on yhteinen ymmärrys tilanteesta, visiosta, tavoitteista, seuraavista askelista tai vaikka rivi 3D malleja kehitysideoista.

Lego Serious Play- menetelmä perustuu tieteelliseen tutkimukseen

Lego Serious Play -menetelmä perustuu akateemisiin tutkimuksiin kompleksisten organisaation sisäisten teemojen käsittelyn työkaluna. Menetelmään pohjautuvia uusia tutkimuksia julkaistaan edelleen (listaa tutkimuksista kiinnostuneille löytyy: https://www.lego.com/en-us/seriousplay/background)ja näissä sen on todettu edistävän mm. ryhmän ongelmanratkaisua, osallistavuutta eli keskinäistä kuuntelua, oppimista ja jokaisen osallistujan kuulluksi tulemista. Lego Serious Play:n avulla tunnustellaan yhteyksiä, asioiden, ihmisten ja heidän maailmansa välisiä suhteita ja tuodaan näkyväksi sisäisiä ja ulkoisia dynamiikkoja.

David Oliver ja Johan Roos (2003), huomasivat tutkimuksessaan, että Lego Serious Play -prosessissa olennainen periaate käsitellä aiheita metaforien kautta rikastaa keskustelua, vahvistaa yhteistä ymmärrystä, tuo esiin piilossa olleita ajatuksia ja näkemyksiä sekä luo turvallisen tavan käsitellä tunteita herättäviä teemoja.

LSP menetelmä tukee vapaata ja rehellistä mielipiteiden vaihtoa; fyysinen, käsin kosketeltava rakennelma mahdollistaa vapaasti soljuvat keskustelut ilman pelkoa henkilökohtaisten tunteiden loukkaamisesta.  

LSP Fasilitaattorina olen huomannut käytännössä, kuinka Lego palikat mahdollistavat nopean sukelluksen asian ytimeen. Lego Serious Play menetelmää käytettäessä ajankäyttö on todella tehokasta. Työskentelyn aikana syntyy uusia oivalluksia ja saattaa johtaa uusiin prosesseihin.  Osallistujat oppivat toisistaan hämmästyttävän paljon pienessä ajassa, oppivat kommunikoimaan vapaammin ja taitavammin ja löytävät luovuutensa. He lähtevät työpajasta ymmärtäen toisiaan paremmin ja ovat oppineet itsestään ja kollegoistaan uutta.

Liisa-Maija on fasilitaattori ja valmentaja, joka aikoinaan sukelsi fasilitoinnin maailmaan, koska tajusi että muutos lähtee ihmisistä ja että aidolla yhteistyöllä ja osallistavalla johtamisella voidaan saavuttaa suuria. Häntä kiinnostavia teemoja ovat yritysvastuun, muutoksen ja yrityskulttuurin kehittäminen osallistavalla otteella ja Lego Serious Play – menetelmä edistyksen mahdollistajana.

Lähteet:

Oliver, D. and Roos, J. “Constructing Organizational Identity”. Imagination Lab Working Paper 2003- 10, Lausanne, Switzerland, 2003,

http://www.imagilab.org/pdf/wp04/WP52.pdf
https://www.lego.com/en-us/seriousplay